رمز های بازی gta 5 برای ps2

کد ها را هنگام بازی وارد کنید.در صورت درست وارد کردن کد پیغامی مبنی بر فعال شدن کد دریافت خواهید کرد.

جان و پول و زره: L1،R2،R1،ضربدر،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست ،بالا.

پلاستیک روی سر: پایین،سه بار بالا،ضربدر،R1،R2،دوبارL2.

اسلحه نوع اول: R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا.

اسلحه نوع دوم: R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،دوبارپایین،چپ.

اسلحه نوع سوم: R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،سه بار پایین.

جت پک: R2،R1،L2،L1،بالا،پایین،چپ،راست،R2،R1،L2،L1،بالا،پایین،چپ،راست.

افزایش خلافی: دوبارR1،دایره،R2،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست.

کاهش خلافی: دوبارR1،دایره،R2،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین.

دست فرمان حرفه ای: مثلث،دوبارR1،چپ،L1،R2،L1،R1.

بدون ترافیک: R2،دایره،L2،R1،چپ،L2،R2،L1،R1.

ماشین های سریع تر: راست،R1،بالا،دوبارL2،چپ،L1،R1،دوبارR1.

رانندگی روی آب: راست،R2،دایره،L2،R1،مربع،R2،R1.

ترافیک صورتی: دایره،L1،پایین،L2،چپ،ضربدر،L1،R1،راست دایره.

انفجار ماشین ها: R2،L2،L1،R1،L2،R2،مربع،مثلث،دایره،مثلث،L1،L2.

قایق های پرنده: R2،دایره بالا،L1،راست،R1،راست ،بالا،مربع،مثلث.

عابرین پیاده اسلحه دارند: R1،R2،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث،بالا،پایین.

سرعت بازیکن کم است: مثلث،بالا،راست،پایین،مربع،R1،R2.

سرعت بازیکن زیاد است: مثلث،بالا،راست،پایین،L1،L2،مربع.

زمان بازی سریع است: دو بار دایره،L1،مربع،L1،سه بار مربع،L1،مثلث،دایره،مثلث.

هوای ابری: R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،مثلث.

هوای مه آلود: R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،ضربدر.

هوای طوفانی: R2،ضربدر،دوبارL2،دایره.

هوای صاف: R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،مربع.

هوای آفتابی: R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،پایین.

خودکشی: راست،L2،پایین،R1،دوبارچپ،L1،L2،L1،R1.

ماشین های نامریی: مثلث،L1،مثلث،R2،مربع،دوبارL1.

حالت هیتمن: پایین،مربع،ضربدر،چپ،R2،R1،چپ،دوبارپایین،دوبارL1.

مهمات نامحدود: R1،L1،مربع،R1،چپ،R1،R2،چپ،مربع،پایین،دوبارL1.

بخشندگی: پایین،سه باربالا،ضربدر،R1،R2،دوبارL2.

بالابردن درجه بازی: دوبارR1،دایره،R2،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست.

دریافت شش ستاره: دایره،راست،دایره،راست،چپ،مربع،ضربدر،پایین.

پایین آوردن درجه ی بازی: دوبارR1،دایره،R2،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین.

ثابت بودن درجه ی بازی: دایره،راست،دایره،راست،چپ،مربع،مثلث،بالا.

بیشترین احترام: R1،L1،مثلث،پایین،R2،ضربدر،L1،بالا،دوبارL2،دوبارL1.

 

لباس های کمتر: دایره،دوبارمثلث،بالا،پایین،L2،R1،بالا،مثلث،سه بارL1.

نفس بیشتر: پایین،چپ،L1،دوبارپایین،R2،پایین،L2،پایین.

عضلات قوی: مثلث،دوبار،بالا،چپ،راست،مربع،دایره،چپ.

چاقی: مثلث،دوباربالا،چپ،راست،مربع،دایره،پایین.

لاغری: مثلث،دوباربالا،چپ،راست،مربع،دایره،راست.

گرسنه نشدن: مربع،R1،L2،مثلث،بالا،مربع،L2،بالا،ضربدر.

جان بی نهایت: پایین،ضربدر،راست،چپ،راست،R1،راست،پایین،مثلث.

مهارت بیشتردررانندگی: مربع،L2،ضربدر،R1،دوبارL2،چپ،R1،راست،سه بارL1.

مرحله ی تاکسی: بالا،دوبارچپ،پایین،دایره،مربع،دوبارR2،R1،L2،L1.

پرش بیشتر: دوباربالا،دوبارمثلث،دوباربالا،چپ،راست،مربع،دوبارR2.

عصبانیت: دوبارضربدر،مربع،L1،R1،ضربدر،پایین،چپ،ضربدر.

ماشین های پرنده: مربع،پایین،L2،بالا،L1،دایره،بالا،ضربدر،چپ.

بدون تعقیب پلیس: دایره،راست،دایره،راست،چپ،مربع،مثلث،بالا.

