وسايلی که در آموزش جغرافیا دوره راهنمایی می توان ساخت

سال دوم راهنمایی:

ماکت انواع پوشش گیاهی آسیا ، اروپا ، افریقا ، استرالیا و آمریکا  ماکت سه بعدی جغرافیای طبیعی مانند دلتا ، آتشفشان، مجمع الجزایر ، شبه جزیره ، رود خانه ، جلگه ، فلات ، کوه،در یاچه ، دره ، انواع پوشش گیاهی ابنیه مشهور جهان مانند مکه ،بیت المقدس ، تاج محل ، دیوار چین ، اهرام ثلاثه ، بیگ بن ، مقر سازمان ملل  مولاژ انواع جانوران و تعیین محل زیست آنان ماکت نقشه قاره ها بر مبنای محصولات کشاوزری و صنعتی  مقایسه ناهمورای های پیر و جوان ماکت مقایسه کشاورزی مدرن ومکانیزه با سنتی  ماکت کشتی صلح سبز  چرخه غذایی قطب جنوب


مطالب مشابه :


طرح درس: سالانه ( بودجه بندی سالانه ) درس جغرافیا پایه سوم راهنمایی سال تحصیلی 90-91

ساخت ماکت انواع چین، نقاشی از چرا زمین می (والیبال))
تحلیل سایت و تقسیمات فضایی

۳۴ * ۱۸ متر زمین والیبال : 7- همراه داشتن لوازم راندو و لوازم ساخت ماکت به منظور ساخت حجم
معرفی استادیوم های ورزشی پکن

استادیوم کارگران از استادیوم های قدیمی چین ساخت سال 1959 زمین والیبال دو زمین مسابقه و
وسايلی که در آموزش جغرافیا دوره راهنمایی می توان ساخت

وسايلی که در آموزش جغرافیا دوره راهنمایی می توان ساخت ماکت نمایش چرخش زمین (والیبال))
نکات فنی ورزشگاه رضازاده – اردبیل

این سکوها در روی زمین تولید والیبال ، هندبال 89 در زمینه ساخت حرفه ای ماکت و انجام
نقشه های اتوکدی مجتمع ورزشی سری اول

سالن های چند منظوره،سالن شنا،بستکبال،والیبال،فوتبال سه بعدی زمین ساخت ماکت.
نقشه های اتوکدی مجتمع ورزشی سری اول

سالن های چند منظوره،سالن شنا،بستکبال،والیبال،فوتبال سه بعدی زمین ساخت ماکت.
عبدالعزیز فرمانفرماییان

والیبال، بسکتبال، تنیس و فوتبال قرار دارد. در جنوب محوطه دو زمین ساخت ماکت و
ورزشگاههای المپیک 2008 پکن

استادیوم کارگران از استادیوم های قدیمی چین ساخت زمین والیبال اسکیس و راندو و ماکت
معرفی استادیوم های ورزشی پکن

مرکز تنیس سبز المپیک پکن دارای 10 زمین مسابقه چین ساخت سال 1959 زمین والیبال
برچسب :