مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان وشرایط دریافت مدرک پایان تحصیلات

مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان وشرایط دریافت مدرک پایان تحصیلات دنيايي كه من مي بينم

مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان وشرایط دریافت مدرک پایان تحصیلات مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان وشرایط دریافت مدرک پایان تحصیلات

  خلاصه خبر :   مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان وشرایط دریافت مدرک پایان
تحصیلات    
باسمه تعالی
*_مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان و شرایط دریافت مدرک پایان تحصیلات_*
   عناوین :*

*الف )***زمان فراغت از تحصیل دانشجویان و آخرین ترم 

*ب )*شرایط فراغت از تحصیل<#15>
*پ )*مراحل انجام تسویه حساب (جهت فراغت از تحصیل) <#16>
*ت )*مراحل دریافت فرم اتمام معافیت تحصیلی و معرفی به ناجا به محض فراغت
از تحصیل
ث )شرایط دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات                       
ج )شرایط دریافت اصل مدرک پایان تحصیلات <#19>
چ )شرایط تحویل ریزنمرات به دانشجویان فارغ التحصیل <#20>
ح )شرایط ارسال ریزنمرات به دانشگاههای متقاضی سراسر کشور و محل اشتغال
فارغ التحصیلان <#21>                                               
خ )شرایط ارسال تأییدیه تحصیلی به دانشگاههای متقاضی سراسر کشور و محل
اشتغال فارغ التحصیلان <#21>
د )شرایط ارسال کپی تأیید شده مدرک تحصیلی به محل استخدام و اشتغال
فارغ­التحصیلان <#22>

 

ذ )شرایط تحویل اصل مدرک تحصیلی به فارغ التحصیلانی که تعهد آموزش­وپرورش
دارند. <#23>

 

ر )دستورالعمل مربوط به صدورالمثنی­گواهینامه­ موقت، دانشنامه و ریزنمرات
(کاردانی و کارشناسی) <#24>

 

ز )توصیه­هایی به فارغ التحصیلان <#25>

 

ژ )نمونه فرم تعهد محضری (جهت ارسال ریزنمرات ­به دانشگاههای متقاضی جهت
دانشجویانی­که ادامه­تحصیل­داده­اند.) <#26>           

 

س )نمونه فرم استشهاد محلی (جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان
تحصیلات آنها مفقود شده است.)<#27>

 

ش )سایت، آدرس پستی، تلفن و فاکس آموزشکده فنی شهید مهاجر اصفهان <#28>

 

**

* *

 

 

*_الف ) زمان فراغت از تحصیل دانشجویان و آخرین ترم تحصیلی دانشجو _*

     _آخرین ترم تحصیلی دانشجو،_ نیمسالی است که حتی با کمترین واحد درسی
(بارعایت­سقف مجاز سنوات تحصیلی)مانده، واحدهای درسی خود را انتخاب و ثبت
نموده و به صورت رسمی و حضوری اشتغال به تحصیل داشته و در پایان ترم در
امتحانات شرکت و موفق به گذراندن کلیه واحدهای درسی خود گردیده است.

 

* **E**تذکر 1 : *براساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
(مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی اردیبهشت ماه 1376،  فصل دوازدهم،
تبصره 1)_تاریخ فراغت از تحصیل زمانی است که آخرین نمرۀ درسی دانشجو__(اعم
از تک درس، پروژه و کارآموزی)__توسط استاد به اداره آموزش تحویل داده می شود._

 

*E**تذکر 2 :*دانشجویانی که  _دروس پروژه و کارآموزی_  آنان بیش از یک
نیمســال   (بعد از آخرین ترمی که رسماً انتخاب واحد کرده و در کلاس حضور
داشته اند)ادامه پیدا می کند برای دروس مذکور _کلمۀ ناتمام_ درج می­شود که
در صورت داشتن سنوات بایستی حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد به نمرۀ
قطعی تبدیل شود. در صورت تأخیر بیش از یک نیمسال تحصیلی در ارائه نمرۀ
ناتمام،  _نمرۀ صفر_ در کارنامۀ نیمسالی که دانشجو واحد مذکور را انتخاب
نموده ثبت و نمرۀ اخذ شده در نیمسال دیگری که (ثبت نام توسط آموزش صورت می
گیرد)وارد می شود. (دستورالعمل اجرایی برنامه های آموزشی و امور دانشجویی،
امور دانش آموختگان، ص 38)

