وسیله گذاری رو به عقب در دستگاه ادراری (کاتتریزاسیون مجرای ادرار)

کاتتریزاسیون مجرای ادراری یکی از شایع ترین دستکاری هایی است که روی دستگاه ادراری انجام می گیرد. کاتتر برای موارد زیر قرار داده می شود:

تخلیه مثانه در طی جراحی هایی که نیاز به بیهوشی دارند و بعد از آن جراحی ها، ارزیابی برون ده ادراری در بیماران شدیدا بدحال، جمع آوری نمونه ادراری قابل اعتماد، ارزیابی اورودینامیک، بررسی های رادیوگرافیک (مثلا سیستوگرام ها) و اندازه گیری باقیمانده ادراری.


این کاتترها را می توان با بالونی که پر می شود همانند کاتتر فولی در محل نگه داشت. در کاتتریزاسیون هایی که فقط برای تخلیه مثانه انجام می شوند و کاتتر در مثانه نگه داشته نمی شود نیاز به بالون فوق نیست. لوبریکاسیون (لغزنده کردن) کافی و انجام کاتتریزاسیون به دفعات لازم برای نگه داشتن حجم مثانه در میزان قابل قبول اهمیت زیادی دارد و باید به بیماری که خودش کاتتریزاسیون را به طور متناوب انجام می دهد گوشزد کرد؛ استریل بودن روش در درجه بعد از نظر اهمیت قرار می گیرد. برعکس، وقتی کاتتر در مثانه نگه داشته می شود، استفاده از روش استریل اهمیت دارد.روش کاتتریزاسیون


1) در آقایان: برای کاستن از زاویه حاد هنگام عبور از قسمت بولبار مجرای ادرار باید آلت تناسلی را به طرف ناف کشاند. در اکثر مواقع کاتتر بدون مشکل رد می شود. اگر مشکلی ایجاد شود باید سابقه دستکاری های ارولوژیک قبلی را به دقت از بیمار سوال کرد. تنگی مجرا یافته نادری نیست. به فاصله اندکی پس از جراحی اندوارولوژیک می توان تنگی های پیشابراه یافت که ابتدا در دهانه آن و 1 تا 2 ماه پس از جراحی در گردن مثانه قرار دارند.


2) در خانم ها: ممکن است جدا کردن لابیاها از هم و قرار دادن اسپکولوم واژینال لازم شود. خانم ها می توانند با توصیه کافی و داشتن آینه ای برای مشاهده ی محل ورودی، کاتتریزاسیون خود را یاد بگیرند. در کاتتریزاسیون های مکرر، قرار دادن انگشتی در واژن می تواند به هدایت کاتتر کمک کند.


مطالب مشابه :


مثانه عصبی

دکتر رویا امدادی پایگاه اطلاع رسانی پزشک
آزمایش های ادراری (2)

دکتر رویا امدادی پایگاه اطلاع رسانی پزشک
معاینه سیستم ادراری (2)

دکتر رویا امدادی پایگاه اطلاع رسانی پزشک
وسیله گذاری رو به عقب در دستگاه ادراری (کاتتریزاسیون مجرای ادرار)

دکتر رویا امدادی پایگاه اطلاع رسانی پزشک
علائم ادراری (1)

دکتر رویا امدادی پایگاه اطلاع رسانی پزشک
دارویی جدید در درمان مثانه بیش فعال

دکتر رویا امدادی پایگاه اطلاع رسانی پزشک
برچسب :