سیستم حقوق ودستمزد و صورت مغایرت بانکی

سیستم حقوق و دستمزد
در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات،نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود. اطلاعاتی نظیر نرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تامین اجتماعی که در طول سال، قوانین آن ثابت می باشد را بهتر است در حافظه کامپیوتر ذخیره نمود. با استفاده از این اطلاعات، می توان محاسباتی مانند حقوق و یا دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز درآوردن سابقه هر کارمند و کارگر را به طور الکترونیکی انجام داد.

اهمیت سیستم
از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید.از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلو گیری از پرداخت به افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده ها فراهم نماید.
برای رعایت قانون ، کارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درامد،کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید. بعلاوه طبق قوانین تأمین اجتماعی لازم است هر ماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تأمین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوص واریز گردد.
باید توجه داشت که سیستم حقوق و دستمزد تنها کارکنان واحد تجاری را در بر گرفته و افرادی که به صورت پیمانکار و حقالزحمه بگیر در واحد تجاری ارایه خدمت می نمایند را شامل نمی شود. مبالغ پرداختی به این دسته از کارکنان تحت عنوان حق الزحمه یا عناوین دیگر تلقی شده و بخشی از حقوق و دستمزد مؤسسه محسوب نمی گردد.

حقوق و مزایای کارکنان
انچه در ازای کار انجام شده توسط کارکنان اداری،مدیران یا ارایه کنندگان خدمات مشابه به طور ماهانه به آنها پرداخت می گردد((حقوق)) وپرداختی به کارگران(ساده یا ماهر) اصطلاحاً دستمزد نامیده می شود که بر حسب ساعت،روز،ماه و یا مقدار تولید تعیین می گردد.
معمولاً علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت مزایای دیگر از جمله فوق العاده،پاداش،سهم داز سود واحد و غیره به کارکنان پرداخت میگردد.که این مزایا گاهی بطور مستمر و زمانی نیز به طور غیر مستمر پرداخت می گردند
مزایای فوق ممکن است بصورت نقدی یا غیر نقدی به کارکنان تعلق گیرد.
نرخ حقوق و دستمزد معمولاً از طریق توافق بین کارکنان و کارفرما تعیین می شود. این نرخ مربوط به ساعت عادی و قانونی می باشد.چنانچه کارگری پس از اتمام ساعات قانونی کارکرد روزانه، مدتی را به عنوان اضافه کار انجام وظیفه نماید و یا در ایام تعطیل مشغول انجام وظیفه در واحد تجاری باشد، مستحق به دریافت حقوق و دستمزدی علاوه بر حقوق و دستمزد عادی خواهد بود که نرخ ساعات کاری این اوقات توسط قانون مشخص می شود.
محاسبه حقوق و مزایا
ساعت قانونی که یک کارگر در روز ملزوم به انجام وظیفه در واحد تجاری می باشد از طریق قانون و توسط مراجع ذیربط تعیین می گردد. مثلاً اگر ساعات عادی کار یک کارگر در ماه 160 ساعت و نرخ ساعات عادی 1500 ریال و نرخ هر ساعت اضافه کاری 140درصد باشد با فرض اینکه  این کارگر 200 ساعت در ماه کار کرده باشد، جمع حقوق و دستمزد وی بشرح زیر محاسبه  میگردد:
درآمد ساعات عادی(1500×160)                                  240000

درآمد ساعات اضافه کاری(4/1×1500×40)                   84000   
                                                                           ---------------
جمع دستمزد و اضافه کار                                             324000
                                                                           
                             


ثبت های حسابداری حقوق ودستمزد
ثبت شماره 1
بدهکار                                              بستانکار   

حقوق(جمع حقوق و مزایای خالص)   
   
                                                           بیمه پرداختی(7% پرداختی کارمند)
   
                                                          مالیات پرداختنی
   
                                                           مساعده پرداختنی
   
                                                          حقوق دریافتی/ بانک


ثبت شماره2
 
بدهکار
                                                بستانکار

هزینه حقوق   
   
                                                                بیمه پرداختنی(23% کارفرما)
 
