تیم 13 سال شهرداری آبادان سال 1384


تیم 13 سال مدرسه فوتبال شهرداری آبادان
سال 1384


kv30zhd6mw8kj8gbk7r.jpg
تیم 13 سال شهرداری آبادان سال 84
(قهرمان آبادان - قهرمان استان خوزستان -قهرمان تورنمنت ایتالیا)
 
ایستاده از راست : ناشناخته - رضانغیمش(امید صنعت نفت آبادان)- ناشناخته- علی ملاثانی-
علی بالدی مهر- سهیل عبدالاوی
(امید صنعت نفت آبادان) -احسان حاجب-علی اوحدی(فولاد خوزستان)- عسکرسلیتی- ناشناخته-
نشسته ازراست: عباس شیوافر-دانیال سلامیه(امید صنعت نفت آبادان)-ناشناخته- امیدابوعلی(الخلیج امارات)-ناشناخته- عباس یوسف زاده -ناشناخته -علی عبدالله زاده(امید صنعت نفت آبادان)- دانیال خضیراوی-علی تقدیر.
ازدوستان عزیزی که اسامی بازیکنانی را که درعکس ناشناخته ذکرشده اند میشناسند لطف نموده اسامی آنها را ازطریق نظرات ارسال فرمایند. با تشکروسپاس فراوان


مطالب مشابه :


معرفی مدرسه فوتبال فولاد خوزستان

دوره های مدرسه حرفه ای فولاد خوزستان زیر نظر مربیان بومی فوتبال استان خوزستان که دارای
مختصری از معرفی مدرسه فوتبال شایستگان جنوب

مدرسه فوتبال افراد شایسته و با استعداد و معرفی به تیم های لیگ برتر بخصوص فولاد خوزستان.
هفته سوم مدارس فوتبال استان خوزستان

هفته سوم مدارس فوتبال استان خوزستان مدرسه فوتبال) اهواز، فولاد خوزستان، و
فولاد خوزستان

بلواراختصاصی شرکت فولاد خوزستان محبوب هیات فوتبال استان خوزستان داد تا مدرسه ی
تیم زیر 11 سال مدرسه فوتبال شایستگان جنوب در سال 90

تیم زیر 11 سال مدرسه فوتبال تیم فوتبال منتخب خوزستان به فولاد خوزستان
تیم زیر 14 و 15 سال مدرسه فوتبال شایستگان جنوب در سال 89

تیم زیر 14 و 15 سال مدرسه فوتبال تیم فوتبال منتخب خوزستان به فولاد خوزستان
آشنایی با اولین بازیکن لیگ برتری شوش(امین نیسی)

قهرمان و مقام سوم لیگ برتر کشور با فولاد خوزستان است.وی مدیریت مدرسه فوتبال ملی
تیم 13 سال شهرداری آبادان سال 1384

فوتبال آبادان بخصوص مدرسه فوتبال صنعت نفت آبادان (فولاد خوزستان) فوتبال خوزستان.
برچسب :