اقلیم گرم و مرطوب

 

اقلیم گرم و مرطوب

در مناطق گرم ومرطوب، شدت زیاد تابش آفتاب در سمت شرق و غرب، ایجاد می نماید ساختمان فرمی كشیده داشته و بشكل مكعب مستطیل در امتداد محور شرقی غربی قرار گیرد. این فرم ازنظر ایجاد كوران در داخل ساختمان و كاهش رطوبت هوای داخل نیز بسیار مناسب است. در صورتی كه در این گونه مناطق ساختمان در سایه كامل قرار گیرد. پلان آن می تواند آزاد و باز باشد.

تعیین فرم ساختمانهای بزرگ

در شرایطی كه آزادی عمل وجود داشته باشد، میتوان مناسبترین فرم یك ساختمان مسكونی یا یك ساختمان كوچك را با نظر گرفتن تأثیر عوامل اقلیمی بر آن تعیین نمود. اما درمورد ساختمانهای بزرگ اینطور نیست چون در اینگونه ساختمانها عوامل دیگری از قبیل روابط داخلی و فضای كلی مورد نیاز واقتصاد در سازماندهی مهمتراند. عوامل دیگری مانند بزرگی ساختمان و از دیاد حجم یك فرم می تواند تاثیر قوی در عوامل اقلیمی بصورت كاهش و از دیاد آن داشته باشد. بنابراین فرم و جهت گیری درساختمانهای بزرگ در مرحله دوم اهمیت قرار میگیرد با این وجود اصولی را میتوان بصورت كلی در مورد این ساختمانها بیان كرد.

2-در مناطق سرد فرم های بسته فشرده و ساختمان های مكعب شكل یا به هم چسبیده پشت به پشت كه در جهت شمال جنوب قرار داشته باشند ترجیح دارند. در این مناطق ساختمان های مرتفع مناسب تر هستند.

2-در مناطق معتدل به دلیل اعتدال هوا، آزادی بیشتری در انتخاب فرم دارد، اما در هر صورت فرم های قرار گرفته در جهت محور شرقی غربی مناسب ترهستند.

درمناطق گرم و خشك شكل های توپر و فشرده مناسب هستند. فرم های مكعب شكل یا فرم هائی كه اضلاع شرقی غربی شان هستند مفید تر بوده وهم چنین ساختمانهای مرتفع نسبت به ساختمانهای كوتاه ترجیح دارند

در مناطق گرم و مرطوب ساختمانهائی كه بطور آزاد در محور شرقی غربی كشیده شده باشند مناسب هستند. اما ساختمانهائیكه در جهت محورشمال جنوب قرار گرفته اند، در معرض تابش شدید آفتاب این مناطق قرار داشته و مفید نیستند.

تهویه مورد نیاز واقلیم: گرم و خشك

در مناطق گرم و خشك باید میزان تهویه طبیعی در روز را به حداقل ممكن رساند، چون در اثر ورود هوای گرم خارج بداخل، دمای هوای و سطوح داخل نیز افزایش می یابد. بخصوص در طول روز كه سرعت باد زیاد و در نتیجه میزان تهویه طبیعی نیز زیاد است، تغبیرات دمای هوای داخلی در سطح نزدیك به دمای هوای خارج تغییر می نماید. از طرفی دیگر، چون رطوبت هوای اینگونه مناطق كم است، حتی با جریان هوائی با سرعت كم امكان سرد شدن بدن از طریق تبخیر عرق بدن وجود داشته ودرنتیجه احتیاج به سرعت زیاد هوا برای خنك سازی از راه تبخیر لازم نمی باشد. سرعت هوا برای ایجاد چنین وضعیتی می تواند 15 درثانیه باشد و این سرعتی است كه در نتیجه اختلاف دمای سطوح و همچنین در نتیجه نفود هوای خارج بداخل از طریق درز پنجره ها، در هوای اطاق بوجود می آید، و بدین ترتیب نیازی به باز بودن پنجره ها نخواهد بود. درعصر وشب، بدلیل پائین بودن دمای هوای خارج، نسبت به دمای هوا وسطوح داخلی، تهویه طبیعی امكان سریع خنك شدن هوای داخلی را بوجود می آورد. نیاز به كوران در عصر وشب، وجود پنجره های باز شورا ضروری می سازد. اما باید به این نكته توجه داشت كه راندمان تهویه با اندازه پنجره ها متناسب نیست. با هم آهنگ ساختن محل، شكل و نحوه باز شدن پنجره ها، طریق آنها را به حداقل رسانده و در عین حال امكان تهویه بطور مفید را بوجود آورد. ضمناً باید به مشكل ورود گرد و غبار بداخل ساختمان نیز توجه داشت.

در مناطق كه همیشه طوفان شن و گرد و غبار وجود دارد، ساختمان هائی كه بروی پیلوتی قرار گرفته اند مقدار بسیار كمی ازگرد و غبار وشن موجود در هوا را دریافت می نمایند، چون معمولاً در ارتفاع بیش از 10 متر میزان شن موجود در هوا بشدت افت می نماید.

 

تنوع خانه هاي روستايي در اقليم خشك كوير
مطالب مشابه :


اقلیم گرم و مرطوب

اقلیم گرم و مرطوب. در مناطق گرم ومرطوب، شدت به حداقل رسانده و در عین حال امكان تهویه بطور
استفاده از تهویه ی هوا

در مناطق گرم و مرطوب تهویه باید به صورتی هوای داخلی باید از دستگاه تهویه مطبوع
اقليم گرم و مرطوب

خنکی که یک دستگاه تهویه مطبوع با ۲۰ ساعت کاردر در مناطق گرم و مرطوب ، استفاده از
سیستم تهویه مطبوع تبخیری با خشک‌کنندگی تقویت شده DEVap

که این سیستم در مناطق بسیار مرطوب هم کشد و هوایی گرم و خشک و تهویه مطبوع
طراحی اقلیمی (اقلیم گرم و مرطوب)

خنکی که یک دستگاه تهویه مطبوع با ۲۰ ساعت کاردر در مناطق گرم و مرطوب ، استفاده از
بتن

مکانیک سیالات وتاسیسات تهویه مطبوع - بتن - در و در مناطق گرم و در محیطهای گرم و مرطوب
تهویه مطبوع

تهویه مطبوع تابستانه و هم در تهویه زمستانه و بنابراین در مناطق مرطوب نمی
طراحی اقلیمي(گرم و مرطوب) - (Architectural climate(hot and humid

تهويه مطبوع با 20 ساعت اتاق ، هوای گرم تهویه در مناطق گرم و مرطوب
برچسب :