آشنایی با کاربرد و تصاویر وسایل آزمایشگاهی

لوله ی آزمایش :  لوله ای است برای نگه داری و گرم کردن محلول ها و مایعات و نباید در هنگام گرم کردن ان بیش از 3/1 ظرفیت آن را پر کرد.آن را ته گرد می سازند تا در برابر گرمای مستقیم آتش، نشکند.

1.jpg

برس لوله یا لوله شور: نوعی برس كه برای شستن وتمیز كردن دیواره ی درونی لوله ی آزمایش كاربرد دارد.برای  شستن لوله آزمایش، برس را درون لوله آزمایش قرار می دهند و می چر خانند.

2.jpg

جا لوله ی آزمایش: وسیله ای چوبی،پلاستیكی یا فلزی كه برای نگهداری لوله آزمایش كاربرد دارد.

3.jpg

لوله گیر :وسیله ای فلزی یا چوبی كه برای نگهداری لوله آزمایش به هنگام گرمكردن (لوله گیر فلزی)و گرفتن آن (لوله گیر چوبی) به كار می رود.

4.jpg5.jpg

لیوان آزمایشگاهی یا بشر:لیوان آزمایشگاهی که دارای دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد .از بشر برای برداشتن حجم معینی از مایعات و گرم کردن محلول ها ، تهیه محلول ها ، حل کردن مواد و انتقال محلول ها استفاده می گردد.بشر به اندازه های حجمی متفاوت موجود است. آن را روی سه پایه و توری نسوز قرار می دهند. برای تبخیر ،گرم كردن،صاف كردن وغیره...  كاربرد دارد. با توجه به حجم آن مشخص می شود (مانند: 600 سی سی، 250 سی سی ، 1000 سی سی و ... )

6.jpg

ارلن مایر:ظرفی مخروطی شكل است كه برای گرم كردن محلول ها و مایعات و یا نگهداری آنها  وهمچنین برای همزدن مخلوط ها كاربرد دارد. (مانند: 600 سی سی، 250 سی سی ، 1000 سی سی و ... )

7.jpg

قیف :وسیله ای شیشه ای ،پلاستیكی و ... برای انتقال مایع ها از ظرفی  بهظرف دیگر همچنین در صاف كردن و ...  به كار می رود.

8.jpg

قیف جداکننده (دکانتور) : از آن برای جدا کردن مایعاتی که مخلوط نشدنی اند همانند آب ونفت استفاده میشود.

9.jpg

شیشه‌ی ساعت :برای تبخیرسریع مایعات و محلول ها استفاده میگردد.

10.jpg

 

بوته ی چینی :وسیله ای فلزی یا چینی كه برای سوزاندن و یا ذوب كردن مواد به كار می رود. آن را با انبر(یا پنس بوته) برداشته و روی سه پایه و مثلث نسوز قرار می دهند.

11.jpg

 

دسیكاتور(خشک کن):از آن برای خشک کردن مواد و یا محفوظ ماندن از خطر جذب گازها استفاده میشود.

 

12.jpg

 کپسول چینی :از آن برای تبخیر سریع محلول ها و برای ذوب کردن مواد استفاده میشود.

13.jpg

  چراغ گازی(چراغ بونزن):به یاد مخترع آن بونزن (شیمیدان آلمانی )نامگذاری شده است. دارای دریچه ی هوا است که هنگامی که از آن استفاده نمی کنیم باید دریچه ی هوا را ببندیم تا آتش ، زرد رنگ و سردتر شده و دیده شود.

14.jpg

 

چراغ الكلی:  گاهی به جای چراغ گازی به کار می رود. پیش از استفاده حتما باید فتیله را تا حدی درآوریم تا بخارهای الکل بیرون رود و چراغ منفجر نشود.

15.jpg

قاشقك (اسپاتول،كاردك) :وسیله ای است چینی یا فلزی ،مانند قاشق (با دو سر )كه برای برداشتن مواد جامد از ظرفی وانتقال آن به ظرف دیگر كاربرد دارد.

16.jpg

 

آبفشان :ظرف محتوی آب مقطر است كه برای شستشوی رسوب و یا اضافه كردن آب مقطر به كار می رود.

17.jpg

همزن شیشه ای:میله ی شیشه ای تو پر كه برای مخلوط كردن محلولها ویكنواخت كردن گرمای یك محل به كار می رود.

18.jpg

 

هاون چینی: برای له کردن و ساییدن مواد استفاده می شود. نباید دسته هاون را درون هاون بکوبیم.

19.jpg

بورت :یکی از وسایلی که برای اندازه گیری و برداشتن حجم معینی از مایعات به کار میرود. از متداول ترین انواع آن بورت شیردار است. براساس میلی لیتر درجه بندی میشود و صفر آن بالا ، 100آن در پایین قرار دارد.