* *

*_تذکر مهم : _*__

_     در صورت افزایش سنوات بیش از حد مجاز تحصیل __(6 نیمسال)__، پرونده
به کمیسیون موارد خاص آموزشکده ارجاع و چنانچه این کمیسیون با یک نیمسال
ادامه تحصیل و افزایش سنوات موافقت نماید و مشکل نظام وظیفه نیز نداشته
باشد با اخذ هزینه __(شهریه)__بابت یک ترم افزایش سنوات مذکور، و داشتن
کلیۀ شرایط و ضوابط لازم می تواند ادامه تحصیل داده و در آن نیمسال فارغ
التحصیل گردد._

_تذکر خیلی مهم :_

_     فارغ التحصیلان گرامی اگر برای تکمیل پرونده ، تسویه حساب و پیگیری
مراحل اتمام تحصیل و مشخص نمودن وضعیت تحصیلی خود اقدام ننمایید غیاباً
پرونده شما در کمیسیون مربوط ، طرح و تصمیم گیری خواهد شد که عواقب ناشی از
آن برعهده شخص شما می باشد._

_ضمناً تأخیر و تعلل در این امر شما را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد که بخشی
از آنها عبارت است از :_

×   _ورود با غیبت به نظام وظیفه و مشمول اضافه خدمت گردیدن و به دنبال آن
محرومیت از پاره­ای حقوق و مزایا و پیگرد قانونی توسط ناجا._

×     _منع ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر.___

×     _به­تعویق­افتادن صدورمدارک تحصیلی­وعدم­امکان­استفاده به­موقع
ومناسب ازمزایای قانونی آن ازجمله استخدام و ..._

×     _پیگیری از طریق مراجع قانونی ذیصلاح جهت تسویه حساب.___

* *

*توجه : **معافیت تحصیلی شما **(صادره از ناجا)  **بلافاصله بعد از اتمام
آخرین ترم تحصیلی ، ابطال و به ناجا اعاده می­گردد. *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

 

 

_ب ) شرایط فراغت از تحصیل___

*1 **–**کامل بودن پرونده شامل :*

×   موجود بودن اصل مدرک مقطع قبلی در پرونده(اصل دیپلم برای کاردانی و اصل
گواهینامه موقت یا اصل مدرک فوق دیپلم برای کارشناسی).

×     داشتن اصل تأییدیه تحصیلی(ارزش تحصیلی) و ریزنمرات مقطع قبلی.

*2 **–**نداشتن مشکل آموزشی شامل :*

×     گذراندن کلیه واحدهای درسی.

×     داشتن معدل کل 12 به بالا.

×     نداشتن مشروطی بیش از حد مجاز.

×     نداشتن سنوات اضافه.

*3 **–**نداشتن بدهی شهریه شبانه یا بدهی سنوات اضافه**(جهت دانشجویان
روزانه)**و تسویه حساب با کلیه قسمتهای مندرج در برگ تسویه حساب.*

_پ ) مراحل انجام تسویه حساب __(جهت فراغت از تحصیل)___

 

1 –مراجعه شخص دانشجو به واحد فارغ التحصیلان و تکمیل فرم درخواست تسویه حساب.

2 –مراجعه به بایگانی جهت دریافت پرونده.

3 –مراجعه به خدمات دانشجویی (تکمیل پرونده ودریافت فرم تسویه­حساب
باقسمتها و واحدهای مختلف آموزشکده)

4 –تکمیل فرم مربوطه و درصورت داشتن وام مراجعه به واحد وام دانشجویی.

5 –تکمیل نهایی پرونده و مراجعه به واحد فارغ التحصیلان.

