آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس


آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس
فرمول
رنگ نسکافه ای
بلوند شکلاتی متوسط۲/۳+کاراملی۱/۳(۴۷-۷)
بعلاوه ۲سانت واریاسیون ۰۰۰
شماره اکسیدان ۱
پایه ۸

+
رنگ دودی زیتونی:
m7+c8
اکسیدان ۱
اکسیدان ۲برابر رنگ
پایه ۹
مکث۳۰دقیقه

=================

رنگ سال۲۰۱۴

توجه : شماره رنگها ، استاندارد شرکت پرسونال میباشد این شماره ها در مارکهای دیگر متفاوت است

ترکیب رنگهای جدید زمستان ۲۰۱۴

آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس

آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس

آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس


آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس

آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس

آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس


آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکسآموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس

آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس

آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس


جدیدترین رنگساژ های شرکت پرسونال اسپانیا زمستان ۲۰۱۴

رنگساژها (ترکیب رنگ) پرسونال اسپانیا

رنگساژ رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار اکسیدان پایه مو
عسلی ۷٫۳۰ دوسانت ۷٫۲۳ یک سانت ۷٫۴۳ یک سانت * * * * کالربث ۷
تنباکویی ۶٫۹ نصف تیوپ ۶٫۰ نصف تیوپ * * * * * * ۶% ۴
گردویی ۶٫۵۶ یک سانت ۷٫۹ یک سانت ۹٫۳۷ یک سانت * * * * کالربث ۸
نسکافه ای ۸٫۱ دوسانت ۸٫۹۰ یک سانت ۷٫۶۵ یک سانت ۰٫۲۲ یک سانت * * کالربث ۸
فندقی ۶٫۹۰ نصف تیوپ ۷٫۶۶ پنج سانت ۵٫۹ سه سانت * * * * ۹% ۵
یخی ۱۰۰٫۱ نصف تیوپ E20 سه سانت ۱۰٫۱۲ سه سانت * * * * ۳% ۱۰
کاراملی ۰٫۲۲ سه سانت ۱۰۰٫۰ نصف تیوپ ۸٫۹۰ یک چهارم تیوپ * * * * ۳% ۸
بژ زیتونی ۰٫۳۳ یک سانت ۹٫۱ نصف تیوپ ۹٫۳۷ نصف تیوپ ۱۰٫۰۶ یک چهارم تیوپ ۳٫۲ پنج سانت ۳% ۸
بژ رز ۸٫۳ یک چهارم تیوپ ۹۰۰s یک چهارم تیوپ ۸٫۷ نصف تیوپ ۱۰٫۰۶ نصف تیوپ ۷٫۸ ده سانت ۳% ۸
کرم استخوانی ۱۲٫۰۰ یک چهارم تیوپ ۱۱٫۰۰ یک چهارم تیوپ ۸٫۹ چهارسانت * * * * ۳% ۱۰
کاپوچینو ۸٫۹۰ نصف تیوپ ۵٫۹۰ یک چهارم تیوپ ۷٫۸ ده سانت ۷٫۳ یک چهارم تیوپ * * ۶% ۸
کنفی ۹۰۰s نصف تیوپ ۹۰۱s یک چهارم تیوپ ۷٫۳ نصف تیوپ * * * * ۶% ۹
بلوند هاوایی ۹۰۱s نصف تیوپ ۸٫۰ نصف تیوپ ۶٫۷ دو سانت * * * * ۶% ۹-۱۰
مرواریدی ۸٫۱۴ نصف تیوپ ۱۲٫۱ یک چهارم تیوپ ۱۰٫۱۲ سه سانت * * * * ۶% ۱۰
مسی آتشی ۷٫۴۶ نصف تیوپ ۷٫۲۰ یک چهارم تیوپ ۶٫۲۳ یک چهارم تیوپ * * * * ۶% ۷-۸


