گزارش بازدید از منزل:

هدف یا اهداف بازدید از منزل:این اهداف که هم برای مراجع و هم برای مددکار و همچنین خانواده مشخص می باشد باید در گزارش درج شود.

-در متن گزارش نیز برای هر هدف توضیحات لازم نوشته شود.منظور از توضیحات لازم توضیحات زیاد و طولانی نیست،بلکه توضیحات باید به گونه ای باشد که برای فردی که گزارش را مطالعه می کند نا کافی نباشد و متناسب با هدف باشد.

-گزارش به زبان ساده و قابل فهم نوشته شود و از به کار بردن واژه های تخصصی و لاتین پرهیز شود.

-گزارش خوانا باشد.

تاریخ تهیه گزارش ثبت شود(همیشه تاریخ تهیه گزارش با تاریخ انجام بازدید یکسان نیست)

-گزارش صادقانه نوشته می شود.

-از درج موضوعاتی که ارتباط با اهداف بازدید منزل ندارند،پرهیز شود.

-از نوشتن گزارش به شیوه سفر نامه پرهیز شود.در بسیاری از مواقع گزارش های مندرج در پرونده های،گزارش افراد متخصص و حرفه ای نیست و تفاوتی بین گزارش های کارشناسان و افراد غیر کارشناس(افراد غیر حرفه ای)وجود ندارد.

-در بسیاری از موارد فقط به وضعیت اقتصاری اشاره می شود.چنانچه بررسی وضعیت اقتصادی هدف بازدید باشد مانعی ندارد،اما این که همیشه این موضوع محور گزارش باشد صحیح نیست.مددکار نباید فقط به فکر اثبات فقیر بودن یا فقیر نبودن مراجع باشد.فراموش نشود که مددکاران اجتماعی مامور مالیات نیستند .

پس از نوشتن گزارش لازم است گزارش نوشته شده،توسط دانشجو و سرپرست کارورزی مورد ارزیابی قرار گیرد.نقاط ضعف و قوت مشخص شود و راهنمایی های لازم از طرف سرپرست به دانشجو ارائه شود.

یکی از نکات مهمی که در گزارش بازدید منزل دانشجو باید توضیح داده شود این است که انجام بازدید منزل چه ضرورتی داشته است.

نمونه فرم گزارش بازدید از منزل:

 

آموزش  پرورش استان تهران

منطقه 2

مرکز مشاوره راهنمایی خانواده

گزارش بازدید منزل

تاریخ انجام بازدید:                      شماره پرونده مراجع:

ضرورت بازدید از منزل:

هدف/اهداف:

1-

2-

3-

متن گزارش:

 

هدف اول:

 

 

هدف دوم:

 

 

هدف سوم:

                                           نام و نام خانوادگی مددکار اجتماعی

                                                          تاریخ،مهر و امضاء

 

تذکر:ممکن است بازدید فقط یک هدف داشته باشد و یا اینکه توضیح هر هدف بیشتر از یک صفحه باشد که در این صورت گزارش باید متناسب باهدف نوشته شود.فرم ارائه شده فقط به عنوان نمونه می باشد.

کتاب راهنمای کارورزی-سید حسن موسوی چلک

برگرفته :وب سایت مددکاران شاهد


مطالب مشابه :


کارورزی

وبلاگ شخصي علوم تربیتی و روانشناسي - کارورزی - - وبلاگ شخصي علوم تربیتی و روانشناسي
طریقه نوشتن يک گزارش خبری

گزارشگر بايد از قوه قضاوت خود براي انتخاب اطلاعات مهم و نحوه نوشتن گزارش به
نحوه گزارش نویسی

تمونال well come to my tmonal تمونال - نحوه گزارش نویسی - مراتب خوش آمد گویی ما رو پذیرا باشید ---- دوستی
15 - گزارش کارورزی رشته ict

با نام خدا آغاز می‌کنم و در ابتدا به نحوه ‌ی نحوه ی نوشتن گزارش کارورزی ،ساعت
نحوه تدوين گزارش کارآموزی

حسابداری،کارشناسی ارشد،ملک محمد غلامی - نحوه تدوين گزارش کارآموزی - آموزش حسابداری عملی
گزارش نویسی در کارورزی گروهی

گزارش نویسی در کارورزی گروهی - پس از نوشتن گزارش جلسه گروه ü نحوه مشارکت و
گزارش بازدید از منزل:

پس از نوشتن گزارش لازم است گزارش نوشته شده،توسط دانشجو و سرپرست کارورزی مورد ارزیابی قرار
راهنما و آموزش تنظیم گزارش فیزیکی کارورزی 93-94

نحوه برخورد مدیر با نقاط ضعف کاری راهنمای ساده گزارش کارورزی نوشتن
گزارش کار کارورزی

کلیات و روش های فنون تدریس - گزارش کار کارورزی - کلیات و روش های فنون نحوه ورود به کلاس :
گزارش روزانه:

نوشتن اهداف و یکی از مهم ترین وظایف دانشجویان هنگام کارورزی ارزیابی نحوه
برچسب :