اختلاف دیدگاه معماران کلاسیک و مدرن در چیست؟

فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی دو هزار سال گذشته همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است. سبک کلاسیک که در پی نفوق معماری مدرن از اوایل قرن اخیر مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود به تدریج بعد از انتقادی که به سبک مدرن شد دوباره به صورت یک سبک مهم که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد مطرح شد.

http://www.0up.ir/do.php?imgf=136057758939992.jpg

معماران نئوکلاسیک همچون معماران پست مدرن توجه به گذشته دارند ولی یک اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی به عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود، لذا آنها تاریخ فرهنگی و کالبدی و همچنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهند . اما این کار به معنی تقلید نیست بلکه بر اساس شرایط زمانی و مکانی به صورت جدید و امروزی ظاهر می شود، و لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ ها و عملکرد های نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند.

اما معماران نئوکلاسیک همچون کوینلن تری انگلیسی(یکی از مهم ترین نظریه پردازان سبک نئوکلاسیک) معتقدند که «نظم های کلاسیک الهاماتی آسمانی و مقدس هستند» پس تغییر در آنها صحیح نیست و هر تغییری در آن باعث تبدیل شدن کمال به نقصان می شود. آنها دلیل جاودانگی معماری کلاسیک را در همین می دانند و از نظر معماران نئوکلاسیک سبک پست مدرن یک مد است زیرا در این سبک اصول جاودانه معماری کلاسیک با طبع، نظر و منطق زمینی تغییر داده شده است. معماران نئوکلاسیک سبک مدرن را نیز سبکی قابل قبول نمی دانند چنانکه کویلن تری گفته است «مدرنیسم پرهیز از هر روشی است که کارکرد داشته است» لذا معماران نئوکلاسیک، گذشته و خصوصا معماری کلاسیک را منبع الهام خود می دانند و معماری کلاسیک و یا سنتی را به همان گونه که از نظر کالبدی بوده، برای احتیاجات امروزه طراحی می کنند. اما باید توجه داشت که در داخل این فرم های تاریخی کلیه وسایل رفاهی امروزی تدارک دیده شده است. اگر خواسته باشیم در یک جمله معماری نئوکلاسیک را تعریف کنیم می توان گفت: ساختمان نئوکلاسیک، پوسته ای کلاسیک بر روی امکانات مدرن است. معماران این سبک معماری کلاسیک را یک معماری لایزال و بی زمان می دانند اصولی که در این سبک مانند نظم، تقارن، هماهنگی و کمال در زمان یونان برای خانه خدایان مطرح شده بود اصولی جاودانه است که همچنان می توان از آنها استفاده کرد.خدایان یونان خدایانی زیبا و در حد کمال جاودانه بودند لذا خانه های آنان نیز باید دارای همین خصوصیت می بود بنابراین از مهمترین معابد کلاسیک که معبد پارتنون در آتن می باشد نماد شاخص معماری کلاسیک است که به طور کامل بر اساس اصول ریاضیات و هندسه طراحی و ساخته شده است.

http://www.0up.ir/do.php?imgf=136057758937931.jpg

جالب است بدانیم در ایران نیز اولین سبک فرنگی که بسیار مورد توجه قرار گرفت سبک نئوکلاسیک می باشد که در زمان ناصرالدین شاه در نیمه دوم قرن نوزدهم این سبک به کشور ما نفوذ پیدا کرده است و همچنان نیز آثار آن بر پیکره شهرهای ما نقش بسته است.

محمد حسن سرائی 04.gif
 


مطالب مشابه :


واژه نامه چوب

صنايع چوب و مبلمان چوب 0 یا پانه و فانه 0 چوبی باشد که درود گران در میان چوب دیگر نهند تا
اختلاف دیدگاه معماران کلاسیک و مدرن در چیست؟

ورق های کامپوزیت پانه مبلمان خانگی و اداری ایتال فوم ; دستگیره های
طراحی داخلی در معماری خانه های ایرانی

ورق های کامپوزیت پانه مبلمان خانگی و اداری ایتال فوم ; دستگیره های
معماری خوابگاه دانشجویی

ورق های کامپوزیت پانه مبلمان خانگی و اداری ایتال فوم ; دستگیره های
بررسی انواع مختلف کاروانسرا ها در ایران

ورق های کامپوزیت پانه مبلمان خانگی و اداری ایتال فوم ; دستگیره های
تحلیل و بررسی معیارهای طراحی فضاهای آموزشی

ورق های کامپوزیت پانه مبلمان خانگی و اداری ایتال فوم ; دستگیره های
موزه ملی هنر اثری از سزار پلی

ورق های کامپوزیت پانه مبلمان خانگی و اداری ایتال فوم ; دستگیره های
نمای پنجم در معماری ایران

ورق های کامپوزیت پانه مبلمان خانگی و اداری ایتال فوم ; دستگیره های
پلی کربنات جایگزینی برای شیشه

ورق های کامپوزیت پانه مبلمان خانگی و اداری ایتال فوم ; دستگیره های
برچسب :