*_به همراه داشتن اصل شناسنامه _**_(در صورت تغییر و ثبت در قسمت توضیحات
شناسنامه)_**_، _*

*_جدیدترین کپی از صفحۀ اول و توضیحات شناسنامه، کارت ملی و4 قطعه جدیدترین
عکس _*

*_(چاپ اصلی و غیر زیراکس پشت نویس شده)_**_الزامی است._*__

*تبصره : *

     دانشجویانی که در طول مدت تحصیل، وام دریافت نموده­اند پس از مراجعه
به واحد وام دانشجویی یا وام خود را تسویه می­کنند یا پس از پرداخت 10 درصد
بدهی ، دفترچه بازپرداخت اقساط ، دریافت می­نمایند.

*     جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت وام دانشجویی موجود در سایت مراجعه
نمایید.*

* *

*_تذکر : _**_همراه داشتن کارت دانشجویی، کارت تغذیه و سایر کارتهای_*

*_صادره از این آموزشکده الزامی است._*__

*_ _*

*_خلاصه گردش کار تسویه حساب :_*

_(کامل بودن پرونده + نداشتن مشکل آموزشی + نداشتن بدهی شهریه یا بدهی
سنوات اضافه) __ç__مراجعه به واحد فارغ­التحصیلان __ç__بایگانی __ç__خدمات
دانشجویی __ç__تسویه­حساب با واحدهای­داخلی __ç__ خدمات دانشجویی
__ç__ __واحد فارغ­التحصیلان___

 

_ت ) مراحل دریافت فرم اتمام معافیت تحصیلی و معرفی به ناجا به محض فراغت
از تحصیل___

     دانشجویان مشمول خدمت سربازی باید پس از انجام مراحل فارغ التحصیلی با
دریافت فرم اتمام معافیت تحصیلی به سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی شوند که
پس از صادر شدن فرم مربوطه، یک نسخه از فرم مذکور به سازمان نظام وظیفه
عمومی و نسخه دوّم به آخرین آدرس (ارائه شده توسط دانشجوی فارغ التحصیل)
ارسال می گردد.

* *

*E**تذکر 1 :*فارغ التحصیلان مشمول خدمت سربازی بهتر است حداقل _2 ماه
مانده به پایان فرجه شش ماهه_ پس از تاریخ فارغ التحصیلی ، نسبت به معرفی
خود به نظام وظیفه اقدام نمایند.

*E**تذکر 2 :* در صورتی که مشمولین، در زمان مشخص شده مراجعه ننمایند
عواقبی از جمله  _ورود به__غیبت نظام وظیفه_ و مشمول اضافه خدمت گردیدن و
محرومیت از پاره­ای حقوق و مزایا از جمله عدم ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
را به دنبال خواهد داشت.


_ث ) شرایط دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات___

*_توجه :_*___گواهی نامه موقت پایان تحصیلات به شخص دانشجو یا وکیل قانونی
او__(با وکالتنامه محضری) __ارائه می شود._

1 –مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه و ارائه مدارک مربوطه (توضیحات بیشتر در بخش
ج ، بند 2 <#30>)    

2 –ارائه اصل مدرک قبلی(برای کاردانی ارائه اصل دیپلم و کارشناسی ارائه اصل
فوق­دیپلم یا اصل گواهینامه موقت کاردانی)

3 –مشخص شدن وضعیت وام و مراجعه به واحد وام دانشجویی.

4 –به همراه داشتن یک قطعه عکس جدید.

5 –پرداخت مبلغ 10000 ریال جهت الصاق تمبر بر گواهینامه صادر شده .

6 –ارائه رسید مبنی بر دریافت اصل گواهینامه مذکور.

*E**تذکر :*  برای دانشجویان اتباع خارجی گواهینامه موقت پایان تحصیلات
صادر نمی گردد.


*_خلاصه نحوه صدور گواهینامه موقت :_*

_( ارائه مدارک مربوط به مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه + اصل مدرک مقطع قبلی
+ مشخص شدن وضعیت وام +  یک قطعه عکس جدید  + حق تمبر ) __ç__صدور
گواهینامه موقت پایان تحصیلات_

 
_ج ) شرایط و مدارک لازم جهت تحویل اصل مدرک پایان تحصیلات به فرد فارغ
التحصیل شده___

*توجه :*اصل مدرک پایان تحصیلات پس از اتمام تحصیلات صادر و پس از ارسال به
دفتر مرکزی در تهران و تأیید آن با شرایط و ضوابط ذیل، به فرد تحویل داده
می شود.