ترکیب رنگهای درخواستی

ترکیب رنگ بانو سریال کوزی و گونی
رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار پایه اکسیدان
۱۰٫۰۰ یک چهارم تیوپ ۷٫۹ بیست سانت ۷٫۸ دو سانت ۷٫۷۰ دوسانت ۸-۹ ۳%
ترکیب رنگ جمره سریال کوزی وگونی
رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار پایه اکسیدان
۸٫۳۰ نصف تیوپ ۷٫۱۶ یک چهارم تیوپ * * * * موطبیعی ۹%ساقه-۶%ریشه
ترکیب رنگ یشیم سریال عمرگل لاله
زمینه رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار * پایه اکسیدان
* ۷٫۹۰ نصف تیوپ ۷٫۳ ده سانت ۹۰۰s یک چهارم تیوپ * ۸ ۶%
لایت ۸٫۹۰ پانزده سانت ۹۰۰s یک چهارم تیوپ * * * ۹ ۳%
ترکیب رنگ خرم سلطان سریال حریم سلطان
رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار رنگ مقدار پایه اکسیدان
۷٫۳ نصف تیوپ ۸٫۴۴ یک چهارم تیوپ * * * * ۷-۸ ۶%

جدیدترین رنگساژ های شرکت پرسونال اسپانیا پاییز ۲۰۱۲

رنگساژ

مقدار

رنگ

مقدار

رنگ

مقدار

رنگ

مقدار

رنگ

مقدار

رنگ

اکسیدان

پایه

بژ زیتونی

۱ سانت

۰٫۳۳

نصف تیوب

۹٫۱

نصف تیوب

۹٫۳۷

۱/۴ تیوب

۱۰٫۰۶

۵ سانت

۳٫۲

۳%

۸

بژ رز

۱/۴ تیوب

۸٫۳

۱/۴ تیوب

۹۰۰s

نصف تیوب

۸٫۷

نصف تیوب

۱۰٫۰۶

۱۰ سانت

۷٫۸

۳%

۸

کاراملی

۳ سانت

۰٫۲۲

نصف تیوب

۱۰۰٫۰

۱/۴تیوب

۸٫۹۰

۳%

۸

دارچینی

۲ بند انگشت

۷٫۶۶

نصف تیوب

۷٫۱۶

نصف تیوب

۷٫۹۰

۱/۴ تیوب

۱۰٫۰۶۶%

۷

کرم استخوانی

۱/۴تیوب

۱۲٫۰۰

۱/۴ تیوب

۱۱٫۰۰

۴سانت

۸٫۹

۳%

۱۰

یخی

نصف تیوپ

۱۰۰٫۱

۱/۴ تیوب

واریاسیون ۰

۳سانت

۱۰٫۱۲

۳%


فندقی

نصف تیوپ

۶٫۹۰

۵سانت

۷٫۶۶

۳ سانت

۵٫۹

۹%

۵

رنگساژ های شرکت پرسونال اسپانیا بهار -تابستان  ۲۰۱۲

نام

رنگساژ

رنگ

مقدار

کد رنگ

مقدار

کد رنگ

مقدار

رنگ

مقدار

قوام گر

پایه

شنی ماسه ای

۵/۶

¼

 

۷/۱۶

¼

 

۶/۳۰

۱۰cm

 

 

اکسیدان۶%

پایه۸

بژ طلایی

۶/۳۰

¼

 

۷

¼

 

۱۲/۰۰

۵cm

 

 

اکسیدان۶%

پایه ۸

زیتونی

۸/۳۰

¼

 

۷

¼

 

۳/۳۷

۲cm

 

 

اکسیدان۳% و۶%

پایه ۷یا۸

کاراملی صدفی

۷/۹

¼

 

۶/۳۰

½

 

۱۰/۰۶

¼

 

 

 

اکسیدان ۶%

پایه ۸

بلوند آفتابی

۱۲/۰۰

۵cm

12/2

¼

 

۸/۵

۵cm

7/16

5cm

کالر بث و اکسیدان ۶%

پایه ۹

بژ صدفی

۸/۳۰

¼

 

۷/۹

۱۰cm

5/9

5cm

 

 

اکسیدان۳%

پایه ۸

شامپاینی

۱۱/۰۳

¼

 

۸/۱۴

۱۰cm

 

 

 

 

کالر بث و اکسیدان۳%

پایه ۹

کاراملی

۷/۱۶

½

 

۷/۲۳

 

¼

 

۹/۴۴

۳cm

 

