قيمت كارت گرافيك

قیمت کارت های گرافیک Quadro مخصوص سیستم های رندرینگ و سرور

 

 

مدل هسته کودا پهنای باند میزان حافظه نوع حافظه رابط حافظه قیمت
PNY Quadro K2000 384 64 گیگابایت دو گیگابایت GDDR5 128 بیت 1/800/000
PNY Quadro K600 192 29 گیگابایت یک گیگابایت GDDR3 128 بیت 700/000
PNY Quadro 2000 192 41.6 گیگابایت یک گیگابایت GDDR5 128 بیت 1/500/000
PNY Quadro 4000 256 89.6 گیگابایت دو گیگابایت GDDR5 256 بیت 2/800/000
PNY Quardo K4000 768 134 گیگابایت سه گیگابایت GDDR5 192 بیت 3/000/000
PNY Quadro K5000 1536 173 گیگابایت چهار گیگابایت GDDR5 256 بیت 7/500/000
PNY Quadro K6000 2880 288 گیگابایت دوازده گیگابایت GDDR5 384 بیت 18/000/000
PNY Tesla K40 2880 288 گیگابایت دوازده گیگابایت GDDR5 384 بیت 30/000/000
PNY Quadro 600 96 25.6 گیگابایت یک گیگابایت GDDR3 128 بیت 680/000

 

 

قیمت کارت‌های گرافیک مجهز به پردازنده‌گرافیکی NVIDIA  

 
مدل فرکانس هسته (استاندارد) فرکانس حافظه میزان حافظه نوع حافظه رابط حافظه قیمت
Gigabyte GTX Titan Black 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 در حالت بوست

1750 مگاهرتز

شش گیگابایت

GDDR5 384 بیت 4/275/000
ASUS GTX Titan Black Edition 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 در حالت بوست

1750 مگاهرتز

شش گیگابایت

GDDR5 384 بیت 4/430/000
ASUS GTX 780 OC DCII 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 941 مگاهرتز در حالت توربو

1502 مگاهرتز

سه گیگابایت

GDDR5 384 بیت 2/150/000
َASUS GTX 760 OC DCII 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت توربو

1502 مگاهرتز

دو گیگابایت

GDDR5 256 بیت 1/070/000
ASUS GTX 750 Ti OC 1072 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت توربو

1350 مگاهرتز

دو گیگابایت

GDDR5 128 بیت 700/000
ASUS GTX 770 OC DCII 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1110 مگاهرتز در حالت توربو

1752.5 مگاهرتز

چهار گیگابایت

GDDR5 256 بیت 1/510/000
ASUS GTX 770 OC DCII 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1110 مگاهرتز در حالت توربو

1752.5 مگاهرتز

دو گیگابایت

GDDR5 256 بیت 1/410/000
ASUS GTX 780 Ti OC DCII 954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1020 مگاهرتز در حالت توربو 1750 مگاهرتز

سه گیگابایت

GDDR5 384 بیت 2/950/000
ASUS ROG Mars 760 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت توربو 1501 مگاهرتز چهار گیگابایت GDDR5 512 بیت 2/550/000
ASUS ROG Poseidon GTX 780 Platinum 954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1006 مگاهرتز در حالت توربو 1502 مگاهرتز سه گیگابایت GDDR5 384 بیت 2,400,000
ASUS GTX 780 Ti 876 مگاهرتز در حالت استاندارد - 928 مگاهرتز در حالت توربو 1750 مگاهرتز سه گیگابایت GDDR5 384 بیت ----
ASUS GTX 660 Ti OC DCII 967 مگاهرتز در حالت استاندارد - 1058 مگاهرتز در حالت توربو 1502 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 192 بیت ----
ASUS GTX 650 Ti Boost 1020 مگاهرتز در حالت استاندارد - 1085 مگاهرتز در حالت توربو 1502 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 192 بیت ----
ASUS GTX 650 Ti Dual 928 مگاهرتز در حالت استاندارد 1350 مگاهرتز یک گیگابایت GDDR5 128 بیت 565,000
ASUS GTX 650 DCU 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد 1250 مگاهرتز یک گیگابایت GDDR5 128 بیت ----
ASUS GT 640 1GB DDR5 1046 مگاهرتز در حالت استاندارد 1252.5 مگاهرتز یک گیگابایت GDDR5 64 بیت ----
ASUS GT 610 2GB DDR3 810 مگاهرتز در حالت استاندارد 400 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR3 64 بیت 215,000
MSI GTX 750 Ti OC TF IV 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1163 در حالت بوست

