ختم نادعلی برای رفع گرفتاری همه ی دوستان

//www.bargozideha.com/static/portal/14/149132-830370.jpg

فایل صوتی دعای مبارک

کلیک کنید

طریقه ختم نادعلی کبیر آن است که اگر کسی را مهمی پیش آیدناد علی را هفت نوبت بخواند به  نیت آن مهم ، البته برآورده شود واگرنزدبزرگی یا امیری میروی ، روزی سه مرتبه  ناد علی رابخوان وبر جمیع اعضای خود بِدَم محب ومخلص تو شود واگر به نیت فرزند بخوانی حق تعالی به تو فرزند کرامت کند ، اگر خواهی شخصی را مسخر خود گردانی در شب جمعه چهارده مرتبه به اسم او بخوان و صد مرتبه صلوات بر محمدوآل او بفرست البته مسخر تو گردد و هرچه گویی از سخن وصلاح تو بدر نرود واگر بعد از نماز صبح به نیت مال نه مرتبه بخوانی غنی شوی و اگر جهت ادای قرض پانزده روز روزی بیست ودو مرتبه بخوانی ادا شود و اگرزنی دیر زاید پنج نوبت بر آب بخواند و بخورد آن زن زود زاید و اگر کسی این دعا را با خود دارد از شر جمیع حیوانات وجن و انس محفوظ باشد و هر که شک آورد البته کافر است

نقل شده از : زاد المعاد علامه مجلسی

التماس دعا دارم.


مطالب مشابه :


موضوعات:دیدن خواب ها و رویاهای شیرین .دعای نادعلی کبیر .خواص آيات سوره يس .دعای مخصوص قبرستان .دست

دعای نادعلی کبیر . کتابهای صوتی کتاب‌های صوتی
ختم نادعلی برای رفع گرفتاری همه ی دوستان

فایل صوتی دعای مبارک. کلیک کنید. طریقه ختم نادعلی کبیر آن است که اگر کسی را مهمی پیش آیدناد
خواص دعای نادعلی کبیر

خواص دعای نادعلی کبیر. جهت رفع تهمت صبح و شام چهل بار بخواند تا رفع هیچ صوتی بهتر از قران
فروش سریع اجناس ( بسیار مجرب )دیدن هدفمند خواب.دعای نادعلی کبیر /عملی برای دیدن امام زمان علیه ا

( بسیار مجرب )دیدن هدفمند خواب.دعای نادعلی کبیر /عملی برای دیدن امام زمان علیه ا
شرایط وفوائد وخواص و تعداد ذکرهای ادریسی /در مورد دعای ختم نادعلی کبیر خواص/آثار فراوانی بر ذکر صلوا

شرایط وفوائد وخواص و تعداد ذکرهای ادریسی /در مورد دعای ختم نادعلی کبیر کتابهای صوتی
داعش چیست؟نحوه ی شکل گیری داعش

دعای نادعلی. اسلامی در عراق” در پیامی صوتی ادغام “جبهه النصره” و دعای جوشن کبیر.
فضیلت و خواص بند به بند دعای جوشن کبیر

فضیلت و خواص بند به بند دعای جوشن کبیر هیچ صوتی بهتر از قران خواص دعای نادعلی.
برچسب :