 

 

اکسیدان۳%

پایه ۸

بژ مرواریدی

۸/۱۴

¼

 

۸/۳۰

۵cm

7

5cm

 

 

اکسیدان۳%

پایه ۸

صدفی عروسکی

۱۱/۰۳

۵cm

7/16

4cm

سیبر صورتی

۲cm

 

 

اکسیدان۳%

پایه ۹

 

شیر شکلاتی

۶/۹۰

¼

 

۱۲/۰۰

۱۰cm

 

 

 

 

اکسیدان۳%

پایه ۸

شنی طلایی

۷/۳۰

¼

 

۵/۱

۵cm

7

¼

 

 

 

اکسیدان۳%

پایه ۸

برنز سولاری

۵/۹۰

½

 

۵/۲۳

½

 

۶/۸۰

۱۵cm

7/16

10cm

اکسیدان۶%

پایه ۵یا۶

توجه : برای نتیجه بهتر و کیفیت بالای رنگساژها ترجیحا می بایست از اکسیدان های پرسونال استفاده شود .


مطالب مشابه :


بژ تنباکویی

فنون ترکیب رنگ مو - بژ تنباکویی - آموزش و مشاوره در زمینه ترکیب رنگ مو.
پاسخ به سوال های شماکابران عزیزدرموردرنگ موهای مختلف...!!!

24 ا کتبر 2013 ... دوست عزیز برای از بین بردن زردی از ترکیب رنگ دودی و بژ و خیلی کم ... از چه رنگی استفاده کنم با تشکر کمکم کنید که این رنگ موهای من درست شود
رنگ بژ شکلاتی روشن

26 آوريل 2014 ... کل مو پایه ی 8 و ترکیب بژ روشن 30 میل +دودی 8 30 میل +طبیعی 8 20 میل + شکلاتی متوسط 20 میل +واریاسیون نقره ای 1 سانت +اکسیدان 1.
رنگ بژ دودی روشن

26 آوريل 2014 ... رنگ بژ دودی روشن. رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو. زمینه ی این عکس پایه ی7 ترکیب بژ متوسط 40 میل +بژ روشن 30 میل +زیتونی 7 30 میل +دودی 6
انتخاب بهترین رنگ برای پوست شما

برای مثال، در صورتی که رنگ موهای شما تیره ولی رنگ پوست تان روشن است و چشمان قهوه ای تیره یا مشکی دارید، برای آرایش باید از رنگ های گرم به ویژه قهوه ای و بژ
رنگ بژ تنباکویی

26 آوريل 2014 ... خیلی ام شیک و مجلسی - رنگ بژ تنباکویی - ... رو هم به اندازه ی 10میل میریزید(البته این توضیحات روی موی شماره 8 باز میشه و درمیاد) که به مدت 20 تا
تعدادی ترکیب رنگ برای مش و رنگ ساژ

9/3 را با 2 سانت‌ واریاسیون نارنجی و اکسیدان 12% روی قسمتی از موهای طبیعی گذاشته بعد از ... مش گلبهی: (از ترکیب رنگهای بژ به مقدار زیاد و رنگ مسی به مقدار کم).
آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس

تمام سرگرمی - آموزش و فرمول ترکیب انواع رنگ مو + عکس - ... بژ رز. ۸٫۳. یک چهارم تیوپ. ۹۰۰s. یک چهارم تیوپ. ۸٫۷. نصف تیوپ. ۱۰٫۰۶. نصف تیوپ. ۷٫۸. ده سانت. ۳%.
چگونه رنگ های هایلایت و زمینه مو را با توجه به رنگ پوست و مو انتخاب کنیم

انتخاب رنگ مو تاثیر فوق العاده ای روی زیبایی شما دارد به خصوص انتخاب ... نقره و طلای سفید بیشتر چهره تان را شاداب و جذاب می کند، سرد هستید و هایلات های بژ،
تبریک عید 94

16 مارس 2015 ... رنگ مو ماهاگونی | خرید شارژ مستقیم · ارسال پیامک | فست فود ... آپدیت آفلاین نود 32 | رنگ مو بژ · راه آینده | فانتزی · چسب لاغری | انجمن ادبیات.
برچسب :