صورتجلسه مورخ 92/1/19

۱-مشکل بوجودآمده بین یکی از مهندسین و یکی از مالکین در خصوص کزارش مرحله آخر فرم ارزشیابی

  برسی ورفع گردید.

 ۲-در خصوص نحوه گزارش فرم ارزشیابی ساختمانهایی که فاقد کنتور برق هستند .مقرر گردید در باره

  مسولیت حقوقی مهندسین از مشاور حقوقی سازمان استعلام شود.

  ۳- در خصوص روش جدید ارایه فرم جدید ارزشیابی به سازمان که موجب اعتراض وناراحتی مهندسین

    گردیده است .مقرر گردید از هیات مدیره سازمان خواسته شود مشکل را رفع نمایند.

  تذکر-جلسات گروه برق روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ برگزار میشود.وحضور برای کلیه اعضای

  برق آزاد میباشد.


مطالب مشابه :


برگزاری کلاس های طراحی و نظارت برق ساختمان

تاسیسات برق ساختمان - برگزاری کلاس های طراحی و نظارت برق ساختمان - وبلاگ تخصصی برق ساختمان و
فرم های مورد نیاز مهندسین عمران و فرمهای طراحی و نظارت ساختمان

۳-فرم تعهدات و وظایف مهندس ناظر تاسیسات برق ۴-فرم تعهدات و گذاشتم تا با نظارت کارهای
ثبت نام آزمون نظام مهندسی رشته برق

برق قدرت باشه یا نه، بایستی فرم شما رو مهر و امضا مهندس برق ب- قسمت نقشه و نظارت که
فرم های کمکی برای کنترل و نظارت بر مراحل اجرای ساختمان

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - فرم های کمکی برای کنترل و نظارت بر مراحل اجرای
نکات قابل توجه هنگام عقد قرداد نظارت برق ساختمان برای ناظرین نظام مهندسی

برق، عشق، آفتاب - نکات قابل توجه هنگام عقد قرداد نظارت برق ساختمان برای ناظرین نظام مهندسی
دستورالعمل جديد در مورد نقشه هاي تاسيسات برق و مكانيك

دانلود فرم تعهد نظارت و معماري مزبور را به مهندسين طراح برق و مكانيك تحويل تا نقشه هاي
ارائه اطلاعات آسانسور به شرکت بازرسی آسانسور

برق، عشق، آفتاب فرم درخواست بازرسی ایمنی آسانسورهای شماره نظارت :
صورتجلسه مورخ 92/1/19

گروه تخصصی برق سازمان نظام اظلاعیه نظارت عالیه و در خصوص کزارش مرحله آخر فرم
روش نظارت بر وضعیت روغن ترانسفورماتور

مقالات و پروژه های برق صنعتی - روش نظارت بر وضعیت توانید با ثیت نام در فرم بالا از مقالات و
دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق

نظام مهندسي ساختمان شهرستان مرند - دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق - - نظام مهندسي
برچسب :