طرح پژوهشی ، مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی

مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی


 

  کارفرما: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
  محقق: مرکز تحقيقات هنر، معماری و شهرسازی نظر


  واژگان کلیدی
باغ ایرانی، پارک، ویژگی های باغ ایرانی، گونه شناسی، سبک شناسی، عناصر طبیعی، عناصر مصنوع، منظرسازی، ظوابط و معیارهای طراحی


همكاران طرح
مدير طرح دكتر سيد امير منصوري
مسئول طرح مهندس وحيد حيدر نتاج

همکاران مهندس محمود تيموري
مهندس امین ماهان
مهندس سمیه طاهری
مهندس احمد شفيعي

پردازش رايانه اي، حروفچيني و صفحه آرايي سميه دانش، ليلا زماني


در شهرهاي مدرن، فضايي به عنوان باغ، پارك، فضاي سبز و فضاي جمعي ايجاد مي شود كه طراحي آنها معمولاً با شيوه هاي سليقه اي و بر اساس برداشت از نمونه هاي اجرا شده يا چاپ شده در مجلات و كتاب ها صورت مي گيرد. جامعه ايران به عنوان تمدني كه ايجاد كننده باغ و داراي يكي از سبك هاي مهم باغ سازي در جهان است، فاقد روشي جديد براي طراحي باغ و پارك مي باشد. از اينرو لازم است كه بر اساس سبك باغ ايراني معيارهاي براي طراحي فضاهاي سبز مدرن كه با زندگي امروز تناسب داشته باشد تدوين و به مرحله اجرا گذارده شود. لذا طرح پژوهشی "مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی" برای دستیابی به این هدف انجام گرفته است.
طرح پژوهشي فوق الذکر در سه مرحله شناخت و جمع آوری اطلاعات موجود، تحلیل محقق و نتیجه گیری تدوین شده است. مرحله اول شامل سه فصل بوده که به بررسی کتاب ها، اسناد و مدارک باغ ایرانی با بهره گیری از مطالعات میدانی پرداخته است؛ در مرحله دوم تجزیه و تحلیل محقق بر روی باغ ایرانی انجام گرفته که بر این اساس باغ های ایرانی با دو رویکرد کارکردی و کالبدی گونه شناسی شده اند و پس از آن ویژگی های باغ ایرانی در پنج دوره نگاشته گشت؛ مرحله سوم نیز در دو فصل ابتدا به بررسی ضوابط موجود پارکسازی و در انتها به تدوین الزامات و توصیه های طراحی پرداخته است.

اهداف پژوهش • صيانت از هويت فرهنگی و تاريخی تمدن ايران.
• شناخت اصول و الگوهاي ساخت باغ ايراني به عنوان قديمي ترين نمونه باغ سازي جهان و يکی از بزرگ ترين تجربه هاي منظرسازي بشر.
• شناخت سبك هاي مهم و اصيل باغ سازي ايراني و سير تحول آن.
• شناخت عناصر شكل دهنده باغ ايراني و تحولات آنها.
• شناخت منظر و فضا در باغ ايراني.
• شناخت مؤلفه هاي مؤثر بر شكل گيري باغ ايراني.
• زمينه سازی برای يافتن راه حل هايی براي طراحي باغ هاي امروز.

مرحله اول
فصل اول: بررسی تاریخی و نمونه های باغ ایرانی در دوران پیش از اسلام
فصل دوم: بررسی تاریخی و نمونه های باغ ایرانی در دوران اسلامی
فصل سوم: عناصر باغ ایرانی

مرحله دوم فصل چهارم: گونه شناسی باغ ایرانی
فصل پنجم: سبک شناسی باغ ایرانی

مرحله سوم فصل ششم: بررسی ضوابط و مقررات موجود باغ سازی و پارک سازی
فصل هفتم: جمع بندی و نتیجه گیری


مطالب مشابه :


دانشجوي معماري و آنچه كه بايد بياموزد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب - دانشجوي معماري و آنچه كه بايد بياموزد - انجمن علمی گروه
توهين دوباره نشريه فرانسوي به پيامبر (ص)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب - توهين دوباره نشريه فرانسوي به پيامبر (ص) - انجمن علمی گروه
كنفرانس سازه (تحليل سازه)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب - كنفرانس سازه (تحليل سازه) - انجمن علمی گروه معماری architecture
طرح پژوهشی ، مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب - طرح پژوهشی ، مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و
قابل توجه دانشجويان طرح نهايي رشته معماري:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب - قابل توجه دانشجويان طرح نهايي رشته معماري: - انجمن علمی گروه
وبلاگ(دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب-گروه معماری)

این وبلاگ مخصوص انجمن علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب می باشد و متعلق به هیچ
واحد آموزش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب - واحد آموزش - انجمن علمی گروه معماری architecture Student Committee of Sarab
برچسب :