مونوگرافی روستاهای شرق بهشهر-قسمت دوم-سارو

سارو                                   SAROU

روستای سارو در3کیلومتری شرق بهشهر وحاشیه جنوبی بزرگراه بهشهر-گرگان قراردارد

حدود ومساحت روستا:سارو ازجنوب به ارتفاعات پیشکوههای البرز(جهان مورا) واز غرب به روستای التپه وازشمال به اراضی کشاورزی وراه آهن وخلیج گرگان وازشرق به روستاهای پاسند وتازه آباد محدود می شود.این روستا بروی جلگه هموار ونقاط جنوبی آن بروی دامنه  وتپه قراردارد. وسعت مسکونی روستای سا رو 75هکتاراست.

موقیعت جفرافیائی :روستای سارودرمختصات جغرافیائی 53درجه و35دقیقه طول شرقی و 36درجه و42دقیقه عرض شمالی قرار دارد.ارتفاع آن از سطح دریای آزاد40متر است.

++++++++++++

تقسیمات اداری :روستای سارو از نظر تقسیمات اداری وکشوری تابع دهستان کوهستان دربخش مرکزی شهرستان بهشهرجزو استان مازندران است.کدآبادی درمراکز رسمی وزارت کشور ومرکز آمار ایران 017462 است.از نظر آموزشی ،دبستان سارو تابع مجتمع آموزشی قدر و مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بهشهر است.

جمعیت:روستای سارو بر اساس سرشماری 1385دارای1658نفردر416خانواربوده است.ازکل جمعیت سارو837نفرمرد و821نفرزن وجود دارد.به ازای هر100نفرمرد 98نفر زن در وجود دارد. از کل جمعیت 1256نفرباسواد که 667نفرمرد و589نفر زن است.جمعیت سارودرسالهای گذشته بشرح زیراست.

جدول شماره 1- جمعیت سارو در دهه های 75-1335

45

سال1345

55

سال1355

65

سال1365

75

سال1375

140خانوار

776نفر

193خانوار

1227نفر

222خانوار

1258نفر

319خانوار

1476نفرمطالب مشابه :


اطلاعات عمومی در باره فــــــرح آبــــاد

نماینده ولی فقیه در مازندران سردارچالوسی شهید *آرایشگاه مردانه و زنانه
نمونه پروژ ه های طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه

نمونه پروژ ه های طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه در اين وبلاگ استان
مونوگرافی روستاهای شرق بهشهر-قسمت دوم-سارو

خیاطی مردانه و زنانه،آرایشگاه مردانه و زنانه در استان مازندران
اطلاعات عمومی در باره فــــــرح آبــــاد

شهرستان ساری و در سواحل دریای مازندران واقع *آرایشگاه مردانه و زنانه و زنانه
لطیفه های اقتصادی

در آرایشگاه زنانه تمام حقوق اين وبلاگ متعلق به دانشجویان اقتصاد دانشگاه مازندران مي باشد.
استخر هم مختلط شد؟!!!

مازندران. آرایشگاه های زنانه ای که آرایشگر مرد دارند! مدت ها پیش زمزمه هایی در خصوص وجود
استخدام در اهواز 7 مرداد 92

جهت مشاهده آسان در موبایل به آدرس زیر استخدام مازندران; آرایشگاه زنانه
برچسب :