*E**تذکر :*  افرادی که در چند مقطع دانش آموخته شده اند لازم است به ترتیب
از مقطع پایین تر نسبت به اخذ دانشنامۀ خود اقدام نمایند.

_1 __–__دانشجویان روزانه____چون از مزایای آموزش رایگان در مدت تحصیل خود
استفاده نموده­اند باید گواهی سابقه کار_معتبر (به مدت مشخص شده در
گواهینامه موقت پایان تحصیلاتشان)از یک ارگان معتبر(دولتی یا خصوصی دارای
_شماره ثبت_ ، با سربرگ معتبر ، مهر شده با شماره و تاریخ از شرکت مذکور و
تایپ شده) ارائه دهند. (دانشجویان شبانه از این مورد مستثنی می باشند.)

 

*E***تذکر : تاریخ شروع و پایان کار که باید بعد از تاریخ فراغت از تحصیل
باشد در گواهی انجام کار دقیقاً ذکر شود.

 _نکات قابل توجه جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان :___

×   در صورتی که خدمت سربازی بعد از اتمام تحصیلات کاردانی یا کارشناسی
باشد این مدّت نیز جزء سابقه کار پذیرفته می شود.

×   سوابق کارکرد مندرج در شناسنامه کار دانش آموختگان به عنوان گواهی
انجام کار قابل پذیرش
می­باشد که باید اصل آن ارائه شود.

×   دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به
خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه (با درج تاریخ
ابتداء و انتهای خدمت).

×   پروانه کسب معتبر افرادیکه به حرف مختلف مشغول بکارند و پروانه اشتغال
صادره از سوی سازمان نظام مهندسی از تاریخ صدور،‌ به عنوان گواهی انجام کار
قابل پذیرش می باشد. که لازم است اصل آن برای رویت و تصویر آن جهت نگهداری
در پرونده ارائه گردد.

×   مدت کارکرد دانش آموختگان به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره در
شرکتهای خصوصی، با ارائه گواهی از شرکت مورد نظر و تصویر آگهی درج آخرین
تغییرات شرکت، در روزنامه رسمی قابل پذیرش می باشد.

×   دانش­آموختگانی که به فعالیتهای هنری، مطبوعاتی و یا پژوهشی اشتغال
داشته اند، با ارائه گواهی اشتغال به این حرفه از سوی دستگاه های ذیربط و
یا ارائه مدارکی دال بر اشتغال به این حرفه در مقاطع زمانی (مانند برگزاری
نمایشگاه یا انتشار کتب) می توانند نسبت به لغو تعهد خود اقدام نمایند.

×   تدریس در مدارس به میزان 20 ساعت در هفته و در موسسات آموزش عالی به
میزان 10 ساعت در هفته به عنوان گواهی انجام کار، تلقی می شود.

×   دانش آموختگانی که از طریق سهمیه استانداریها در آن دانشگاه پذیرفته
شده اند در صورت اعلام عدم نیاز از طرف استانداری مربوطه موظف به خدمت به
مدت 3 برابر در سایر مناطق کشور (بخش دولتی یا خصوصی)می باشند.

×   لازم است شاغلین در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گواهی انجام کار صادره
از اداره عملیات و خدمت پرسنلی ستاد مشترک سپاه –معاونت پرسنلی ویژه
–مدیریت دانشجویی با ذکر تاریخ شروع به خدمت ارائه نمایند و از پذیرش گواهی
انجام خدمت از سایر قسمتهای نیروی مذکور خودداری خواهد شد.

×     مجموع مدت خدمت وظیفه و مدت انجام کار نباید کمتر از میزان تعهد
آموزش رایگان مندرج در گواهینامه موقت باشد.

×   فارغ التحصیلانی که جذب بازار کار نشدند می توانند با ارائه گواهی عدم
کاریابی صادره از اداره کل کار و امور اجتماعی استان محل سکونت لغو تعهد
نمایند.