20.jpg21.jpg

 

بالن ته گرد : از این وسیله برای جوشاندن و تقطیر مایعات ، تهیه و تعیین چگالی گازها و ... استفاده میگردد. (مانند: 600 سی سی، 250 سی سی ، 1000 سی سی و ... )

22.jpg

بالن ته صاف : بیشتر برای نگه داری مواد به کار می رود. کاربرد آن مانند ارلن است. (مانند: 600 سی سی، 250 سی سی ، 1000 سی سی و ... )

23.jpg

بالن تقطیر(بالن با لوله ی کناری) : در اصل نوعی بالن ته گرد با لوله کناری است که کابرد آن مانند بالن ته گرد است و لوله جانبی آن برای خروج مواد گازی است.

24.jpg

 

بالن حجم سنجی ( بالن  ژوژه):از این بالن برای رقیق کردن محلولها و یا تهیه ی محلول های استاندارد استفاده میشود. برروی گردن  باریک آن خط نشانه ی حلقوی وجود دارد که گنجایش حجمی را مشخص می کنند.  با توجه به حجم آن، مشخص می گردد.

25.jpg 26.jpg

 

پی پت  :برای برداشتن حجم معینی از مایعات به کار میرود ، صفر آن در بالاست. دارای دو نوع است : حباب دار و ساده. برای پر کردن آن بهتر است از پووار استفاده کرد.

27.jpg

پی پت پمپ (پووار) : از پووار براي مكش استفاده مي شود اما در صورتيكه موادسمي باشند قبل از  استفاده از پووار بايد از سالم بودن آن اطمينانحاصل كنيم و آنرا باآب امتحان كنيم.  

طرز استفاده: دكمهA براي خالي كردن هواي داخل پووار است. دكمه S براي مكش مواد سمي است. دكمه E براي خالي كردن مواد مكش شده است.

28.jpg

استوانه ی مدرج : استوانه ای است که پایه دارد و بر خلاف بورت وپیپت درجه بندی آن از پایین آغاز میشود. از آن برای اندازه گیری حجم معینی از محلول ها استفاده میشود. برای تعیین حجم اجسام جامد بی شکل نیز کاربرد دارد.

29.jpg

گیلاس مدرج : از آن برای برداشتن حجم معینی از مایعات برای پر کردن بورت  و استوانه مدرج استفاده میشود.

30.jpg

قطره چکان : برای برداشتن مقدار دقیق و کمی از مایعات و محلول ها مثل شناساگرها و همچنین برای برداشتن محلول هایی که بخار های سمی  تولید میکنند و یا محلول هایی که  هنگام ریختن ممکن است بر دست یا  لباس بریزد استفاده میشود.

31.jpg

مبرد (سرد کننده) : برای سرد کردن بخار حاصل از تبخیر مایعات به کار می رود که برروی دستگاه تقطیر بسته میشود.

32.jpg33.jpg

مثلث نسوز : مثلثی است فلزی که از سه قطعه روکش چینی نسوز ساخته شده است و  از آن برای نگه داشتن بوته چینی در هنگام گرم کردن استفاده میشود.

 34.jpg35.jpg

سوهان : از آن برای بریدن شیشه های توخالی و صاف کردن محل تیزی شیشه استفاده میشود.
گیره ی حلقه ای : از آن برای قرار گرفتن قیف و گاهی به جای سه پایه برای نگه داری بالن و ... استفاده میشود.

 

36.jpg

 

ظرف پتری (پلیت) : برای نگه داری محلولها و نمونه های میکروبی به کار می رود.

37.jpg

گیره ی کوره :به شکل قیچی است و  برای برداشتن نمونه ها و بوته ی داغ از درون کوره به کار میرود.

39.jpg

 

  میله و پایه : برای بالا نگه داشتن وسایل معمولا به همراه گیره به کار می رود.

38.jpg

گیره : از آن برای نگه داشتن بیشتر وسایل(مانند: ارلن، بالن و ... ) بر روی میله و پایه استفاده می گردد.

40.jpg41.jpg

 

گیره ی بورت : از آن برای نگه داشتن بورت ، لوله آزمایش ، دماسنج و ... استفاده میشود.

42.jpg

 سه پایه : برای قرار دادن ظرف های ته صاف (مانند: ارلن و بشر و...) به طور غیر مستقیم برروی آتش کاربرد دارد. باید روی آن توری نسوز یا مثلث نسوز قرار داد.

43.jpg

توری نسوز : برای جلوگیری از تماس مستقیم آتش با ظرفی که می خواهیم آن را گرم کنیم ( مانند بشر و . . . ) ، ظرف را روی توری نسوز می گذاریم. در وسط توری، ماده ی سفید رنگی به نام "آزبست" وجود دارد که نسوز است.

44.jpg

پنس : برای برداشتن و نگه داشتن مقدار کمی ماده ی جامد بر روی آتش و ... به کار می رود.