1350 مگاهرتز

دو گیگابایت

GDDR5 128 بیت 705/000
MSI GTX 760 OC 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت توربو 1502 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 256 بیت ----
MSI GTX 760 Gaming TF IV OC 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت توربو 1502 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 256 بیت -----
MSI GTX 760 Gaming TF IV OC 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت توربو 1502 مگاهرتز چهار گیگابایت GDDR5 256 بیت 1/250/000
MSI GTX 770 Gaming TF IV OC 1137 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1198 مگاهرتز در حالت توربو 1752 مگاهرتز دو گیگابایت GGDDR5 256 بیت 1/370/000
MSI GTX 770 Gaming TF IV OC 1137 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1198 مگاهرتز در حالت توربو 1752 مگاهرتز چهار گیگابایت GGDDR5 256 بیت ----
MSI GTX 770 Lightning TF IV 1150 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1202 مگاهرتز در حالت توربو 1752 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 256 بیت -----
MSI GTX 650 Ti Boost Gaming TFIII 980 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1033 مگاهرتز در حالت توربو 1502 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 192 بیت ----
MSI GT 610 2GB DDR3 810 مگاهرتز در حالت استاندارد 500 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR3 64 بیت 195,000
Gigabyte GTX 780 Ti  OC WF 3X 1020 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1085 مگاهرتز در حالت توربو 1750 مگاهرتز سه گیگابایت GDDR5 384 بیت 2,780,000
Gigabyte GTX 770 OC WindForce 3X 4GB 1137 مگاهرتز 1752 مگاهرتز چهار گیگابایت GDDR5 256 بیت ----
Gigabyte GTX 760 OC WindForce 3X 2GB 1085 مگاهرتز 1502 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 256 بیت 1/070/000
GIGABYTE GTX 670 OC WF 2X 2GB GDDR5 941 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1019 مگاهرتز در حالت توربو 1502 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 256 بیت 1/000/000
GIGABYTE GTX 660 Ti TOC WF2X OC 2GB GDDR5 1032 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1111 مگاهرتز در حالت توربو 1502 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 192 بیت 870/000
Gigabyte GTX 770 OC WindForce 3X 2GB 1137 مگاهرتز 1752 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR5 256 بیت

----

Gigabyte GT 640 2GB 900 مگاهرتز در حالت استاندارد 900 مگاهرتز دو گیگابایت GDDR3 128 بیت

----

Gigabyte GTX 780 3 GB 863 مگاهرتز 1502 مگاهرتز سه گیگابایت GDDR5 384 بیت ----

  

 

--------------------------------------------------------

قیمت کارت‌های گرافیک مجهز به پردازنده‌گرافیکی AMD

 

   

