جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 93 ابلاغ شد

سازمان نظام مهندسی ساختمان در ابلاغیه ای جدول تعدیل هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال1393 را به منظور تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در سال 93 اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، مهندس اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه ای به سازمان های نظام مهندسی استان های کشور با اشاره به بند 17-2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، به منظور تعدیل قیمت خدمات مهندسی مصوب سال 92 ، هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا را مبنای محاسبات خدمات مهندسی دانسته و بر اساس آن جدول تعدیل هزینه ساخت و ساز سال 93 را به شرح ذیل اعلام کرد.

هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال 1393

گروه ساختمان

1و2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7 طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12طبقه ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر ارتفاع از روی شالوده

مبنای محاسبه هر متر مربع بنا برای محاسبه حق الزحمه

5/710/250

6/217/750

7/147/000

7/862/750

8/578/500

9/640/750

10/361/750

 

قابل ذکر است که تعرفه اعلامی سال 93 نسبت به سال 92 معادل 25 درصد افزایش قیمت داشته است.

همچنین جدول محاسبه حق الزحمه مهندسان در 4رشته نظارت و محاسبات در استان تهران نیز به شرح جدول پیوست ابلاغ گردید:


 جهت مشاهده کلیک کنید


مطالب مشابه :


حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1391

حقالزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال قراردادی، حق الزحمه های نظارت 92 (3و4
جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 93 ابلاغ شد

جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مشاوران حقوقي اعلامی سال 93 نسبت به سال 92 معادل 25
حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي سال 1392

و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران در سال عوامل نظارت در سال 92 ، بطور
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1392

نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال و (92) قانون حق
فهرست بودجه پِِِِِِِِیشنهادی ٍسال 92

فهرست بودجه پِِِِِِِِیشنهادی ٍسال 92 بودجه 92 حق الزحمه اعضا حق الزحمه مشاوران
شرايط دريافت حق‌الزحمه زنان پس از طلاق

آزمون وکالت , آراء وحدت رویه جدید , آزمون وکالت 92 , آزمون قضاوت 92 , منابع مشاوران حقوقی سال 92;
برچسب :