 

45.jpg

هود آزمایشگاهی :نوعی تهویه ی محفظه دار است. آزمایشهایی را که تولید گازهای سمی می کنند در آن انجام می دهند تا بخارهای سمی به وسیله ی تهویه ی آن، به هوای بیرون آزمایشگاه برود.

کوره : دستگاهی است که برای گرم کردن مواد به مدت طولانی به کار می رود.

درپوش : لاستیکی یا چوب پنبه ای است و برای بستن سر لوله ی آزمایش، ارلن مایر، بالن و ... به کار می رود.

لوله ی رابط : لوله ای شیشه ایست که با گرم کردن روی آتش می توان آن را خم کرد. برای وصل کردن ظرفها ( ارلن، بالن و ... ) به کار میرود.

کاغذ صافی : نوعی کاغذ به شکل دایره است که برای جداکردن مواد جامد از مخلوط ها (مثلا جداکردن نشاسته از آب) به کار می رود. برای استفاده از کاغذ صافی باید آن را در قیف قرار داد.

گیره ی مخصوص دماسنج : برای اتصال دماسنج به میله و پایه به کار میرود.

 

 نکته ی 1 : روش درست خواندن سطح مایع در پیپت ، استوانه مدرج ، لوله آزمایش و ... :

46.jpg

نکته ی 2 : واحد اندازه گیری حجم مواد مایع که بر روی وسایل آزمایشگاهی مانند پیپیت و بورت و بشر و ... نوشته شده است یکسان بوده و به صورت میلی لیتر  یا  سی سی  یا  سانتی مترمکعب  خوانده می شود.

 


مطالب مشابه :


سالم شدن چوب کبریت شکسته

آموزش شعبده بازی رایگان با وسایل ساده - سالم شدن چوب کبریت شکسته - شعبده بازی - آموزش شعبده بازی رایگان با وسایل ساده.
آموزش شعبده بازی سری اول

بیاتو ♀ - آموزش شعبده بازی سری اول - هرکی نظر نده. ... و در مكان هاي عمومي نميشود انجام داد و فقط براي تفريح در يك مكان بسته و با وجود وسايل لازم امكان پذير است .
چند تا شعبده بازی

يكي از معروفترين بازيهاي شعبده بازان اجراي هنر تردستي و شعبده با طنابهاي .... اموزش رفتن سکه امضا شده تماشاچی در بطری نوشابه سر بسته به روش کریس انجل.
تردستی علمی ( آزمایشی ساده با پوست پرتقال )

در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی - تردستی علمی ( آزمایشی ساده با پوست پرتقال ) - - در ... وسایل لازم : پرتقال (ترجیحاً پرتقال تازه ) ، شمع و کبریت.
ساخت و پرواز موشك در 30 دقيقه Construction and missiles in flight 30 minutes

در آزمايش بسيار ساده زير كه با استفاده از معمولي‌ترين وسايل منزل انجام مي‌شود ... يك شعبده‌بازي بسيار جالب نيز كه با استفاده از همين قانون انجام مي‌شود به شما ياد مي‌دهم.
مطالبی در مورد شعبده

از اينرو بعلت علاقه شديدي کـه به این هنر داشت نزد استادان این حرفـه آموزش دیـد و بـرای ..... برخي از اين بازي ها بسيار ساده بوده و با وسايل بسيار ساده طراحي شده است اما
کتاب الکترونیکی آموزش 110 شعبده بازی (نسخه جدید)

کتاب الکترونیکی آموزش 110 شعبده بازی (نسخه جدید). تاريخ : موضوع : آرشيو نظرات. این كتاب مجموعه‌ای از 110 فوت‌ و‌ فن شعبده بازی است كه بیش ‌تر آن ‌ها را می‌ توانید با وسایل روزمره‌ای كه در اغلب خانه ‌ها پیدا می‌ شوند، انجام ... وبلاگ یه پسر ساده و مثبت
وسایل شعبده بازی با سی دی آموزشی

توضیحات: یکی از معروفترین شعبده های سکه که توسط شعبده باز بزرگ David Blain نیز انجام شده است.او سکه را با دندان هایش گاز می زند و سکه را نصف می کند سپس
آشنایی با کاربرد و تصاویر وسایل آزمایشگاهی

در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی - آشنایی با کاربرد و تصاویر وسایل آزمایشگاهی - - در جستجوی علوم - وبلاگ ... بورت : یکی از وسایلی که برای اندازه گیری و برداشتن حجم معینی از مایعات به کار میرود. ... دارای دو نوع است : حباب دار و ساده.
وحید چیره دست

چیره دست می گوید : تردستي يا شعبده بازي فني است كه با روش هاي خاص ،عوامل اصلي ... انتشار و آموزش چنین بازی هایی در رسانه ها برای اولین بار در آسیا در کشور ... این است که موفقیت یک بازی شعبده و یا تردستی بستگی به ارائه نحوه آن دارد معمولا ساده ... شعبده بازی یک هنر است و باید از هنر حمایت کرد ، وسایل شعبده بازی خیلی گران
برچسب :