*تذکر 1 :*  فارغ التحصیلانی که قبل از فارغ التحصیلی، خدمت وظیفه عمومی
خود را به اتمام رسانده­اند با یکسال از تاریخ روز، ماه و سال فراغت از
تحصیل آنان گذشته باشد که شش ماه از آن در موقعیت کاریابی وزارت کار قرار
گرفته باشد.

*تذکر 2 :*  فارغ التحصیلانی که بعد از فارغ التحصیلی، به خدمت وظیفه عمومی
اعزام می گردند باید یکسال از تاریخ روز، ماه و سال صدور کارت پایان خدمت
یا معافیت آنان گذشته باشد که شش ماه از آن در موقعیت کاریابی وزارت کار
قرار گرفته باشد.

×   فارغ التحصیلانی که قادر به ارائه گواهی اشتغال به­کار نباشند می
توانند با پرداخت _هزینه آموزش رایگان_لغو تعهد نموده و مدارک خود را
دریافت نمایند.

*×     **_اتباع خارجی_*___(افغانی، عراقی و ...) _*_جهت لغو تعهد آموزش
رایگان ملزم به پرداخت هزینه می­باشند._**__*
 
_2 __–__مدارکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی که به شرح
زیر می باشند :_

_ _

×     دارندگان کارت پایان خدمت دوره ضرورت (زیر پرچم سابق)

×     دارندگان کارت معافیت دائم

×     دارندگان کارت معافیت موقت (کفالت پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند
اسیر) در مدت اعتبار آن.

×     دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل معتبر ازدانشگاه محل تحصيل .

×     دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در
نیروهای مذکور

×   دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به
خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه.

×   دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت، وزارت
آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، آموزشگاه هواپیمائی
موضوع مواد 6 و 7 و 8 و 9 قانون خدمت وظیفه عمومی.

×     دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.

×     دارندگان­کارت­محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی­که به استناد
قوانین قبلی صادر شده­باشد.

 _3 __–__ارائه اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات صادر شده از این آموزشکده.___

_ _

_4 __–__ارائه اصل مدرک مقطع قبلی __(برای کاردانی ، اصل دیپلم و برای
کارشناسی ، اصل فوق دیپلم)___

_ _

_5 __–__تسویه کامل وام.___

_ _

_6 __–__پرداخت حق تمبر.___

_ _
_7 __–__ارائه رسید مبنی بر دریافت اصل مدرک مذکور._


_چ ) __شرایط تحویل ریزنمرات به دانشجویان فارغ التحصیل.___

_توجه :__ریزنمرات تایید شده در صورت داشتن شرایط ذیل فقط به فرد فارغ
التحصیل و یا وکیل رسمی و قانونی __او (که وکالتنامه رسمی و محضری دارد)
__تحویل داده می شود._

1–لغو تعهد آموزش رایگان (با توجه به شرایطی که در بخش لغو تعهد آموزش
رایگان قسمت ج درج شده است.)

2 –تسویه کامل وام.

3 –مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه (با توجه به موارد ذکر شده در قسمت ج شماره 2)

4 –ارائه رسید مبنی بر دریافت اصل ریزنمرات تأیید شده.

_ح ) شرایط، ضوابط و مدارک لازم جهت ارسال ریزنمرات به دانشگاههای سراسر
کشور به منظور ادامه تحصیل فارغ التحصیلان در مقاطع بالاتر، محل اشتغال
فارغ التحصیلان___

     1 –نامه درخواست ریزنمرات از طرف دانشگاه مقطع بالاتر و یا محل اشتغال
فارغ التحصیلان

* 2 –تعیین وضعیت تعهد استفاده از آموزش رایگان روزانه به شرح ذیل :

×   فارغ التحصیلان روزانه چنانچه در دوره شبانه ،غیر انتفاعی ، دانشگاه
آزاد ، جامع علمی­کاربردی ، پیام نور و ... (به طور کلی دانشگاههای
غیردولتی و شهریه بگیر) در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل می دهند یا باید سابقه
کار ارائه دهند یا فرم تعهد محضری ریزنمرات را در یکی از دفاتر اسناد رسمی
(محضر) تنظیم و اصل آن را به همراه یک برگ کپی A4از سند محضری به واحد فارغ
التحصیلان ارائه دهند.