پرواز کردن ماشین ها: بالا،پایین،L1،R1،L1،راست،چپ،L1،چپ.

نابودی وسیله ی نقلیه: L1،دوبارL2،بالا،دوبارپایین،بالا،R1،دوبارR2.

ماشین های اسپورت: بالا،R1،L1،بالا،راست،بالا،ضربدر،L2،ضربدر،L1.

رفت و آمدروستایی: مثلث،چپ،مربع،R2،بالا،L2،پایین،L1،ضربدر،سه بارL1.

رفت و آمدخسته: L2،راست،L1،بالا،ضربدر،R1،R2،L2،L1،سه بارL1.

همه ی چراغ های راهنمایی سبز: راست،R1،بالا،دوبارL2،چپ،L1،R1،دوبارR1.

رفت وآمد آهسته: ضربدر،پایین،بالا،R2،پایین،مثلث،L1،مثلث،چپ.

کنترل اسلحه در رانندگی: دوباربالا،مربع،L2،راست،ضربدر،R1،پایین،R2،دایره.

پرش بیشتر بادوچرخه: مثلث،مربع،دایره،دایره،مربع،دایره،دایره،L1،دوبارR2،R1،L2.

پریدن تاکسی ها: بالا،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث،ضربدر،مربع،R2،راست.بادکمه L3تاکسی می پرد.

نیتروبرای تمام ماشین ها: چپ،مثلث،L1،R1،بالا،مربع،مثلث،پایین،دایره،L2،دوبارL1.

منگنه کردن مسافران: بالا،چپ،ضربدر،مثلث،R1،سه باردایره،L2.

اغتشاش در شهر: L2،راست،L1،مثلث،دوبارراست،L1،R1،راست،سه بارL1.

شورش در شهر: پایین،چپ،بالا،چپ،L1،L2،R1،R2.

حمله ی عابرین بااسلحه: ضربدر،L1،بالا،مربع،پایین،ضربدر،L2،مثلث،پایین،R1،دوبارL1.

عابرین سلاح دارند: R1،R2،ضربدر،مثلث،ضربدر،ضربدر،بالا،پایین.

عابرین الویس هستند: L1،دایره،مثلث،دوبارL1،مربع،L2،بالا،پایین،چپ.

تنهاباندهادرشهرهستند: L2،بالا،دوبارR1،چپ،دوبارR2،R1،راست،پایین.

باندهاوکارگر: چپ،سه بارراست،چپ،ضربدر،پایین،بالا،مربع،راست.

زمان آهسته: مثلث،بالا،راست،پایین،مربع،R1،R2.

ساعت همیشه21: دوبارچپ،R1،L2،راست،دوبارمربع،L2،L1،ضربدر.

ساعت همیشه12: مربع،R1،L1،راست،ضربدر،بالا،L1،دوبارچپ.

هوای شنی: بالا،پایین،دوبارL1،دوبارR2،R1،L2،L1،L2.

بیشترین جاذبه جنسی: مربع،راست،دوبارمربع،L2،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث.

موضوع Yakuza: دوبارضربدر،پایین،L2،R2،دایره،R1،دایره،مربع.

مهمانی ساحلی: دوبار بالا،دوبارپایین،مربع،دایره،R1،L1،مثلث،پایین.

موضوع کارناوال: دوبارمثلث،L1،دوبارمربع،دایره،مربع،پایین،دایره.

موضوع روستایی: دوبارL1،دوبارR2،L1،L2،R1،پایین،چپ،بالا.

اگر بعد از زدن این کد روی فردی هدفگیری کنید و بالا را بزنید او از افراد شما میشود: پایین،مربع،بالا،دوبارR2،بالا،دوبار راست،بالا.

حالت دو نفره: بعد از مرحله ی Burning Desire (جایی که Denise رانجات می دهید)یک آیکون بازی دونفره در ایوان خانه ی Denise ظاهر می شود.آیکون زمانی ظاهر می شود که وی در خانه باشد.روی آیکون ایستاده و بادسته ی دوم استارت بزنید تا این حالت باز شود.اگر دو نفری وارد یک ماشین شوید با مسافر که دسته ی دوم است می توانید به عابرین شلیک کنید.

Spawn Gangestercar: پایین،R1،دایره،دوبارL2،ضربدر،L1،R1،دوبارچپ.

Spawn Bloodring Banger: پایین،R1،دایره،دوبارL2،ضربدر،L1،R1،دوبارچپ.

Spawn Caddy: دایره،L1،بالا،L2،R1،ضربدر،L1،R1،دایره،ضربدر.

R2 :Spawn Dozer،دوبارL1،دوبار راست،دوبار بالا،ضربدر،L1،چپ.

R1 :Spawn Racercar 1،دایره،R2،راست،L2،L1،دوبارضربدر،مربع،R1.

L1،R2 :Spawn Racercar 2،دایره،راست،R1،L1،راست،بالا،دایره،R2.

Spawn Hunter: دایره،ضربدر،L1،دوبار دایره،L1،دایره،L2،R2،R1،دوبارL1.

