فروش سگ حیوانات خانگی شناسنامه دار

tv,a s' ovdn s' , pd,hkhj ohk'd

فروش سگ سراب
سراب
نام و نام خانوادگی: رضا
نام حیوان: رکس

جنسیت: نر

نژاد: سراب

سن: 3 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زده شده
علت فروش: کمبود جا
حداقل قیمت: 350000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: م امام حسین
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/26

کد اگهی سگ برای فروش: 681

فروش سگ اشپیتز میکس
اشپیتز میکس
نام و نام خانوادگی: حیدری
نام حیوان: بابی
جنسیت: نر

نژاد: اشپیتز میکس

سن: 5ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زده است
علت فروش:
حداقل قیمت: 350000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: مرزداران
توضیحات: فوق العاده بامحبت و باهوشه
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/25

کد اگهی سگ برای فروش: 680

   
فروش سگ میکس سیبرین هاسکی وگرگ نقره ای
میکس سیبرین هاسکی وگرگ نقره ای
نام و نام خانوادگی: نیما
نام حیوان: رکس
جنسیت: نر

نژاد: میکس سیبرین هاسکی وگرگ نقره ای

سن: 4 سال
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: ناسازگاری با رطوبت بالا هوا
حداقل قیمت: 600000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: گیلان-لاهیجان
توضیحات: بی نظیر باهوش-حرف گوش کن وتربیت شده
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/25

کد اگهی سگ برای فروش: 678

فروش سگ دوبرمن

نام و نام خانوادگی: شهریار
نام حیوان: لایما

جنسیت: ماده

نژاد: دوبرمن

سن: 6ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: تکمیل
علت فروش:
حداقل قیمت: 1500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: استان مرکزی
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/25

کد اگهی سگ برای فروش: 677

فروش سگ پیکینوا
پیکینوا
نام و نام خانوادگی: شهرام
نام حیوان: پیکینوا

جنسیت: ماده

نژاد: پیکینوا

سن: 2سال
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: پرورش
حداقل قیمت: 600000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/24

کد اگهی سگ برای فروش: 675

فروش سگ شیتزو اصیل
شیتزو اصیل
نام و نام خانوادگی: شهرام
نام حیوان: بابو
جنسیت: نر

نژاد: شیتزو اصیل

سن: 2ماه
شناسنامه: دار
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: پرورش
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/24

کد اگهی سگ برای فروش: 674

فروش سگ ژرمن شپهرد کلاس Aوارداتی مو بلند
ژرمن شپهرد کلاس Aوارداتی مو بلند
نام و نام خانوادگی: شهرام
نام حیوان: چیکو

جنسیت: نر

نژاد: ژرمن شپهرد کلاس Aوارداتی مو بلند

سن: 3ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: واردات
حداقل قیمت: 5000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: ژرمن فوق العاده بینظیر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/24

کد اگهی سگ برای فروش: 673

فروش سگ هاسکی اصیل گیشنیزدار
هاسکی اصیل گیشنیزدار
نام و نام خانوادگی: شهرام
نام حیوان: دایسی
جنسیت: ماده

نژاد: هاسکی اصیل گیشنیزدار

سن: 3ماههه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: پرورش
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: فوق العاده اصیل
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/24

کد اگهی سگ برای فروش: 672

فروش سگ پکینیز شیتزو
پکینیز شیتزو
نام و نام خانوادگی: اشکان
نام حیوان: pnat

جنسیت: نر

نژاد: پکینیز شیتزو

سن: 2.5
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل انجام شده
علت فروش: مسافرت طولانی
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: همدان
توضیحات: تربیت کامل و کاملا اپارتمانی
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/23

کد اگهی سگ برای فروش: 671

فروش سگ ژرمن شیپرد

نام و نام خانوادگی: نادر
نام حیوان: کافی
جنسیت: ماده

نژاد: ژرمن شیپرد

سن: سه سال و نیم
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: واکسن خورده
علت فروش: نداشتن جا
حداقل قیمت: 5500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: شیبدار اصیل اصیل تاتو دار نگهبان
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/23

کد اگهی سگ برای فروش: 670

فروش سگ پیت بول
پیت بول
نام و نام خانوادگی: نیما
نام حیوان: خپل

جنسیت: ماده

نژاد: پیت بول

سن: ۸۰ روزه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دو بار واکسن خورده و انگل زدایی شده
علت فروش: کمبود جا
حداقل قیمت: 1500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: پدر و مادر اصیل
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/23

کد اگهی سگ برای فروش: 669

فروش سگ باکسر
باکسر
نام و نام خانوادگی: نیما
نام حیوان:
جنسیت: نر و ماده

نژاد: باکسر

سن: ۵۰ روزه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون:
علت فروش: کمبود جا
حداقل قیمت: 2200000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/23

کد اگهی سگ برای فروش: 668

فروش سگ شیتزو تریر
شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: محمد امین
نام حیوان: DIEGO

جنسیت: نر

نژاد: شیتزو تریر

سن: 8 ماهه
شناسنامه: کامل
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: عدم مکان نگهداری
حداقل قیمت: 370000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/23