مدل 
فرکانس هسته فرکانس حافظه میزان حافظه 
نوع حافظه رابط حافظه
قیمت 
تومان
Sapphire R9 280X Toxic 1100 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت بوست 1600 مگاهرتز سه گیگابایت DDR5 384 بیت 1/400/000
Sapphire R9 280X Vapor-X OC 970 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1050 مگاهرتز در حالت بوست 1550 مگاهرتز سه گیگابایت DDR5 384 بیت 1/340/000
XFX R9 280X Black Double Dissipation 3GB 1080 مگاهرتز 1550 مگاهرتز سه گیگابایت DDR5 384 بیت 1/281/000
HIS R9 280X iPower IceQ X2 Turbo 3GB 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1050 مگاهرتز در حالت بوست 1500 مگاهرتز سه گیگابایت DDR5 384 بیت ----
MSI R9 290X Lightning 4GB 1080 مگاهرتز 1250 مگاهرتز چهار گیگابایت DDR5 512 بیت 2/800/000
Sapphire R9 280X OC Dual-X 870 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1020 مگاهرتز در حالت بوست 1500 مگاهرتز سه گیگابایت DDR5 384 بیت ----
ASUS R9 290X 4GB 1000 مگاهرتز 1250 مگاهرتز چهار گیگابایت DDR5 512 بیت ----
Sapphire R9 290 Tri-X  OC 4GB 1000 مگاهرتز 1300 مگاهرتز چهار گیگابایت DDR5 512 بیت 1/670/000
ASUS R9 290X OC DCII 4GB 1050 مگاهرتز 1350 مگاهرتز چهار گیگابایت DDR5 512 بیت 2/200/000
Sapphire R9 290X BattleField 4 Edition 1000 مگاهرتز 1250 مگاهرتز چهار گیگابایت DDR5 512 بیت ----
ASUS R9 270X DirectCU II 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1050 در حالت بوست 1400 مگاهرتز دو گیگابایت DDR5 256 بیت ----
ASUS R9 270X DCII TOP 1120 مگاهرتز 1400 مگاهرتز دو گیگابایت DDR5 256 بیت 940/000
ASUS R7 250 1050 مگاهرتز 1150 مگاهرتز یک گیگابایت DDR5 128 بیت ----
ASUS R7 240 780 مگاهرتز 900 مگاهرتز دو گیگابایت DDR3 128 بیت 250/000
Sapphire R9 270X OC Dual-X 4GB Boost 1020 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1070 در حالت بوست 1400 مگاهرتز چهار گیگابایت DDR5 256 بیت 940/000
Sapphire R9 270X OC Vapor-X 1050 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1100 در حالت بوست 1450 مگاهرتز دو گیگابایت DDR5 256 بیت ----
Sapphire R7 260X 1050 مگاهرتز 1500 مگاهرتز دو گیگابایت DDR5 128 بیت 550/000
ASUS HD 7770 1020 مگاهرتز 1150 مگاهرتز یک گیگابایت DDR5 128 بیت 530,000


مطالب مشابه :


قیمت کارت گرافیک

قیمت کارت گرافیک. کارت گرافیک . XFX- GeForce 6200 TC - 512 . 48.000 XFX- GeForce 6200 TC - 256 . 43.000 Sparkle - GeForce 8600 GT .
گرافیک با ممری 1گیگ بهتر است یا 512 مگابایت؟!

( این مقاله در مورد کارت گرافیک های Onboard با حافظه بیشتر از 512 (کارت های با قیمت
نگاهی به کارت گرافیک Geforce GT240

شرکت Nvidia کارت گرافیک GT240 را بر 128 بیتی و با 512 قیمت این کارت با گارانتی
قیمت لب تاپ های سونی (بروز)

قیمت لب تاپ 500 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce 310M با 512 مگابایت
قيمت كارت گرافيك

قیمت کارت‌های گرافیک مجهز به پردازنده‌گرافیکی nvidia 512 بیت: 2/550/000: asus
کدام کارت گرافیک بهتره Geforce یا ATI

چیپ 4670 با رابط حافظه 128bit اصلا نیازی به حافظه بیش از 512 قیمت کارت گرافیک
راهنمایی انتخاب کارت گرافیک خوب با قیمت مناسب

راهنمایی انتخاب کارت گرافیک خوب با قیمت ساپورت میکرد و ظرفیت آن 512 kb بود و توانست
۸ نوع کارت گرافیک با قیمت بسیار عالی

سلام . ۸ نوع کارت گرافیک با قیمت بسیار عالی (البته نسبت به کارکرد) معرفی می کنم . به غیر از این
کارت‌گرافیک HD 4770

کارتگرافیک hd 4850 با 180 هزار تومان بدون شک صرفه اقتصادی بیشتری در مقايسه با قیمت مدل 512
راهنمای خرید کارت گرافیک براساس قیمت

راهنمای خرید کارت گرافیک براساس قیمت در برخی موارد کارت گرافیک های hd 3850 512 mb , hd 4670, hd
برچسب :