دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته تربیت بدنی با جواب


  آسیب شناسی ورزشی


دانلود نمونه سوالات آسیب شناسی ورزشی

 
  آشنایی با مقررات کار آفرینی و سرمایه گذاری (ارزشی-مهارتی)

  آمادگی جسمانی ۱

دانلود نمونه سوالات آمادگی جسمانی ۱

  آمادگی جسمانی ۲ عملی خواهران


دانلود نمونه سوالات آمادگی جسمانی ۲ عملی خواهران

  آناتومی انسانی


دانلود نمونه سوالات آناتومی انسانی

  اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی

دانلود نمونه سوالات اصول و فلسفه تربیت بدنی – اصول و مبانی تربیت بدنی

  بدمینتون ۲ عملی خواهران

  بدمینتون ۱ (عملی) - بدمینتون خواهران
  بسکتبال ۱ عملی
  بسکتبال ۲(عملی)

  بهداشت ورزشی - بهداشت و ورزش


دانلود نمونه سوالات بهداشت ورزشی – بهداشت و ورزش

  تاریخ تربیت بدنی - تاریخ تربیت بدنی در ایران


دانلود نمونه سوالات تاریخ تربیت بدنی – تاریخ تربیت بدنی در ایران

  تربیت بدنی در مدارس


دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی در مدارس

  تربیت بدنی و ورزش معلولین


دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی و ورزش معلولین

  تغذیه و ورزش - تغذیه ورزشی


دانلود نمونه سوالات تغذیه و ورزش – تغذیه ورزشی

  تنیس روی میز ۱(عملی)
  تنیس روی میز ۲(عملی خواهران)
  تولید وکاربرد مواد آموزشی-تهیه و کاربرد مواد ووسایل آموزشی- طراحی و تولید وکاربرد مواد آموزشی

  حرکات اصلاحی


دانلود نمونه سوالات حرکات اصلاحی

  حرکت درمانی


دانلود نمونه سوالات حرکت درمانی

  حرکت شناسی ورزشی


دانلود نمونه سوالات حرکت شناسی ورزشی

  حقوق ورزشی


دانلود نمونه سوالات حقوق ورزشی

  دو میدانی ۱ (عملی)


دانلود نمونه سوالات دو میدانی ۱ (عملی)

  دو میدانی ۳

  دومیدانی ۲(عملی)


دانلود نمونه سوالات دومیدانی ۲(عملی)

  رشد و تکامل حرکتی


دانلود نمونه سوالات رشد و تکامل حرکتی

  روانشناسی تربیتی - جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
  روانشناسی کودکی و نوجوانی
  روش هاو فنون تدریس-کلیات روشهاو فنون تدریس-روشهای نوین یاددهی یادگیری کاربردی-روش تدریس حرفه وفن و بررسی کتب-یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی
  ریاضی مقدماتی
  ریاضیات پایه و مقدمات آمار
  زبان انگلیسی مقدماتی
  زبان تخصصی ۱ - متون خارجی تخصصی

  زیست شناسی عمومی
  سازمان ومدیریت درآموزش پرورش

  سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی


دانلود نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

  سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی-سنجش و اندازه گیری-سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی-ارزش یابی پیشرفت تحصیلی

  سنجش و اندازه گیری کاربردی


دانلود نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری کاربردی

  شنا ۱ عملی


دانلود نمونه سوالات شنا ۱ عملی

  شنا ۲ عملی


دانلود نمونه سوالات شنا ۲ عملی

  شیمی


دانلود نمونه سوالات شیمی

  علم تمرین (تربیت بدنی و علوم ورزشی)
  علم تمرین ۱ (رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهران/ برادران)
  علم تمرین ۲
  فلسفه آموزش و پرورش-اصول و فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعلیم وتربیت
  فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)
  فوتبال ۱(عملی برادران) - فوتبال
  فوتبال ۲ عملی برادران

  فیزیولوژی انسانی


دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی انسانی

  فیزیولوژی ورزشی ۱

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی ورزشی ۱

  فیزیولوژی ورزشی ۲

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی ورزشی ۲

  فیزیولوژی ورزشی ۳

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی ورزشی ۳

  فیزیک

  مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی


دانلود نمونه سوالات مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه – مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

  مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی


دانلود نمونه سوالات مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

  متون خارجی تخصصی ۲

دانلود نمونه سوالات متون خارجی تخصصی ۲

  مدیریت سازمان های ورزشی - مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش


دانلود نمونه سوالات درس مدیریت سازمان های ورزشی – مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدن

  مدیریت فضاها و اماکن ورزشی - مدیریت تاسیسات ورزشی


دانلودنمونه سوالات مدیریت تاسیسات ورزشی

  مدیریت و طرز اجرای مسابقات


دانلود نمونه سوالات مدیریت و طرز اجرای مسابقات

  مقدمات بیومکانیک ورزشی


دانلود نمونه سوالات مقدمات بیومکانیک ورزشی

  مقدمات روش تحقیق


دانلود نمونه سوالات مقدمات روش تحقیق

  مقدمات مشاوره و راهنمایی - اصول و فنون مشاوره و راهنمایی


دانلود نمونه سوالات مقدمات مشاوره و راهنمایی – اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

  هندبال ۱(عملی)

  هندبال ۲ (عملی خواهران)


دانلود نمونه سوالات هندبال ۲ (عملی خواهران)

  والیبال ۱(عملی)


دانلود نمونه سوالات والیبال ۱(عملی)

  والیبال ۲ عملی
  ژیمناستیک ۱(عملی)

  ژیمناستیک ۲ عملی


دانلود نمونه سوالات ژیمناستیک ۲ عملی

  کامپیوتر - آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی
  کشتی ۱ عملی برادران - کشتی برادران
  کشتی ۲ عملی برادران

  کمک های اولیه


دانلود نمونه سوالات کمک های اولیه

  یادگیری حرکتی


دانلود نمونه سوالات یادگیری حرکتی


مطالب مشابه :


دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته تربیت بدنی با جواب

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته تربیت دانلود نمونه سوالات آمادگی جسمانی ۲ عملی
نمونه سوالات درس تربیت بدنی مقطع متوسطه پایه دوم

نمونه سوالات درس تربیت بدنی مقطع متوسطه دانلود پاورپوینت 1-فاکتورهای آمادگی جسمانی
طرح درس نیمسال اول آمادگی جسمانی ( پایه اول ، دوم ، سوم راهنمایی )

آمادگی جسمانی دانلود کتاب زیست شناسی جامع دانلودرایگان نمونه سوالات درسی تمام
دانلود نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور

دانلود نمونه سوالات رشته تازه ترين اخبار و نمونه سوالات رشته آمادگی جسمانی 1
دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول 93-92 به همراه پاسخنامه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تربیت دانلود رایگان نمونه سوالات آمادگی جسمانی 1.
آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی دانلود کتاب. آموزش نمونه سوالات بیوشیمی-
دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول 91 - 92 + پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوالات پیام نور آمادگی جسمانی
نمونه سوال درس آمادگی دفاعی سوم راهنمایی5

نمونه سوالات باسمه تعالی سوالات مهم درس آمادگی دفاعی. سوالات مهم درس آمادگی دفاعی
دانلود سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی وعلوم دانلود سوالات رشته تربیت بدنی آمادگی جسمانی 1
آگهی استخدام استانداری استان هرمزگان + نمونه سوالات

دانلود نمونه سوالات سلامت جسمانی وروانی و توانایی استانداری ها جهت آمادگی بیشتر
برچسب :