دانشگاه بین المللی چابهار الگوی توسعه رشته های پزشکی شرق کشور می شود

براساس تفاهم نامه ای که با همکاری دانشگاه بین المللی چابهار وعلوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران به امضاء رسیده است، آموزش رشته های خاص پزشکی در دانشگاه بین المللی چابهار به عنوان الگویی برای سایر موسسه های آموزش عالی گسترش خواهد یافت. دکتر علیرضا زالی ریئس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: با توجه به فراهم بودن بستر مناسب در دانشگاه بین المللی چابهار برای همگرایی آموزشی در سطح فرامرزی و بین المللی هم اکنون در کشور نیاز به آموزش رشته های خاص پزشکی متناسب با زیست بوم هر منطقه وجود دارد که به صورت آکادمیک آموزش داده نمی شوند،که از آن جمله می توان به بیماریهای حاره ای و عفونی اطفال، طب سنتی و اخلاق پزشکی اشاره کرد.  وی تصریح کرد : همچنین لزوم راه اندازی دوره های کوتاه مدت حرفه ای و پودمانی و رشته های بین بخشی که در حوزه مشترک بین علوم پزشکی و فنی قرار می گیرد نظیر پرستاری و مامایی با هدف جذب دانشجویان از داخل و خارج کشورهای حوزه خلیج فارس منتج به تعریف آن در بخش دیگری از این تفاهم نامه شده است.


مطالب مشابه :


اطلاعیه به دانشجویان دانشگاه آزاد واحد چابهار

دهستان حیط برادران رندبلوچ - اطلاعیه به دانشجویان دانشگاه آزاد واحد چابهار
امتحانات پایان ترم نیمسال اول دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

دهستان حیط برادران رندبلوچ - امتحانات پایان ترم نیمسال اول دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار
آغاز به کار اولین واحد دانشگاهی در کنارک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنارک برای دانشگاه آزاد واحد کنارک با 500 پیمان چابهار
معرفی اساتید محترم و استاد دانشگاه آزاد واحد چابهار سرکار خانم عرفانی واحد

سرکار خانم فاطمه عرفانی واحد. معاونت محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار
انتخاب واحد دانشگاه آزاد واحد چابهار شروع شد

انتخاب واحد دانشگاه آزاد واحد چابهار رئیس شورای اسلامی روستای حیط ، حاجی چاکر
اطلاعیه به دانشجویان محترم دانشگاه آزاد واحد چابهار

آدرس سامانه دانشگاه آزاد واحد چابهار۲.۱۸۱.۱۲۹. دانشگاه آزاد اسلامی مرکز چابهار
اطلاعیه به دانشجویان دانشگاه آزاد واحد چابهار

اطلاعیه به دانشجویان دانشگاه آزاد واحد چابهار رئیس شورای اسلامی روستای حیط ، حاجی
دانشگاه بین المللی چابهار الگوی توسعه رشته های پزشکی شرق کشور می شود

دانشگاه بین المللی چابهار الگوی مطالب آزاد واحد چابهار شورای اسلامی
برچسب :