رزومه ی دکتر علی شفقت لنبر


١
رزومه دکتر علی شفقت لنبر
نام دانشگاه یامؤسسه پژوھشي: دانشگاه آزاد اسلامی– واحد خلخال
١- مشخصات فردي:
١- سوابق آموزشی: -٢
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام دانشگاه شھر کشور تاریخ
اخذمدرک
کارشناسي شیمی تبریز تبریز ایران 1367
کارشناسي ارشد شیمی آلی آزاد تهران شمال تهران ایران 1379
شیمی آلی(فیتوشیمی) علوم و تحقیقات تهران تهران ایران 1385 PhD دکتری تخصصی
٢- سوابق تدریس: -٢
رديف نامدانشگاهيامؤسسه تاريخ
آموزشي وپژوھشي
عنواندرسھاييكه تدريسنمودهيامي-
نمائید. شروع پايان
مؤسسه شھر
1 دانشگاه آزاد اردبیل
2 و 3_شیمی آلی پیشرفته_سنتز مواد ، شیمی آلی 1
آلی_مباحث نوین در شیمی آلی در مقاطع
کارشناسی وارشد
_ 85/07
دانشگاه
آزاد اسلامی اردبیل
2 دانشگاه آزاد خلخال شیمی عمومی 1و 2 2 و 3_ جداسازي ، _ شیمی آلی 1
_ 82/ وسنتز مواد آلی ، طیف سنجی و...... 07
دانشگاه
آزاد اسلامی خلخال
نام
نام
خانوادگی
ملیت تاریخ تولد محل تولد جنسیت
وضعیت
تأھل
مرتبه
علمی
پایه
1343 خلخال مذکر متأهل دانشیار 10 /04/ علی شفقت لنبر ایران 10
email تلفن
منزل محل کار ھمراه
[email protected] 09148596897 04524251221
Chaerophyllum macropodum عنوان پایان نامه فوق لیسانس: بررسی و تعیین ترکیبات متشکله موجود در گیاه
GC/MS به روش
عنوان رساله دکتری: شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس بخشهاي مختلف (گل، برگ، ساقه و ریشه)
. lantana چهار گونه گیاهی و تعیین ساختار فلاونوئیدهاي موجود در گونه گیاهی
٢
٣- پستھای اداری وسازمانی:
پست سازمانی شھر محل کار تاریخ شروع خاتمه نام موسسه یا دانشگاه
1385 دانشگاه آزاد اسلامی خلخال رئیس باشگاه پژوهشگران جوان خلخال 1383
1387 دانشگاه آزاد اسلامی خلخال مدیر گروه شیمی خلخال 1385
1390 دانشگاه آزاد اسلامی خلخال مدیر پژوهش و فناوري خلخال 1389
1387 دانشگاه آزاد اسلامی خلخال عضو شوراي پژوهشی خلخال 1385
١ - سوابق پژوھشی: -٤
تعداد مقالات کتاب ھا پایان نامه ھای ارشد
طرحھای
پژوھشی اجرا
شده
گزارشھای
علمی وفنی
مدون
علمی ISI
پژوھشی
ھمایشھا
(ملی و
بین
المللی)
تألیف ترجمه راھنمایی مشاوره درون
دانشگاھی ملی علمی فنی
2 23 3 23 نفر 21 نفر 22 - 2 93 4 62
٢ – عضویت در انجمن ھای علمی: - ٤
نام موسسه کشور سال عضویت
انجمن شیمی ایران ایران ١٣٧٩
انجمن گیاھان دارویی ایران ایران ١٣٨٤
انجمن شیمی آمریکا آمریکا ١٣٨٧
٥-داوریھا:
نام ژورنال کشور تعداد مقالات داوری شده
فصلنامه گياهان دارويی ايران ایران ٢
ھندوستان ٤ Journal of Essential Oil Bearing Plants
آمریکا ١ Journal of Essential Oil Research
نیجریه ١ Journal of Medicinal Plants Research
آمریکا ٢ Natural Product Communications
چک ١ Czech Journal of Food Sciences
انگلیس ١ Natural Product Research
ایران ١ Avicenna Journal of Medical Biotechnology
ایرلند ١ Pharmacognosy Research
اتیوپی ١ Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia
نیجریه ١ African Journal of Biotechnology
صرب ١ Chemical Industry & Chemical Engineering
رومانی ١ Environmental Engineering and Management Journal
نیجریه ١ African Journal of Microbiology Research
ھندوستان ١ Analytical Chemistry Letters
فصلنامه تحقيقات گياهان دارويی و معطر ايران ایران ١
مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامی ایران ٢
٣
٦- موضوعات مورد علاقه برای تحقیق و پژوھش:
ردیف موضوع
1 جداسازي مولکولهاي فعال بیولوژیکی (چالکونها) و تعیین ساختار شیمیایی آنها و فعالیت بیولوژیکی.
2 مطالعه فیتوشیمیایی گیاهان و ترکیبات اسانسی حاصل از آنها.
3 شناسایی و نعیین ساختار شیمیایی ترکیبات موجود در عصاره هاي گیاهی( مانند: فلاونوئیدها، آلکالوئیدها، سسکویی ترپن
لاکتونها، اسیدهاي چرب آلی، موسیلاژها و...).
4 تهیه و بررسی امکان تهیه بیودیزل از منابع گیاهی مانند دانه ها، و هسته آنها.
5 سنتز سبز و بیونانوتکنولوژي در تهیه نانوذرات با استفاده از عصاره هاي گیاهی.
٧- جوایز و مدارک افتخاری و مدالھای اخذ شده:
عنوان سازمان یا موسسه اھدا کننده سال
دریافت جایزه پژوهشگر برگزیده سال رئیس دانشگاه آزاد واحد خلخال 1385
دریافت جایزه پژوهشگر نمونه سال رئیس دانشگاه آزاد واحد خلخال 1386
دریافت جایزه پژوهشگر برتر سال رئیس دانشگاه آزاد واحد خلخال 1387
دریافت جایزه پژوهشگر برترسال رئیس دانشگاه آزاد واحد خلخال 1388
دریافت جایزه پژوهشگر برگزیده سال رئیس منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی 1389
دریافت جایزه پژوهشگر برگزیده سال رئیس دانشگاه آزاد واحد خلخال 1389
دریافت جایزه پژوهشگر نمونه دانشگاههاي استان اردبیل استانداري استان اردبیل 1390
دریافت جایزه پژوهشگر برگزیده سال رئیس دانشگاه آزاد واحد خلخال 1390
دریافت جایزه پژوهشگر برتر کشوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1391


