مطالبی در مورد سمینار بازاریابی دکتر کیماسی

جلسه سمینار آقای دکتر کیماسی به نسبت تبسیار موثر بود. هدف ما در ژایان ترم تهیه و تدوین یک برنامه بازار یابی برای یک سازمان و یک محصول خاص از آن سازمان است. با توجه به محرمانه بودن نع اطلاعاتی که برای این کار نیاز استُ فکر می کنم بهترین گزینه برای انتخاب همان سازمانی است که در آن فعال هستیم.

مراحل تدوین برنامه بازار یابی را می توانید در این سایت بیابید. سایت مطالب بسیار جالبی در زمینه کسب کار دارد آن را هم بخوانید.

برنامه بازار یابی

و یا در سایت زیر

چگونه بزنامه بازاریابی بنویسید

و یک مقاله از برنامه بازاریابی را که مربوط به شهروند است در لینک زیر بیابید.

http://www.shahrvand.ir/files/marketing%20plan.pdf

اگر دوستان نمونه از از برنامه بازاریابی شرکتی ایرانی را جایی پیدا کردند برایمان ارسال کنند.

 


مطالب مشابه :


مروری بر کتاب تحقیقات بازاریابی نوشته ونوس روستا و ابراهیمی

دانشگاه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي وبلاگ دانشجويان mba ورودي (دانشجويان حقوق موسسه نور طوبي)
جلسه سوم رفتار سازمانی

دانشگاه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي وبلاگ دانشجويان mba ورودي (دانشجويان حقوق موسسه نور طوبي)
اعتبار دانشگاه

دانشگاه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي وبلاگ دانشجويان mba ورودي (دانشجويان حقوق موسسه نور طوبي)
معرفی چند کتاب و دو اتفاق

دانشگاه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي وبلاگ دانشجويان mba ورودي (دانشجويان حقوق موسسه نور طوبي)
چند مطلب مهم درباره مدرک دانشگاه

دانشگاه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي وبلاگ دانشجويان mba ورودي (دانشجويان حقوق موسسه نور طوبي)
مطالبی در مورد سمینار بازاریابی دکتر کیماسی

دانشگاه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي وبلاگ دانشجويان mba ورودي (دانشجويان حقوق موسسه نور طوبي)
برچسب :