در خصوص شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه

با سلام و احترام

در خصوص شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه، توجه به این نکات توسط همکاران، الزامی است:

1. حداقل امتياز براي احراز عنوان معلم نمونه در سطوح مختلف منطقه(280)،استان(330) و كشور(390) مي باشد و همكاراني كه حد نصاب لازم را براي هر يك از سطوح ذكر شده كسب نكنند از ارسال مدارك خودداري نمايند.

2.لحاظ نمودن شرط حداقل سابقه كاري براي معلمان،مديران و معاونين(حداقل سه سال سابقه ي كاري)

3.داشتن حداقل سه سال سابقه ي فعاليت در گروه درسي كه فرد در آن شركت مي نمايد(تا تاريخ 31/6/1393)، در دوره ابتدایی سه سال فعالیت می تواند در پایه های مختلف باشد.

4.كسب حداقل 85 امتياز از ميانگين امتيازات ارزشيابي سه سال منتهي به مهر 93(91-90* 92-91*93-92)

5.معلميني كه در سنوات گذشته به عنوان معلم نمونه انتخاب شده باشند تا سه سال مجاز به شركت در برنامه، در سطح قبلي يا سطح پايين تر نمي باشند ولي در سطح بالاتر بلا مانع است.

6.ملاک عمل و احتساب مستندات همکاران 25/10/1393 می باشد و مدارکی که پس از این تاریخ ارائه شود قابل احتساب نمی باشد.

7.افرادی که از اول مهر 93 بیش از 15 روز غیبت غیر موجه دارند مشمول شرکت در طرح نمی شوند.

8.معرفی همکاران به عنوان معلم نمونه در تمامی سطوح با تایید حراست،ارزیابی عملکرد و هیات رسیدگی به تخلفات اداری صورت می پذیرد.

9.مجتمع هاي آموزشي روستايي حكم يك واحد آموزشي را دارند و سهميه ي آن ها با توجه به آمار معلمان مجتمع تعلق گرفته و انتخاب نيز در سطح مجتمع انجام خواهد شد.

10.سهميه ي هر واحد آموزشي شهري يا مجتمع روستايي پس از كسر نمودن آمار مديران،معاونين و خدمتگزاران آن واحد يا مجتمع و بر اساس آمار تثبیتی(آمار همکارانی که در هر آموزشگاه ارزشیابی می شوند)هرمجتمع/ آموزشگاه تعیین               می شود.(پرونده ي ارزشيابي هر همكار در آموزشگاهي است كه بيشترين ساعات تدريس را در آن دارد)

 11.معاون آموزگاران و معاون دبيران جزو سهميه ي مجتمع مي باشند و سهميه ي جداگانه اي ندارند و در صورت كسب امتياز لازم در رقابت با ساير همكاران آموزشگاه به مرحله ي بعدي راه مي يابند.

12.در مجتمع ها مدیر مجتمع و شورای مجتمع گروه داوری در مدارس تحت پوشش می باشند و در مدارس مستقل شوراي مدرسه گروه داوري را تشكيل مي دهند.

q     وظایف آموزگاران،دبيران و مربيان:

13.تکمیل نمودن قسمت بالای فرم الف که مربوط به مشخصات فردی همکاران می باشد(به طور کامل و خوانا) و الصاق عکس جدید و نوشتن شماره حساب سیبای متقاضی

14. نوشتن سطح رقابت اعم از:شهرستاني/استاني/كشوري در بالاي فرم الف (در كادر مربوطه) توسط خود شركت كننده الزامي است.

15. تکمیل نمودن ستون خود اظهاری در فرم الف توسط فرد متقاضی و تأييد آن توسط مدير مجتمع/آموزشگاه در ستون مدرسه

16.نوشتن نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، کدملی، شماره پرسنلی، عنوان پست، نام گروه درسي،شماره یا کد گروه شرکت کننده بر اساس جدول شماره 4(صفحه ی 14شیوه نامه)، دوره تحصیلی، سطح رقابت (شهرستان،استاني يا كشوري)و تعداد صفحات پيوست بر روی پوشه الزامی است.(كليه ي شركت كنندگان از جمله مديران و معاونين)

17.كليه ي مدارك و مستندات بايد قبل از هر مرحله شماره برگ خورده(بصورت یک رو و قطع A4 ) و شماره صفحات مستندات هر بند در فرم الف و در ستون پيش بيني شده وارد گردد. همچنين جمع تعداد صفحات مشخص گردد.(شمارش دقیق برگه های پیوست و تکمیل نمودن ستون تعداد برگه در فرم الف در ضمن کل برگه های پیوست شده بایستی به ترتیبی که در بند   20 اشاره  مي شود مرتب شده و شماره خورده باشد. )

q     وظایف مديران:

18.تمامي كپي ها بايد توسط مدير مجتمع يا آموزشگاه برابر با اصل گردد.(مهر برابر با اصل همراه با نام و نام خانوادگي مدير ،تاريخ،مهر مجتمع يا آموزشگاه و امضا شود).

