تسبيح خداوند تعالي

تسبيح خداوند تعاليدوستان، آمده ام باز، كه اين دفتر ممتاز، كنم باز و شوم قافيه پرداز و سخن را كنم آغاز به تسبيح خداوند تبارك و تعالي كه غفور است و رحيم است، صبور است و حليم است، نصير است و رئوف است و كريم است، قدير است و قديم است.

خدايي كه بسي نعمت سرشار به ما آدميان داده، گهرهاي گران داده، سر و صورت و جان داده، تن و تاب و توان داده، رخ و روح روان داده، لب و گوش و دهان داده، دل و چشم و زبان داده، شكم داده و نان داده، زآفات امان داده، كمالات نهان داده، هنرهاي عيان داده و توفيق بيان داده و اينها پي آن داده،‌كه از شكر عطا و كرمش چشم نپوشيم و زهر غم نخروشيم و زهر درد نجوشيم و تكبر نفروشيم و مي از ساغر توحيد بنوشيم و بكوشيم كه تا از دل و جان شكر بگوييم عنايات خداوند مبين را.
آفريننده ي دانا و خداوند توانا و مهين خالق يكتا و بهين داور دادار، كزو گشته پديدار، به دهر اين همه آثار، چه دريا و چه كهسار، چه صحرا و چه گلزار، چه انهار و چه اشجار، اگر برگ و اگر بار، اگر مور و اگر مار، اگر نور و اگر نار و اگر ثابت و سيار.
خدايي كه خبردار بود از همه اسرار، غني باشد و غفار، شود مرحمتش يار، درين دار و در آن دار، به اخيار و به زهاد و به عباد و به اوتاد و به آحاد و به افراد نكوكار، خدايي كه عطا كرده به هر مرغ پرو بال، به هر مار خط و خال، به هر شير بر و يال، به هر كار و به هر حال بود قبله‌ي آمال و شود ناظر اعمال، فتد در همه ي احوال از او سايه ي اقبال به فرق سر آن قوم كه پويند ره خير و نكوكاري و دينداري و هشياري و ايمان و صفا و كرم و صدق و يقين را.
آرزومندم و خواهنده كه بخشنده به هر بنده شكيبايي و تدبير و توانايي و بينايي و دانايي بسيار كه با پيروي از عقل ره راست بپوييم و زهر قصه ي شيرين و حديث نمكين پند بگيريم و نصيحت بپذيريم و چنان مردم فرزانه بدان گونه حكيمانه در اين دارجهان عمر سرآريم كه از كرده ي خود شرم نداريم و ره بد نسپاريم و به درگاه خدا شكر گزاريم كه ما را به ره صدق و صفا و كرم و عدل چنان كرده هدايت از سر لطف و عنايت كه زما خلق ندارند شكايت.
به ازين نيست حكايت، به از اين چيست درايت، كه ز حسن عمل ما به نهايت، همه كس راست رضايت، چه خداوندو چه مخلوق خداوند، به گيتي همه باشند ز ما راضي و خرسند و به توفيق الهي بتوانيم در اين دار فنا زندگي سالم و بي دغدغه اي داشته باشيم و در آن دار بقا نيز خداوند كند قسمت ما نعمت فردوس برين را.

منبع : http://tehrandata.com/


مطالب مشابه :


شرکت بهین زیست زاگرس

برنامه زمستاني شركت بهين زيست چيلرهاي آبي پيشرفته: شناخت / نت و تعمير پمپهاي
دانشکده فنی مهندسی ازاد اراك

ايران نت - دانشکده فنی مهندسی ازاد اراك - بزرگترين پايگاه جامع جمشيد بهين: مجيد
آلبوم کیش مهر، شهرام ناظری

بهين مهرورزان كه آزاده‌اند بريزند در دام جان تارها به
آشنايی با طراحی آزمايش ها Design Of Experiments

( fmea ) ، تحليل هزينه های کيفيت ( coq ) ، بهين مشاوره و پروژه های نت تحت پوشش صفحه
معین ؛ بازخوانی گل ناز دارُم

بهمن علاءالدین(مسعود بختیاری) - معین ؛ بازخوانی گل ناز دارُم - آستاره صُحو بُگویین نَهلی
مقالات هفتمين همايش حمل و نقل و ترافيک ايران

کافی نت سریر در Panoramio. کافی نت سریر در Google Earth. 1124.ارائه مدل بمنظور مکانيابي بهين?
شعرزیبای عقاب و کلاغ از دکتر پرویز خانلری

گند و مردار بهين برای هم نوا بودن با دوستان عزیز وبلاگ نویس و کاربران بیشمار دنیای نت
تسبيح خداوند تعالي

آفريننده ي دانا و خداوند توانا و مهين خالق يكتا و بهين داور دادار، كزو گشته یا زهرا نت.
معرفی نام آوران -1

به خصوص موسيقی کردستان ايجاد کند، در آن زمان موسيقی محلی اصلا هيچ نت و بهداد و بهين
برچسب :