×   فارغ­التحصیلان روزانه­ که دردوره­روزانه دولتی­در مقاطع بالاتر ادامه
تحصیل می­دهند نیاز به تعهد محضری یا ارائه سابقه کار برای _ارسال
ریزنمرات_ندارند.تعهد تحصیلات قبلی به تحصیلات جدیداضافه می­گردد.

×     فارغ التحصیلان شبانه نیز نیازی به ارائه تعهد محضری یا سابقه کار
جهت ارسال ریزنمرات ندارند.

×   _جهت ارسال ریزنمرات به شرکتها و ارگانهای دولتی یا خصوصی_محل اشتغال
نیازی به ارائه تعهد محضری یا سابقۀ کار نمی باشد.

*_نمونه فرم تعهد محضری درخواست ریزنمرات در آخر بروشور موجود است._*__

     3 –مشخص شدن وضعیت وام (تسویه کامل یا دریافت دفترچه بازپرداخت اقساط)


*_خلاصه شرایط و ضوابط ارسال محرمانه ­ریزنمرات به دانشگاه مقطع بالاتر و
یا محل اشتغال  :_*

_ _*_ç_**_(درخواست ریزنمرات از محل تحصیل مقطع بالاتر و یا محل اشتغال +
تعیین وضعیت تعهد استفاده از آموزش رایگان روزانه * (بالای صفحه) + تعیین
وضعیت وام ) _**_ç_**_ارسال ریزنمرات به صورت محرمانه به محل تحصیل جدید و
یا محل اشتغال_*

_خ ) شرایط ارسال تأییدیه تحصیلی به دانشگاههای متقاضی سراسر کشور و محل
اشتغال به کار
فارغ­التحصیلان __(ارگانهای دولتی یا خصوصی)___

*_تذکر  : _*_ارائه تأییدیه تحصیلی به فرد فارغ التحصیل شده اکیداً
ممنوع بوده و فقط به صورت محرمانه __(در صورت داشتن شرایط ذیل)__به محل
درخواست ارسال می گردد.___

1 –نامه درخواست رسمی تأییدیه تحصیلی از طرف دانشگاه متقاضی یا ارسال رسمی
کپی گواهینامه موقت پایان تحصیلات (کاردانی یا کارشناسی) از محل اشتغال به
کار .

2 –مشخص شدن وضعیت وام(تسویه کامل وام یا دریافت دفترچه بازپرداخت اقساط
قبل از اتمام مهلت پرداخت وام ).


_د ) _شرایط ارسال تصویرتایید شدهء مدرک تحصیلی به دانشگاههای متقاضی سراسر
کشور و محل استخدام واشتغال به کار
فارغ­التحصیلان __(ارگانهای دولتی یا خصوصی متقاضی)____1 –نامه درخواست
رسمی به همراه یک برگ کپی از اصل مدرک پایان تحصیلات(کاردانی یا
کارشناسی) از محل اشتغال به کارفرد.

2 –مشخص شدن وضعیت وام(تسویه کامل وام یا دریافت دفترچه بازپرداخت اقساط
وام قبل از اتمام مهلت­پرداخت وام)
 ) شرایط تحویل اصل مدارک فارغ التحصیلانی که تعهد آموزش و پرورش دارند.___

1 –ارائه گواهی اتمام مدت تعهد از آموزش و پرورش محل کار به همراه فرم 502
(درج جمله ارائه کلیه مدارک به نامبرده بلامانع است در گواهی مذکور الزامی
است.)

2 –ارائه اصل مدرک قبلی(برای فوق دیپلم داشتن اصل دیپلم و برای لیسانس
داشتن اصل فوق دیپلم)

3 –درصورت دریافت وام ، تسویه کامل وام.

4 –پرداخت مبلغ 10000 ریال ( ده هزار ریال ) جهت الصاق تمبر.

*_تذکر :_*

1 –ارسال گواهی فراغت از تحصیل  برای محل خدمت متعهدین خدمت آموزش و پرورش
(جهت استفاده از مزایای آن) که در حال حاضر فارغ التحصیل می شوند علاوه بر
مدارک ردیف های 2 ، 3 ، 4، کپی برابر با اصل شده تعهد محضری خدمت در آموزش
و پرورش (بابت تحصیلات جدید) نیز لازم می باشد.

