فال قهوه حرف چ - تانک در فال قهوه

چادر
 
حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصاً برای مسافرت دسته جمعی.
تانک در فال قهوه

تانک در فال قهوه


چاقو
 
 طلاق و جدائی، به‌هم‌خوردن رابطه عشق ی یا زناشوئی، مواظب باشید قطع نشود. 

akairan
 چتر
 
 احتمالاً از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار می‌گیرید ولی تصمیم آنی نگیرید.
akairan
چتر نجات
 
برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
akairan


چراغ
 
کدبانوی منزل است، زندگی خوش و راحتی داشتن، آسایش.
akairan


 چرخ
 
 چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.
akairan

چشم
 
بینائی، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشید

akairan

چغندر
 
 غم و اندوه و مصیبت، به غم و اندوه گرفتار می‌آید ولی زود برطرف خواهد شد.
akairan


چنگال
 
در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می‌کند مخصوصاً بر دوستان نایاب.
akairan

چوب
 
نفاق و دوروئی است، چوب کج و راست تعبیر ش یکسان است.
akairan


چکش
 
موفقیت در مشکلات، در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.
akairan