19.برابر با اصل نمودن مدارک پرسنل مجتمع/آموزشگاه برعهده ی مدیر مربوطه می باشد ولی مدارک مدیران  و معاونین در اداره شهرستان برابر با اصل می گردد.(کپی برابر با اصل شده باید دارای نام و نام خانوادگی مدیر،تاریخ و امضای مدیر به همراه مهر مجتمع/آموزشگاه باشد) مدیران محترم لازم است مدارک همکاران را بررسی دقیق نموده و سپس برابر با اصل نمایند.

 

20.متقاضیان لازم است کلیه ی مدارک و مستندات خود را در یک پوشه ی فنر دار مناسب به ترتیب زیر و به شکل مرتب تحویل نمایند و مدارکی که فاقد این شرایط باشند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت:  روي پوشه فرم مشخصات همكار متقاصي (پيوست 1) تكميل و الصاق گردد، سپس در سمت راست پوشه تصوير آخرين حكم كارگزيني فرد و ابلاغ رايانه اي

 به اضافه فرم  502 ،ابلاغ سه سال مربوط به اشتغال در گروه درسي مربوطه،كپي كارت ملي،كپي شناسنامه  و فرم  ب  و  ج  قرار گرفته باشد  و در سمت چپ پوشه ابتدا فرم الف و در ادامه بر اساس بندهای فرم الف به نحوی که مستندات مربوط به بند  1 (مدرک تحصیلی) و بعد از آن مستندات بند 2(تأليف و ترجمه) قرار گیرد و الی آخر.(مستندات هر بند با قرار دادن یک برگ شناسه (پيوست 2)،با بندهای دیگر تفکیک و تنظیم گردد.)

21.ارسال فرم مشارکت دانش آموزان به اداره لزومی ندارد. ولی این اوراق به عنوان مستندات قانونی ستاد مجتمع/ آموزشگاه در خود مجتمع/مدرسه طبق شيوه نامه نگهداری می شوند.

22.فرم ب و فرم ج  همكاران را مدير مجتمع/آموزشگاه تكميل،ممهور و تحويل ستاد شهرستان نمايد.

23.در قسمت بالاي فرم( الف) و در كادر پيش بيني شده نوشتن شماره و تاريخ از سوي  مدير مجتمع/آموزشگاه  الزامي است.

ü     تبصره1:نامه مدير و معرفي كليه ي شركت كنندگان در آموزشگاه/مجتمع به ترتيب امتیازات فضلی به دبیرخانه شهرستان

ü     تبصره 2:تشکیل جلسه در خصوص توجیه شیوه نامه جهت همکاران و اخذ امضاء از کلیه پرسنل آموزشگاه مبنی بر رویت بخشنامه الزامی است.

ü     24.براي كليه ي شركت كنندگان(غير از مديران و معاونين)ستون خود اظهاری در فرم الف توسط فرد متقاضی تکمیل و ستون مدرسه توسط مدیر مجتمع/آموزشگاه تأييد مي گردد و برای مدیران و معاونین تکمیل ستون خود اظهاری توسط فرد متقاضی و سایر ستون ها در اداره تکمیل می شوند.  

ü     25.فرم مشارکت دانش آموزان برای مدیران و معاونین توسط سایر اعضای شورای مجتمع/مدرسه جمع آوری می شود.

26.تایید کپی فرمهای ارزشیابی همکاران توسط دایره ارزیابی عملکرد الزامی است.

 

***ضمناً در زمان تحويل پرونده به ستاد شهرستان ، فرم تعهد ،  در خصوص رعايت مقررات منتخبين نمونه سال هاي قبل را که توسط همکار متقاضی تكميل و امضاء شده ، تایید و همراه مدارک تحویل ستاد شهرستان فرمایند.

درآخرین صفحه  این راهنما ، نمونه فرم تعهدنامه موجود است.

 

q     نحوه و زمان تحويل مدارك به ستاد شهرستان:

26.تمامی مدارک  و مستندات می بایست در قطع A4 ارائه شود.

27.کپی حکم و ابلاغ رایانه ای مربوط به سال تحصیلی جاری در پوشه مدارک،موجود باشد.

28.کلیه ی مستندات باید در هنگام تحویل فرم خوداظهاری(فرم الف)پیوست باشد و مدارکی که بعد از موعد مقرر ارائه شوند قابل تأثیر نخواهند بود.

