خیالات شبهای دراز زمستان

شبی در خواب دیدم محرمانه عروس تازه آوردم به خانه

 

بریدم رخت دامادی شبانه چنین می گفت رقاص زنانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

گداها را همه مسرور دیدم شکمها را همه معمور دیدم

 

بفصل عیش جشن سور دیدم زدم فی الفور طبل شادیانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

بدیدم قطع گردیده صداها لباس تازه پوشیده گداها

 

بدوش جمله از اطلس رداها همه با طمطراق خسروانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

زحلویات رنگارنگ شیرین زسوهان قم و سوقات نائین

 

از آن نان برنجی های قزوین بیامد از برایم بار خانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

بحلوا مسقطی می گفت پشمک بزن بر راحه الحلقوم چشمک

 

بایشان باغلوا گفتا بچشمک بود چشمک ز اطوار زنانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

بدیدم اغنیا کرده حمایت زکوران و شلان کرده رعایت

 

بیادم آمد آندم این حکایت که جنت میدهد حق با بهانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

بچیدم هفت سین اندر شبستان سماق و سنجدو سیب و سپستان

 

سپندو سیرو سبزیهای بستان زدم بر ریش خود از شوق شانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

صلوه زهر رفتم منزل خان بدیدم سفره چی میگسترد خوان

 

به روی میز نعمتهای الوان گروهی جمه در آن آستانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

زاقسام خورش در سفره چیده خوروش ها را همه ناظر چشیده

 

قدح با آبلیمو صف کشیده مثال گفتگوی شاعرانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

یکی شامی باستعجال میخورد یکی کوکو بعیش و حال میخورد

 

یکی با کاردو با چنگال میخورد یکی هی لقمه میزد تاجرانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

بپای جوجه ماهی بوس میزد فسنجان از شعف ناقوس میزد

 

ترک فریاد یا قدوس میزد شده روغن از اطرافش روانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

کته چون دامن دشت نهاوند چلو طعنه زده بر کوه الوند

 

باو چون قله کوه دماوند نموده مرغ در وی آشیانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

بدل گفتم عجب کشکی سریدم عجب بهر فقیران سفره چیدم

 

عجب خیری از این مشروطه دیدم عجب تقسیم شد وجه اعانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

عجب اصلاح شد اوضاع ایران عجب آباد شد این خاک ویران

 

عجب جمع آوری شد از فقیران عجب بیجا زدیم اینقدر چانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

گهی قپقپ خورد گه دانه دانه

 

چرا خوابیده ای فصل بهار است الاله شعله ور در کوهسار است

 

بنفشه جلوه گر در جویبار است نمی دانم خبر داری تو یا نه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

نه ادراک و نه استعداد داریم نه مشروطه نه استبداد داریم

 

فقط در بیستون فرهاد داریم زشیرین نیست نامی در میانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

همیشه تشنه نهر آب بیند گرسنه نان سنگک خواب بیند

 

برهنه خرقه ی سنجاب بیند مقصر خواب بیند تازیانه

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

گهی قپقپ خورد گه دانه دانه

 

(نسیم شمال)

 


مطالب مشابه :


شتر ، شگفتی بیابان

اما ذبح آن با دیگر جانوران حلال گوشت متفاوت است و آن را نهر شتر برای روشن کردن آتش
شتر جانوری با مزایای فراوان

اما ذبح آن با دیگر جانوران حلال گوشت متفاوت است و آن را نهر شتر برای روشن کردن آتش
مقبره خضر در جزیره فیلکا کویت. البته این مقبره بعدها توسط سربازان آمریکایی منهدم شد.

مردم که شبانگاه در روستایى با روشن کردن شمع در با این شتر و قاطرها چگونه از نهر عبور
شتر در خواب بیند پنبه دانه...

«شُتُر د ر خوا ب بیند پنبه همیشه تشنه نهر آب در راستای اسلامی کردن اسامی شهرها:
خیالات شبهای دراز زمستان

شتر در خواب بیند پنبه همیشه تشنه نهر آب بیند گرسنه نان سنگک خواب نماز کردن
دجال شیعی 1

منظور زمانیکه شتر بیماری به نام و پنهان کردن. و برای همین امر است که نهر دجله
معادل امروزی مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها

اين شمشير و شتر و زره در نهر فرات، و را بین در و دیوار محصور و محدود کردن کار دشمنان
برچسب :