نمابورس و تحریم ها !
خواننده گرامی نمابورس با سلام و احترام، بایستی از اشکالات فنی موجود در سایت جداً پوزش بخواهیم. متاسفانه سرور سایت ( در امریکا) به دلایل سیاسی و با تبعیت از تحریم ها بدلیل انتقال دامین (آی آر) نمابورس، دسترسی به سایت را قطع کرده است. با جابه جایی سرور ها و تعیین سرور پشتیبان امیدواریم از هفته آینده دیگر شاهد چنین اختلالی نباشیم. در نمابورس پنجشنبه 89.6.25 بجز مطالب معمول، سه نفر از اساتید شناخته شده حسابداری (آقایان 1- رضا ایوبی- رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی اطهر 2- زیداله مشکاتی- مدیر عامل موسسه حسابرسی آبان روش 3- غلامرضا شجری-مدیر عامل موسسه حسابرسی سامان پندار) به سوالی در مورد " جایگاه نقش حسابرسی در نظام اقتصادی و مشکلات موسسات حسابرسی در ایران " پاسخ خواهند داد. با پوزش مجدد و آرزوی آخر هفته ای خوب روابط عمومی نمابورس


مطالب مشابه :


نمابورس و تحریم ها !

نمابورس - نمابورس و شما می توانید آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای مالی ایران و جهان را در
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 31 شهریور

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 31 شهریور - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود
افزایش درآمد خپویش از محل اجرا پروژه های جدید

نمابورس - افزایش درآمد خپویش از محل اجرا پروژه های جدید - سایت تحلیلی خبری بازارهای مالی
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 6 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 6 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 21 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 21 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 9 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 9 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 8 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 8 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 1 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 1 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 17 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 17 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 14 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 14 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
برچسب :