کد اگهی سگ برای فروش: 667

فروش سگ pointer

نام و نام خانوادگی: mirmirani
نام حیوان: diego
جنسیت: nar

نژاد: pointer

سن: 1sal 6mah
شناسنامه: darad
وضعیت واکسیناسیون: kamel
علت فروش:
حداقل قیمت: 0
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: zafar
توضیحات: sage bahoosh va harf sheno
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/23

کد اگهی سگ برای فروش: 666

فروش سگ پیکینیز.شیتزو
پیکینیز.شیتزو
نام و نام خانوادگی: رامتین
نام حیوان: جسیکا

جنسیت: ماده

نژاد: پیکینیز.شیتزو

سن: تازه فردا میشه 1 سالش
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: تمام زده شده
علت فروش: مسافرت طولانی
حداقل قیمت: 1500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شرق تهران محدوده نارمک
توضیحات: من خیلی دخترم دوست دارم ولی دیگه شرایط نگهداریش رو ندارم جسیکا دست میده و مزنه قدش وگل یا پوچ بازی میکنه پارس نمیکنه با نزاکت هستش خیلی نازه دیگه تا حالا جفت هم نیوفتاده
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/23

کد اگهی سگ برای فروش: 665

فروش سگ ژرمن شیپهرد

نام و نام خانوادگی: -
نام حیوان: ژرمن شیپهرد
جنسیت: نر

نژاد: ژرمن شیپهرد

سن: 1/5
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: -
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: کرج
توضیحات: 100% اصیل . بسیار با تربیت . نگهبانی عالی . در صورت خرید و ناراضی بودن به هر دلیلی بنده پس میگیرم . با تضمین می فروشم
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/22

کد اگهی سگ برای فروش: 664

فروش سگ میکس ژرمن
میکس ژرمن
نام و نام خانوادگی: شهریار قایدی
نام حیوان: شیبو

جنسیت: نر

نژاد: میکس ژرمن

سن: 2 سال
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: همه واکسن هاش زده شده
علت فروش: خرید ژرمن اصیل
حداقل قیمت: 650000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: برازجان
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/22

کد اگهی سگ برای فروش: 663

فروش سگ شیتزو تریر
شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: سینا گلپرور
نام حیوان: شارون
جنسیت: نر

نژاد: شیتزو تریر

سن: 2ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کلیه واکسن ها زده شده
علت فروش:
حداقل قیمت: 650000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران بزرگراه محلاتی خیابان دهحقی نصر 1 پلاک 20
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/22

کد اگهی سگ برای فروش: 662

فروش سگ شیتزو تریر
شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: مانی
نام حیوان: لوسی

جنسیت: ماده

نژاد: شیتزو تریر

سن: 5 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کلیه واکسن ها زده شده
علت فروش: نداشتن شرایط نگهداری
حداقل قیمت: 700000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: به همراه کلیه وسایل(شامپو ها قلاده برسها و....) و باکس- پارک سگ
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/22

کد اگهی سگ برای فروش: 661

فروش سگ شیتزو تریر
شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: رامین
نام حیوان: پاپی
جنسیت: نر

نژاد: شیتزو تریر

سن: 8 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: جابجایی
حداقل قیمت: 400000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: کرج
توضیحات: قلاده سبد حمل برس
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/22

کد اگهی سگ برای فروش: 

فروش سگ خرید سگ .

tv,a s' ovdn s' , pd,hkhj ohk'd سگ نگهبان و هاسکی                                       

فروش سگ اشپیتز تریر

نام و نام خانوادگی: شیما
نام حیوان: پانی

جنسیت: ماده

نژاد: اشپیتز تریر

سن: 2ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: شاغلم
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: وسایل همراه:شامپو.برس.قلاده.باکس برای بیرون بردن
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/22

کد اگهی سگ برای فروش: 659

فروش سگ میکس پکینز
میکس پکینز
نام و نام خانوادگی: فرزین
نام حیوان: جکی
جنسیت: نر

نژاد: میکس پکینز

سن: 8 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: نداشتن شرایط نگهداری
حداقل قیمت: 450000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: ابتدای مجیدیه جنوبی
Searchtxt:
تاریخ: 2014/2/22


مطالب مشابه :


بیشتر وسایل نگه داری سگ

تشویقی: تشویقی سگ شامل خوراکی های کوچک مورد علاقه ی سگ است .تشویقی را نباید به عنوان غذا به
نکات کلیدی قبل از اوردن سگ به خانه

این وسایل سگ را بخود مشغول کرده و در بعضی موارد مانع از خرابکاری او در خانه نیز می شود .
مطالبی در باره ی سگ ژرمن شیپرد

این وسایل سگ را بخود مشغول کرده و در بعضی موارد مانع از خرابکاری او در خانه نیز می شود.
فروش سگ حیوانات خانگی شناسنامه دار

فروش سگ و حیوانات خانگی - فروش سگ حیوانات خانگی شناسنامه دار - وسایل همراه: شامپو.برس
اصول بهداشتی سگ

veterinary دامپزشكي - اصول بهداشتی سگ - مشاوره & جراحی & واکسیناسیون و درمان دام کوچک و پرندگان
چگونه یک سگ را تربیت کنیم!

دنیای پنج علم - چگونه یک سگ را تربیت کنیم! - موضوعاتی در مورد حیوانات و انیمیشن و انیمیشن سازی
برچسب :