مطالب مشابه :


همایش خلخال و توسعه در دانشگاه آزاد خلخال برگزار شد

حسین علی پور رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال روز چهارشنبه در این همایش گفت: از 40 مقاله علمی ارائه شده توسط اساتید و صاحبنظران علم توسعه به دبیرخانه چهار
پذیرش دانشجو بدون کنکور دانشگاه آزاد خلخال

پژوهشگران دانشگاههای خلخال و کوثر - پذیرش دانشجو بدون کنکور دانشگاه آزاد خلخال - - پژوهشگران دانشگاههای خلخال و کوثر.
حضور دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد خلخال در منطقه شاهرود

8 مه 2014 ... در این گردش علمی که به همت گروه علوم اجتماعی، شورای فرهنگی و با هماهنگی دوتن از دانشجویان بومی (دانشگاه آزاد خلخال) برگزار گردید تعداد 50 نفر از
چاپ مقاله ISIهیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خلخال

مقاله ISI آقای سید رضا زاهدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال در مجله IEICE ELECTRONICs Express کشور ژاپن تحت عنوان An improvement over RED
آیا غیبت از سنت‌های انبیای الهی است؟

۱. حضرت ادریس: پس از جریانی که در میان ایشان و جباران زمان به وقوع پیوست به مدت بیست سال غایب بود و پس از آن ظاهر شد و به پیروان خود نوید فرج و قیام قائم از
رزومه ی دکتر علی شفقت لنبر

١ رزومه دکتر علی شفقت لنبر نام دانشگاه یامؤسسه پژوھشي: دانشگاه آزاد اسلامی– واحد خلخال ١- مشخصات فردي: ١- سوابق آموزشی: -٢ مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام
بازگشایی و آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه جعفریه خلخال

14 آگوست 2013 ... بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خلخال - بازگشایی و آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه جعفریه خلخال - پایگاه مقاومت شهید مرتضی مطهری (ره)
چند حدیث در مورد حجاب

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از حضرت جبرئیل (علیه السلام) سوال نمود که آیا فرشتگان خنده و گریه دارند؟ جبرئیل فرمود: بله. (یکی از آنجاهایی که فرشتگان
در مراسم توديع ومعارفه دانشگاه ازاد خلخال

محمدی خواستار گسترش فعالیت های پژوهشی در دانشگاه آزاد بویژه در زمینه اقتصادی شد و بیان کرد: امسال کار سرمایه گذاری با برگزاری همایش فرصت های شغلی در خلخال
نفرات برتر مسابقات قرآن كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شدند

پژوهشگران دانشگاههای خلخال و کوثر - نفرات برتر مسابقات قرآن كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شدند - - پژوهشگران دانشگاههای خلخال و کوثر.
برچسب :