2 - دانشجویان فعلی شاغل در آموزش و پرورش علاوه _بر تذکر فوق_، مراحل
تکمیل پرونده و تسویه حساب و فراغت از تحصیل را می بایست همانند سایر
دانشجویان طی نمایند.

 _ر ) دستورالعمل مربوط به صدورالمثنی­گواهینامه­ موقت، دانشنامه و ریزنمرات
__(کاردانی و کارشناسی).___در صورتی که گواهی نامه موقت پایان تحصیلات،
دانشنامه و ریزنمرات شخص مفقود شود تشریفات زیر انجام می­پذیرد :

×     *_گواهینامه موقت پایان تحصیلات :_*__

1 –تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضای حداقل سه­نفررسیده باشد.(در
انتهای بروشور درج شده است.)

2 –تایید یکی از امضاها بوسیله یکی از مراجع رسمی درج شده در فرم و ارائه
آن به امور فارغ التحصیلان.

3 –صدور المثنی گواهینامه موقت پایان تحصیلات از طرف امور فارغ التحصیلان.

*×     **_دانشنامه یا گواهینامه دایم :_**__*

1 –تهیه استشهاد محلی

2 –تایید آن به وسیله یکی از مراجع رسمی درج شده در فرم

3 –تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد
اسلامی توسط امور
فارغ­التحصیلان.

4 –نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت (هر دو ماه یک بار به
هزینه شخص متقاضی)

5 –تسلیم اولین روزنامه منتشره متضمن آگهی ذکر شده به امور فارغ التحصیلان.

6 –صدور المثنی دانشنامه توسط آموزشکده.

*×   **_در صورتی که ریزنمرات دانش آموخته مفقود شود امور فارغ التحصیلان
می تواند با گرفتن یک برگ تعهد فقط یک بار نسبت به تهیه و صدور ریزنمرات
مجدداً اقدام نماید._**__*

*_ز ) توصیه هایی به فارغ التحصیلان_**__*

     فارغ التحصیلان گرامی ضمن آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، واحد فارغ
التحصیلان این آموزشکده جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و سرعت بخشیدن به
کار توجه شما را به موارد ذیل جلب می نماید :

1 –به هنگام مراجعه جهت دریافت هر گونه مدرک، متن پیش نویس و مدارک دریافتی
را به دقت مطالعه نموده و در صورتیکه با موارد خواسته شده یا مشخصات شما
مغایرتی نداشت جهت اخذ امضاء و ...  اقدام نمائید.

_توجه : عواقب ناشی از هرگونه مغایرت یا اشتباه در گواهی و مدارک صادر شده
مستقیماً به فرد فارغ التحصیل یا تحویل گیرنده مدرک بر می گردد از جمله :_

×     مراجعه مجدد شخص فارغ التحصیل و اعاده مدرک جهت اصلاح.

×   درصورتی که از طرف ارگانهای مختلف کپی _مدرک صادر شده اشکال دار_جهت
استعلام
ارسال شود مورد تأیید امور فارغ التحصیلان قرار نگرفته و در اموری از جمله
ادامه تحصیل یا استخدام دچار مشکل خواهیدشد.

2 –منظور از مدارکی مانند پایان خدمت و ... که در قسمتهای مختلف ذکر شده ،
اصل آن است و همراه داشتن اصل آنها به همراه سایر مدارک الزامیست.

3 –کلیه مفاد فوق براساس مقررات و بخشنامه­های فعلی می­باشد و تغییرات
احتمالی در سایت منظور می­شود لذا قبل از مراجعه به واحد فارغ التحصیلان
آموزشکده از آخرین اطلاعات و تغییرات احتمالی از طریق سایت مطلع شوید.

