آدرس وب سایت آموزش پرورش ( بخشنامه )( فیش حقوقی ) آذربایجان غربی

سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی

همکاران گرامی جهت استفاده از بخشنامه ها و دریافت فیش حقوقی به وب سایت اداره ی مربوطه مراجعه نمایند .

فیش حقوقی در منوی سمت چپ وب سایت قرار دارد که با کلیک روی آن با دادن کد پرسنلی فیش حقوقی قابل دریافت است .

سایت فیش حقوقی فرهنگیان :

http://fish.medu.ir/

سایت فیش حقوقی فرهنگیان :

http://fish.medu.ir/

 

سایت جدید:

 

مدیریت آموزش پرورش ناحیه یک مدیریت آموزش پرورش ناحیه دو
مدیریت آموزش پرورش انزل مدیریت آموزش پرورش خوی
مدیریت آموزش پرورش چایپاره مدیریت آموزش پرورش ماکو
مدیریت آموزش پرورش شوط مدیریت آموزش پرورش پلدشت
مدیریت آموزش پرورش چالدران مدیریت آموزش پرورش سلماس
مدیریت آموزش پرورش مهاباد مدیریت آموزش پرورش بوکان
مدیریت آموزش پرورش میاندوآب مدیریت آموزش پرورش تکاب
مدیریت آموزش پرورش شاهین دژ مدیریت آموزش پرورش پیرانشهر
مدیریت آموزش پرورش سردشت مدیریت آموزش پرورش اشنویه
مدیریت آموزش پرورش نقده مدیریت آموزش پرورش سیلوانا
مدیریت آموزش پرورش مرحمت آباد مدیریت آموزش پرورش کشاورز
مدیریت آموزش پرورش صومای برادوست مدیریت آموزش پرورش نازلو
اداره آموزش وپرورش عشایر

 

 

 

اداره آموزش و پرورش ناحيه 1 اروميه                   اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 اروميه

 

اداره آموزش و پرورش اشنويه                              اداره آموزش و پرورش انزل

 

اداره آموزش و پرورش بوكان                               اداره آموزش و پرورش پلدشت

 

اداره آموزش و پرورش پيرانشهر                           اداره آموزش و پرورش تكاب

  اداره آموزش و پرورش چالدران                            اداره آموزش و پرورش چايپاره
  اداره آموزش و پرورش خوي                                اداره آموزش و پرورش سردشت
 

اداره آموزش و پرورش سلماس                             اداره آموزش و پرورش سيلوانا

 

اداره آموزش و پرورش شاهين دژ                          اداره آموزش و پرورش شوط

 

اداره آموزش و پرورش صوماي                           اداره آموزش و پرورش كشاورز                            

 

اداره آموزش و پرورش ماكو                               اداره آموزش و پرورش مرحمت آباد

  اداره آموزش و پرورش مهاباد                                اداره آموزش و پرورش مياندوآب    
  اداره آموزش و پرورش نازلو                                    اداره آموزش و پرورش نقده

 

 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه
اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه
اداره آموزش و پرورش انزل
اداره آموزش و پرورش خوی
اداره آموزش و پرورش چایپاره
اداره آموزش و پرورش ماکو
اداره آموزش و پرورش شوط
اداره آموزش و پرورش پلدشت
اداره آموزش و پرورش چالدران
اداره آموزش و پرورش سلماس
اداره آموزش و پرورش مهاباد
اداره آموزش و پرورش بوکان
اداره آموزش و پرورش میاندوآب
اداره آموزش و پرورش شاهین دژ
اداره آموزش و پرورش تکاب
اداره آموزش و پرورش پیرانشهر
اداره آموزش و پرورش سردشت
اداره آموزش و پرورش نقده
اداره آموزش و پرورش اشنویه
اداره آموزش و پرورش سیلوانا
اداره آموزش و پرورش مرحمت آباد
اداره آموزش و پرورش کشاورز
اداره آموزش و پرورش صومای

اداره آموزش و پرورش نازلو

 


مطالب مشابه :


بازدید از مدارس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3

بازدید از مدارس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 فیش حقوق. آموزش ناحیه 1 کرمانشاه به
متن کتاب های درسی - هديه هاي آسمان كتاب كار پایه چهارم

ناحیه 2 کرمانشاه. براي شما آرزومندم محمد باقري __ فرهنگي آموزش و پرورش ناحيه 2
بازدید معاون محترم آموزش و نو آوری ناحیه 3 از مدرسه

اداره آموزش و پرورش ناحیه فیش حقوق ناحیه سه آموزش و پرورش کرمانشاه از مدرسه
ارزشیابی توصیفی ، پیامدها ، چالش ها

ابراهیم نظری معلم آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه آموزش و پرورش از طریق فیش حقوق
آدرس وب سایت آموزش پرورش ( بخشنامه )( فیش حقوقی ) آذربایجان غربی

سازمان آموزش و پرورش بخشنامه ها و دریافت فیش حقوقی به وب آموزش و پرورش ناحیه 1
پرتال راهنمایی فضیلت

اداره آموزش و پرورش ناحیه در آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه با آدرس فیش حقوق
خلاقیت در بستر ارزشیابی

ابراهیم نظری معلم آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه كه سبك آموزش و پرورش باز فیش حقوق
برچسب :