پاسخ تمرين هاي فصل ششم سال 2

1- چگونگي درجه بنديسلسيوس را با استفاده از كتاب فيزيك(1) و آزمايشگاه بنويسيد.

جواب: براي درجه بندي دماسنج بر اساس مقياس سلسيوس، ابتدا آنرا در داخل ظرف يخ در حال ذوب قرار مي دهيم به گونه اي كه مخزن دماسنج كاملاً درون يخ قرار گيرد. پس از آنكه سطح جيوه در لوله باريك در ارتفاع ثابتي قرار گرفت، محل آنرا علامت مي زنيم و عدد صفر را كنار آن ثبت مي كنيم. سپس دماسنج را به گونه اي در بالاي سطح آب در حال جوش قرار مي دهيم كه قسمت مخزن دماسنج در تماس كامل با بخار قرار گيرد. اين بار نيز محل قرار گرفتن سطح جيوه در لوله باريك را علامت مي زنيم و عدد صد را كنار آن ثبت مي كنيم. در نهايت فاصله بين صفر و درجه صد را به صد قسمت مساوي تقسيم مي كنيم و هر قسمت را يك درجه سلسيوس مي ناميم و آنرا با نماد؟؟؟ نمايش مي دهيم.

2- دماهاي زير را بر حسب درجه سلسيوس مشخص كنيد:

الف- 0k        ب- 273k         پ- 546k

جواب:الف)                                    image004.gif

ب)                                                image006.gif

پ)                                                 image008.gif

3- هنگامي كه با دماسنج جيوه اي دماي آبي را اندازه مي گيريد، موقع خواندن دما، بايد مخزن دماسنج حتماً درون آب باشد، ولي وقتي پزشك دماي بدن بيمار را اندازه مي گيرد، دماسنج را از محل تماس با بدن بيمار دور مي كند، بعد دما را مي خواند. چه اتفاقي بين دماسنج پزشكي و دماسنج جيوه اي معمولي وجود دارد كه اين روش اندازه گيري را توجيه مي كند؟

جواب: دماسنج پزشكي داراي يك خميدگي كوچكي در بالاي مخزن خود است كه مانعبرگشت سريع جيوه به داخل آن مي شود. در نتيجه پزشك مي تواند دماي بدن بيمار را بعد از دور كردن دماسنج از او اندازه بگيرد.

4-.............

جواب:با توجه به جدول( 6-1) خواهيم داشت:

الف)

image010.gif

ب)

image012.gif

Eتذكر: در كتاب درسي در بند(ب) زمان 90 دقيقه ذكر شده است كه نمي تواند صحيح باشد.

5- دماي يك قطعه فلز 6/0 كيلوگرمي را توسط يك گرمكن 50واتي در 110 ثانيه از image002.gif18 بهimage002.gif38 رسانده ايم. اين آزمايش براي گرماي ويژه فلز چه مقداري را رائه مي دهد؟ حدس ميزنيد كه اين جواب از مقدار واقعي براي گرماي ويژه بيشتر است يا كمتر؟ توضيح دهيد.

جواب:

image014.gif

در حيني كه جسم را توسط گرمكن گرم مي كنيم، مقداري حرارت نيز به محيط داده شده و تلف مي گردد. در نتيجه گرماي لازم براي افزايش دماي جسم به اندازه مورد نظر، كمتر از آنست كه حساب شده لذا گرماي ويژه جسم نيز از مقدار به دست آمده كمتر است.

6- چه روشهايي پيشنهاد مي كنيد كه نتيجه يك آزمايش اندازه گيري ظرفيت گرمايي گرماسنج و يا يك آزمايش اندازه گيري گرماي ويژه از دقت بيشتري برخوردار باشد؟ توضيح دهيد.

 جواب:الف)  بايد گرماسنجي را  كه مورد استفاده قرار مي دهيد بخوبي عايق بندي شده باشد.

ب) هنگام اندازه گيري دماها و جرم ها از ابزارهاي دقيق استفاده كرده و دقت لازم را به عمل آوريد.

پ) وقتي كه جسمي را كه مي خواهيد ظرفيت گرمايي ويژه آنرااندازه بگيريد از آب خارج مي كنيد، بسرعت آنرا داخل گرماسنج قرار دهيد تا سرد نشده و دمايش پاين نيايد.