بابت بیمه سهم کارفرما(23%)


ثبت شماره 3

بدهکار                                             بستانکار

بیمه پرداختنی   
 مالیات پرداختنی   

                                                                      نقد


تهیه صورت مغایرت بانکی

اقلامی که توسط واحد تجاری ثبت شده اند ولی بانک هنوز آنها را ثبت نکرده است.
اقلامی که توسط بانک ثبت شده اند ولی واحد تجاری هنوز آنها را ثبت نکرده است.
اشتباهات صورت گرفته توسط شرکت یا بانک


اقلامی که توسط واحد تجاری ثبت شده اند ولی بانک هنوز آنها را ثبت نکرده است:

سپرده های بین راهی
چک های معوق


اقلامی که توسط بانک ثبت شده اند ولی هنوز واحد تجاری آنها را ثبت نکرده است:

وصولی های بانک
انتقالات الکترونیکی وجوه
کارمزد بانکی
چک های برگشتی  (در ایران کاربرد ندارد – چک های در جریان وصول)
هزینه چاپ دسته چک


مغايرت گيري

مغايرت گيري به فرايندي گفته مي شود كه طي آن حسابهاي صاحب كار را يا حسابهاي شخص ثالث مطابقت مي دهند تا از كامل بودن حساب مطمئن شوند براي نمونه مي توان صورت مغايرت بانك را مثال زد كه نتيجه تطبيق حساب بانك در دفتر صاحب كار با صورتحساب بانك است در اين مغايرت گيري ساده كه مثال زديم كوشش حسابرس بر اين است كه از وجود و وقوع معاملات بانكي و كامل بودن ثبت آنها اطمينان حاصل كند وجود و وقوع معاملات وقتي تائيد مي شود كه حساب بانك در دفتر با حساب بانك تطبيق شود و تكليف اقلامي كه ثبت نشده و يا اختلاف نشان مي دهد روشن باشد.


مطالب مشابه :


انتخاب واحد در دانشگاه مقدس اردبیلی

دانشگاه مقدس اردبیلی - انتخاب واحد در دانشگاه مقدس اردبیلی - روزهای سخت بهایی ست که باید
تاسوعای حسینی

دانشگاه مقدس اردبیلی - تاسوعای حسینی - روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت
امتحانات پایان ترم 3کاردانی حسابداری دانشگاه مقدس اردبیلی

دانشگاه مقدس اردبیلی - امتحانات پایان ترم 3کاردانی حسابداری دانشگاه مقدس اردبیلی - روزهای
سیستم حقوق ودستمزد و صورت مغایرت بانکی

دانشگاه مقدس اردبیلی - سیستم حقوق ودستمزد و صورت مغایرت بانکی - روزهای سخت بهایی ست که باید
هفته دفاع مقدس گرامی باد

پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی - هفته دفاع مقدس گرامی باد - بسیج مدرسه ی عشق است. امام
اهانت به مقدس اردبیلی (ره) در"خنده بازار"

وبلاگ زیست گارد(حامیان محیط زیست) اردبیل - اهانت به مقدس اردبیلی (ره) در"خنده بازار" - مطالب
برنامه ترم جاری

دروس حسابداری و مدیریت دانشگاه عالی غیر انتفاعی مقدس اردبیلی. 1390/11/20حسابداری 1 -4واحد یکشنبه
بیانیه بسیج دانشجویی.......

افسران سایبری بسیج دانشگاه محقق اردبیلی بنیاد حفظ آثارو ارزش‌های دفاع مقدس.
نصب تندیس محقق اردبیلی در محوطه دانشگاه / نصب آبنمای موزیکال در بالیقلی چای

اخبار اردبیل - نصب تندیس محقق اردبیلی در محوطه دانشگاه / نصب آبنمای موزیکال در بالیقلی چای
برچسب :