 

29.به هیچ یک از مدارک و مستندات در 2 بند جداگانه امتیازی تعلق نمی گیرد. ********

30.به پرونده های ناقص و فاقد مستندات لازم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

31.پوشه های تحویلی بر اساس گرو های 25 گانه طبق جدول شماره4 مندرج در صفحه 14 شیو نامه باید طبق رنگ بندی زیر باشد:

ü     گروه های 1 تا 9 (مقطع ابتدایی) پوشه آبی رنگ

ü     گروه های 10 تا14 (مقطع متوسطه ی اول) پوشه قرمز رنگ

ü      گروه های 15 تا20 (مقطع متوسطه ی دوم) پوشه سبز رنگ

ü     گروه های 21 تا23 (مدارس استثنایی)پوشه زرد

ü     گروه  24( دبیران تربیت بدنی) پوشه نارنجی

ü     گروه 25( معلم یاران تمامی دوره ها) پوشه سفید

q     تذكر مهم:  با توجه به استعلام ليست كليه متقاضان راه يافته به مرحله شهرستاني از طريق استان و پرونده پرسنلي، شايسته است كليه همكاراني كه در سال هاي قبل در اين شهرستان يا ساير شهرستان ها  بعنوان معلم نمونه (شهرستاني، استاني يا كشوري) انتخاب شده اند دقيقاً مطابق شيوه نامه عمل نمايند. بديهي چنانچه اين دسته از همكاران بدون رعايت مقررات مندرج در شيوه نامه اقدام به تكميل فرم الف و شركت در طرح نمايند، از رقابت با ساير همكاران حذف و مطابق مقررات اقدام خواهد شد. ضمناً كليه همكاران در زمان تحويل پرونده به ستاد شهرستان ، فرم تعهدي در خصوص رعايت مقررات منتخبين نمونه سال هاي قبل تكميل و امضاء خواهند نمود.

 

       ***در نمون برگ  ج  تکمیل ستون چهارم ((میانگین امتیازهای نمون برگ ""ب""))ضرورتی ندارد و این ستون خالی می ماند چون در ستون سوم ،امتیاز محاسبه شده است.

    ****همکاران مدارس غیر انتفاعی طبق شیوه نامه سال جاری می توانند درطرح شرکت نمایند.

    ****امتیاز  کمیسون تالیفات در این شیوه نامه جایگاه ندارد.

    ***در مورد امتیاز همایش ها ، ارائه صرف امتیازی ندارد و باید ارائه به صورت سخنرانی و یا ارائه به صورت پوستر ذکر شده باشد.

      ***امتیاز مقالات دارای امتیاز تولیدی چند نفر ،به طور مساوی تقسیم می شود.

قبل از تحویل مدارک یکبار دیگر شیوه نامه را مطالعه فرمایید.


مطالب مشابه :


نمونه حکم رسمی آزمایشی در یزد

وبلاگ تخصصی معلمان پیمانی استخدام1389 - نمونه حکم رسمی آزمایشی در یزد - رساندن صدای مظلومیت معلمان پیمانی 89 به مسئولان وزارت آموزش وپرورش.
پاسخ سوالات مدرك نوع دوم استان ها

ج – بر اساس آخرين حكم كارگزيني و رشته شغلي ثبت شده در آن. - 17 آيا در صورتي كه در يك آزمون پذيرفته نشويم در آزمون بعدي )با توجه به مشاغل قبلي يا تغيير پست( مي توانيم تغيير رشته بدهيم؟ ج- با توجه به سوال قبل ، مشاغل قبلي ملاك عمل نمي ...
نمونه حکم برای کارکنان دفاتر اسناد رسمی

1)توافق شد حقوق و مزایای کارگر از محل 15 درصد حق التحریر اسناد تنظیمی در دفتراسناد رسمی موضوع ماده 3 اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن تأمین شود که پرداخت ما به التفاوت آن تا حداقل دستمزد به عهده ...
جلسه توجیهی انتخاب معلم نمونه و رفع اشکالات احکام کارگزینی در نمایندگی جناح

جلسه توجیهی انتخاب معلم نمونه و رفع اشکالات احکام کارگزینی در نمایندگی جناح. جلسه توجیهی. روز پنج شنبه مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۸۹ در محل نمایندگی آموزش و پرورش جناح با حضور آقای نادر احمدی کارشناس محترم کارگزینی اداره آموزش و پرورش شهرستان بستک ...
طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

2- حکم بازنشستگی. 3- مدارک پرداخت حق بیمه. 4- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه. ج- درخواست احتساب حق بیمه : 1- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است. 2- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در ...
نمونه سوالات دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

مدارك ومستندات لازم در دبیرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه فرم 502 و تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر راي رویت شده ، توسط اداره امور ادا ري یا کارگزینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال می گردد. آراء هیات تجیدي نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا ...
در خصوص شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه

معرفی همکاران به عنوان معلم نمونه در تمامی سطوح با تایید حراست،ارزیابی عملکرد و هیات رسیدگی به تخلفات اداری صورت می پذیرد. 9.مجتمع هاي آموزشي روستايي حكم يك واحد آموزشي را دارند و سهميه ي آن ها با توجه به آمار معلمان مجتمع تعلق ...
برچسب :