7- گرماسنجي به جرم 200 گرم از مس ساخته شده است. يك قطعه 80 گرمي از يك ماده نامعلوم همراه با 50 گرم آب درون گرماسنج ريعته مي شود. دماي اين مجموعimage002.gif30 است. در اين هنگام 100 گرم آب image002.gif70 به گرماسنج اضافه مي شود، دماي تعادلimage002.gif52 مي شود. گرماي ويژه ماده نامعلوم را حساب كنيد.

جواب: اگر از اتلاف گرما صرفنظر كنيم، مقدار گرمايي كه آب با دماي image002.gif70 از دست مي دهد برابر است با مقدار گرمايي كه گرماسنج و قطعه و آب داخل آن مي گيرد. با استفاده از جدول (6-1) نتيجه مي شود:

image005.gif

8- يك گرماسنج آلومينيومي حاوي مقداري آب image002.gif30 است. يك قطعه مس 80 گرمي در دماimage002.gif70 را به درون گرماسمج مي اندازيم، دماي تعادلimage002.gif37 مي شود. حساب كنيد چه مقدار آب درون گرماسنج بوده است؟

جواب:  مقدار گرمايي كه قطعه مس از دست مي دهد برابر است با گرمايي كه گرماسنج و آب درون آن مي گيرند.( از اتلاف گرما صرفنظر مي شود) نتيجه خواهد شد:( جرم گرماسنج را كه در صورت مسئله گفته نشده است، 200 گرم و جرم قطعه مس را 180 گرم در نظر مي گيريم زيرا با عدد 80 گرم جواب صحيح حاصل نمي شود)

image026.gif

m3 جرم آب داخل گرماسنج است.

9- به يك جسم جامد 5/0 كيلوگرمي توسط يك گرمكن 100 واتي گرما مي دهيم. منحني تغييرات دماي اين جسم با زمان به صورت شكل مقابل است.

 


مطالب مشابه :


حل تمرين هاي فصل اول فیزیک اول دبیرستان

حل تمرين هاي فصل اول پاسخ تمرين هاي دانلود دفترچه سوالات ارشد 92 رشته هاي فيزيك
حل تمرین های فصل 2 فيزيك 3 رياضي(الکتریسیته ساکن)

حل تمرین های فصل 2 فيزيك 3 رياضي(الکتریسیته ساکن) 1 تمرين هاي فصل اول : 1
حل تمرين هاي فصل چهارم فیزیک دوم دبیرستان

حل تمرين هاي فصل چهارم فیزیک دوم دانلود دفترچه سوالات ارشد 92 رشته هاي فيزيك و
حل تمرينات آخر فصل 3 فيزيك 1 پيش دانشگاهي

حل تمرينات آخر فصل 3 فيزيك 1 پيش دانشگاهي حل تمرينات آخر فصل3 فيزيك 1 پيش بازي هاي فيزيك
حل مسائل كتاب حسابان سال سوم رياضي فيزيك

بر ما پوشيده نيست كه راهنماي حل تمرين هاي كتب رياضي در سوم رياضي فيزيك برچسب‌ها: حل,
چگونه برای کنکور 86درس بخوانیم- روش خواندن دروس عمومی در کنکور - شماره 3

را بخوانيد و مثال ها را حل كنيد ، فقط به دوره فرمول هاي ارائه شده و حل تمرين هاي فيزيك هم
حل تمرين هاي ستاره دار فصل سوم كتاب مكمل رياضي 3 تجربي ( حد و پيوستگي )

حل تمرين هاي ستاره دار فصل سوم كتاب مكمل رياضي 3 حل مسائل كتاب حسابان سال سوم رياضي فيزيك.
پاسخ تمرين هاي فصل ششم سال 2

.•*. .*•.ღ - پاسخ تمرين هاي فصل ششم سال 2 - با استفاده از جدول هاي (6-2) و (6-3) اخبار فيزيك ipn
نمونه طرح درس فیزیک 2،1 و3

انديـــــــــــــشه هاي نو در فيزيك. كتابخانه مجازي حل تمرين.
فیزیک 1وآزمایشگاه-آموزش-تمرين هاي فصل سوم

فیزیک 1وآزمایشگاه-آموزش-تمرين هاي فصل سوم - 3 - آزمايش زير را انجام دهيد:
برچسب :