_ژ ) __نمونه فرم تعهدنامه __(برای ارسال ریزنمرات به دانشگاههای متقاضی به
منظور ادامه تحصیل فارغ التحصیلان در مقاطع بالاتر ) تذکر : این فرم در دو
صفحه تنظیم شده است.___


مطالب مشابه :


دانلود فرم استشهاد محلی جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه آنها مفقود ش

دانشکده کشاورزی شهریار - دانلود فرم استشهاد محلی جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه آنها مفقود ش - اخبار ، کارت ورود به جلسه ، انتخاب واحد و مشاهده نمرات...
نمونه استشهاد محلی برای پرینت

ترفندهای کلش ودانلودنرم افزارهای اندروید - نمونه استشهاد محلی برای پرینت - ترفندهای کلش ومپ های قوی نرم افزارهای به روزاندرویدحل مشکلات نرم افزاری اموزش - ترفندهای کلش ودانلودنرم افزارهای اندروید.
فرم خام استشهاد محلی

شركت تعاوني مسكن مهرشماره 80 دزفول - فرم خام استشهاد محلی - تهیه زمین باکاربری مسکونی واحداث ساختمان شماره ثبت :3363 تاریخ ثبت :1387/11/30.
تصوير شناسنامه + متن+ سند دهباني مرحوم نورعلي نعمتي وناشي

با تشكر از آقايان بزرگوار حكمت و فرزندشان محمد رضا نعمتي در ارسال اين مطلب و سلامتي و موفقيت برايشان آرزو منديم. شناسنامه : بنام خداوند عدالت پرور. متن کامل استشهاد محلی کدخدائی مرحوم نورعلی نعمتی به شرح زیر می باشد ضمنا با توجه به قدیمی ...
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش حقوقی 3 – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت ...4 – تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی 5 - نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم . شرح : ریاست محترم شعبه دادگاه ...
متن گواهی امضاء

ن : در جلسه ۲۲ - ۱/۱۰/۸۲ کانون در جواب دفتر ۲۲ کرج به این سوال ( آیا برای گواهی امضاء فرم های استشهاد محلی گم شدن سند مالکیت و درخواست المثنی باید مالکیت مالک و هویت او احراز شود ؟ ) آمده : (احراز مالکیت برای گواهی امضاء محمل قانونی ندارد علی ای حال ...
مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان وشرایط دریافت مدرک پایان تحصیلات

س )نمونه فرم استشهاد محلی (جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات آنها مفقود شده است.)<#27> ..... 1 –به هنگام مراجعه جهت دریافت هر گونه مدرک، متن پیش نویس و مدارک دریافتی را به دقت مطالعه نموده و در صورتیکه با ...
متن نامه های اداری و رسمی

و عبارتست از: هرمطلبی که درآغاز و ابتدای نوشته وظیفه جذب و جلب داشته و ذهن خواننده را آماده دریافت پیام اصلی نوشته کند" حسن مطلع یا " خوب آغازی از ویژگی های یک نوشته خوب است وعلاوه برتازگی ارتباط منطقی با متن و موضوع داشته باشد. هرنوشته ای دارای مقدمه است . نمی توان به یک باره وارد اصل مطلب شد، زیرا که باعث حیرانی و .... مدارک مربوط به ازدواج / تکفل / استشهاد محلی به پیوست بحضور ارسال می گردد. با تشکر و سپاس. ====نمونه نامه درخواست معافیت از خدمت سربازی به نظام وظیفه======.
مستندكردن نوشته‌‌ها در علوم انسانی

استشهاد اطلاع‌رسان (informational reference): گاه مطالب یك كتاب یا مقاله به‌نوعی در ارتباط با پژوهش است، اما به تشخیص مؤلف، نقل قول آن مطالب در خلال متن، موجب آشفتگی و گسستگی می‌شود و یا فقط برای برخی از خوانندگان مفید است. اگر درجه‌ی فایده و اعتبار چنین مطالبی آن‌قدر زیاد باشد كه نتوان از آن چشم‌پوشی كرد، باید در محل موردنظر ..... در مورد روز‌نامه‌‌های محلی، باید نام شهر پس از عنوان داخل قلاب ذكر گردد. (مگر ‌این‌كه نام شهر، جزیی از عنوان روز‌نامه باشد.) مثال (٣۷): بیات، علی. «آنفلوانزای مرغی در خراسان ...
برچسب :