جلسه نهم آیین دادرسی مدنی 1

نکته: در یک حوزه قضایی ما هم دادگاه داریم هم شورای حل اختلاف حالا اگر اختلاف بین این مراجع باشد نظر دادگاه، حاکم است و لازم الرعایه است(ماده 17 قانون شورا) در اختلاف شورا و مرجع قضایی نظر قضایی لازم الرعایه است.

گزارش اصلاحی: یعنی طرفین اعلام می کنند به دادگاه که حکم نمی خواهند چون با هم سازش کردند فقط مفاد سازش نامه را بنویسد و براساس آن مفاد اقدام شود گزارش اصلاحی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و لازم الاجرا است. از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دعوایی که مطرح می شود طرفین می توانند قبل دادخواست با هم سازش کنند ممکن است در حین صدور حکم با هم سازش کنند ممکن است بعد از صدور حکم سازش کنند متن آن را می نویسید و تسلیم شورا می کنند. البته با رضایت و تمایل طرف باید نوشته شود. قابل تجدید نظر نیست.

کلیه آراء صادره به 2 دسته تقسیم می شود یا به 2 حالت است:

رأی حضوری: 20 روز مهلت برای تجدید نظر خواهی(یعنی رسیدگی در یک دادگاه در یک سطح بالاتر

رأی غیابی: اعتراض و واخواهی رسیدگی مجدد در همان شعبه

حال اگر رأی غیابی باشد به 4 صورت امکان پذیر است:

1-خوانده حضور نداشته باشد.

2- خوانده وکیل نداشته باشد.

3- ابلاغ واقعی نشده باشد.

4- لایحه نداده باشد.

ابلاغ واقعی: ابلاغی است که مستقیما به شخص مخاطب صورت گرفته شده باشد یا مخاطب دعوت شده باشد.

ابلاغ قانونی: ابلاغی است که مستقیما به شخص مخاطب صورت نگرفته باشد.

در شورا رأی که قاضی صادر می کند در حدود ماده 11 قانون شورا می باشد و تجدید نظر رأی در دادگاه عمومی حوزه است. در شورا 3 عضو اصلی مستقل رأی می دهند و قابل تجدید نظر خواهی است حالا این تجدید نظر خواهی را کی انجام می دهد؟ قاضی شورا و رأی که صادر می کند قطعی است.

رأی نهایی را دادگاه صادر می کند چه زمانی موقع اجرا می رسد؟

رأی قابل اجرا چه رأیی است؟ رأیی که قابلیت اجرا داشته باشد.

1-رأیی که دادگاه تأیید کرده باشد یا خود دادگاه صادر کند، که در این صورت رأی قطعی است.

2- سپری شدن مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی چون رأی که صادر می شود اگر حضوری بود ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است اگر مدت آن بگذرد اگر شد 21 روز رأی قطعی است. و دیگر قابل تجدید نظر خواهی نیست. روز اقدام و روز ابلاغ محاسبه نمی شود.

روز ابلاغ: روزی که دادنامه را به شخص ابلاغ می کنند(محاسبه نمی شود)

روز اقدام: روزی که اقدام به تجدید نظر خواهی میکنیم(محاسبه نمی شود)

این دو روز جزء 20 روز حساب نمی شود و مازاد بر 20 روز است.

20 روز بگذرد 1 روز ابلاغ و 1 روز اقدام هم بگذرد روز 22 رای قطعی است.

اگر غیابی بود مانند بالا بعد از 42 روز رأی قطعی می شود.

یعنی 2 تا 20 روز مهلت دارند اگر تمام شود 40 روز به اضافه 1 روز ابلاغ و 1 روز اقدام که در روز 42 رای قطعی می شود.

نکته:رأی که به شورا می رود باید رأیی باشد که قطعی شده باشد.

1-مرجع تجدید نظر رأی بدهد که رأی در این صورت قطعی است.

2- یا باید مهلت 20 روزه بگذرد که در این صورت هم رأی قطعی است.

3- یا باید تجدید نظر خواه حق تجدید نظر خواهی را از خود ساقط کند که در این صورت هم رأی قطعی است.

نکته: یک مورد دیگر برای رأی قطعی وجود دارد: بعضی از آراء از ابتدای امر در دادگاه بدوی قطعی است که به شورای حل اختلاف ربطی ندارد.

اجرای احکام شورا ماده 34 قانون شورا

برای مقررات احکام کیفری و مدنی است.

رای که شورا صادر می کند قطعی شد اجرای آن با اجرای دادگستری(دادسرا) است.

اگر جدا شد مدنی باشد می رود اجرای احکام مدنی و اگر کیفری باشد می رود اجرای احکام کیفری دادسرا.

اگر کسی پرداخت نکرد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر کسی محکوم به پرداخت مبلغی باشد باید بپردازد یکجا، اگر نپردازد مال و اموال و توقیف می شود اگر مال و اموال نداشته باشد نسبت به بازداشت او اقدام می شود.

شورای حل اختلاف یک مرجع نظارت دارد که وظیفه شان نظارت بر اعمال شورای حل اختلاف است که شورا تخلف نکند اگر بکند با آنها برخورد می شود. عبارتند از:

1-رئیس شورای حل اختلاف مرکز استان

2- مسئول حفاظت اطلاعات مرکز استان

3- دادسرای انتظامی قضات


مطالب مشابه :


جلسه سوم آیین دادرسی کیفری

حقوق ثبتی - جلسه سوم آیین دادرسی کیفری - - حقوق ثبتی
جلسه چهاردهم آیین دادرسی مدنی 1

حقوق ثبتی - جلسه چهاردهم آیین دادرسی مدنی 1 - - حقوق ثبتی
جلسه دوم حقوق مدنی 2

حقوق ثبتی - جلسه دوم حقوق مدنی 2 - - حقوق ثبتی
جلسه ششم حقوق اداری

حقوق ثبتی - جلسه ششم حقوق اداری - - حقوق ثبتی . حقوق ثبتی . آخرين
جلسه پنجم حقوق جزای عمومی 2

حقوق ثبتی - جلسه پنجم حقوق جزای عمومی 2 - - حقوق ثبتی
حقوق ثبتی ( 10 مقاله )

تخصصی حقوق و فقه - حقوق ثبتی ( 10 مقاله ) - جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی
جلسه نهم آیین دادرسی مدنی 1

حقوق ثبتی - جلسه نهم آیین دادرسی مدنی 1 - - حقوق ثبتی
جلسه یازدهم آیین دادرسی مدنی1

حقوق ثبتی - جلسه یازدهم آیین دادرسی مدنی1 - - حقوق ثبتی
جلسه یازدهم آیین دادرسی کیفری

حقوق ثبتی - جلسه یازدهم آیین دادرسی کیفری - - حقوق ثبتی
برچسب :