R1 :Spawn Tanker،بالا،چپ،راست،R2،بالا،راست،مربع،راست،L2،دوبارL1.

Spawn Hydra: دوبار مثلث،مربع،دایره،ضربدر،دوبارL1،پایین،بالا.

Spawn Monster Truck: راست،بالا،سه بار R1،پایین،دوبارمثلث،ضربدر،دایره،دو

بارL1.

Spawn Quad Bike: دوبارچپ،دوبارپایین،دوبار بالا،مربع،دایره،مثلث،R2،R1.

Spawn Parachute: چپ،راست،R1،L2،L1،دوبارR2،بالا،پایین،راست،L1.

Spawn Rancher: بالا،دوبار راست،L1،راست،بالا،مربع،L2.

Spawn Rhino: دوباردایره،L1،سه بار دایره،R1،L2،L1،مثلث،دایره،مثلث.

Spawn Romero: پایین،R2،پایین،L2،R1،چپ،L1،R1،چپ،راست.

Spawn Stunt Plane: دایره،بالا،L2،L1،پایین،R1،دوبارL1.

Spawn Trashmaster: دایره،R1،دایره،R1،دوبارچپ،L1،R1،دایره،راست.

Spawn Vortex: دوبارمثلث،مربع،دایره،ضربدر،L2،L1،دوبارپایین.


آر یک ، دایره،آر دو،راست،ال یک،ال دو،ضبدر،ضبدر،مربّع،آر یک
ماشین مسابقه اي 2:
آر دو،ال یک،دایره،راست،ال یک،آر یک،راست،بالا،دایره،آر دو
سري تفنگ 1:
آر یک،آر دو،ال یک،آر دو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا
سري تفنگ 2:
آر یک،آر دو،ال یک،آر دو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،پایین،پایین
سري تفنگ 3:
آر یک،آر دو،ال یک،آر دو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،پایین،چپ
پول و خون و ضدگلوله و نوشدن وسیله نقلیّه شما:
آر یک،آر دو،ال یک،ضبدر،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا


مطالب مشابه :


رمز بازی gta iv

رمز کامل جی تی ای 5 - رمز بازی gta iv - رمز کامل جی تی ای 5 - دادن رمز بازی جی تی ای ... برای استفاده از کدها تو بازی از لیست زیر شماره مورد نظر رو شماره گیری کنید و
رمز های بازی gta III . gta vice city.gta sanandreas . gta iv

جی تی ای برای همیشه - رمز های بازی gta III . gta vice city.gta sanandreas . gta iv - - جی ... من در این وب قصد دارم همه چیز را برای بازی gta 4 ، gta 5 ، gta iv قرار دهم ، برای
رمزهای بازی GTA 5

دنیای بازیهای کامپیوتری - رمزهای بازی GTA 5 - به تخصصی ترین وب سایت رمز - نقد و ترینر بازیها خوش آمدید.
رمز بازی GTA 5

رمز بازی جی تی آی 5 برای کامپیوتر: VQIMAHA رانندگی خوب. AIYPWZQP چتر نجات. VPJTQWV ماشین مسابقه 1. PDNEJOH ماشین مسابقه 2. AIWPRTON تانک.
رمز های بازی gta 5 برای ps2

رمز های بازی gta 5 برای ps2. کد ها را هنگام بازی وارد کنید.در صورت درست وارد کردن کد پیغامی مبنی بر فعال شدن کد دریافت خواهید کرد. جان و پول و زره:
دانلود GTA 5 San Andreas Extreme Edition 2011

توضیحات بازی : بازی فوق العاده جذاب و محبوب جی تی ای GTA San Andreas Original که توسط کمپانی پرآوازه و مشهور Rockstar در سال ۲۰۰۵ برای PC منتشر شد ، این
کدهای تقلب بازی جی تی ای 5

آندروید یا کامپیوتر - کدهای تقلب بازی جی تی ای 5 - سلام بچه ها اگه کامپیوتر یا گوشی شما مشکل پیش آمد به من بگویئد شاید بتونم کمکتون کنم . - آندروید یا
دانلود بازی GTA در تهران

من در این وب قصد دارم همه چیز را برای بازی gta 4 ، gta 5 ، gta iv قرار دهم ، برای دیدن همه ی ... در این بازی که به GTA 4 نیز شهرت دارد شما نقش یک مزدور را ایفا می کنید که در
کدها ورمزهای جی تی ای 5 سناندرس

کدها ورمزهای جی تی ای 5 سناندرس. کد ها را هنگام بازی وارد کنید.در صورت درست وارد کردن کد پیغامی مبنی بر فعال شدن کد دریافت خواهید کرد.
دانلود برنامه Cleo برای gta 5

جی تی ای برای همیشه - دانلود برنامه Cleo برای gta 5 - - جی تی ای برای همیشه. ... رمز های بازی gta III . gta vice city.gta sanandreas . gta iv · دانلود با گرافیک کننده SAN
برچسب :