سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

اولين درسي كه پدر و مادر بايد به فرزندان خود بياموزند، راستي و درستي است.((آرتور شوپنهاور))

ميهماني هاي فراوان از ارزش آدمي مي كاهد، مگر ديدار پدر و مادر.((اُرد بزرگ))

جز مرگ را هيچ كسي از مادر نزاد.((فردوسي))

اگر نسل جوان نمي داند كه به كجا مي رود، بدين معناست كه با پدران خود فرقي نكرده است.((؟))

من نمي دانم پدر بزرگم كه بوده، اما به اين نكته بيشتر اهميت مي دهم كه بدانم نواده او چه كسي خواهد شد.((آبراهام لينكلن))

پول، مادر صلح و پدر جنگ است.((؟))

واي بر پدري كه فرزند را نتيجه سوء عمل خود ببيند.((حجازي))

كمال زن در مادر بودن است. زني كه مادر نباشد موجود ناقصي است.((اونوره دو بالزاك))

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داري.((سقراط))

بسياري از استعدادهاي بشري در نتيجه بيخبري و ناداني پدر و مادر از ميان مي رود. بسا كودكاني كه ممكن بود اگر ايشان را آزاد بگذارند و دنبال فني بفرستند، مردان بزرگي در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأي و يك نوع خودخواهي كه در مربيان و راهنماي ايشان بوده، آنها را بر رشته اي راهنمائي كرده است كه با كمال بي ميلي و اكراه آن را پذيرفته اند.((سعيد نفيسي))

تنها مادر و پدر خواسته هاي فرزند را بي هيچ چشم داشتي بر آورده مي سازند.((اُرد بزرگ))

تار و پود روح مادر را از مهرباني بافته اند.((رالف والدو امرسون))

فكر مي كنم بهترين كاري كه در تمام دوران حياتمان انجام مي دهيم، در چهار ديواري منزل مان صورت مي گيرد. پس همه ي پدرها و مادرها، در هر شرايطي كه باشند مي توانند روحيه ي خدمت را در روح فرزندانشان حك كنند تا فرزندان آنها با اين باور رشد كنند كه مي توانند در دنيا دگرگوني به وجود آورند.((استفان كاوي))

پيش از آنكه شما متولد بشويد، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوري بودند و تا به آن اندازه كه اكنون به نظر شما مي رسد، موجب آزردگي خاطر نبودند.((بيل گيتس))

اگر در كارتان موفق نيستيد، پدر و مادر خود را سرزنش نكنيد، از ناليدن دست بكشيد و از خطاهاي خود درس بگيريد.((بيل گيتس))

آشپزي در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نيست. پدر بزرگ هاي ما در مورد اين كار نظر ديگري داشتند، از نظر آنها اين كار، يك فرصت بود.((بيل گيتس))

مادر، فردي نيست كه به او تكيه كنيم، بلكه كسي است كه ما را از تكيه كردن به ديگران بي نياز مي سازد.((دوروتي كانفيلد فيشر))

انسان از مادر، آزاد آفريده شده است.((ژان ژاك روسو))

هنر بهتر از ملك و مال پدر.((مثل فارسي))

مادر، يگانه موجودي است كه حقيقت عشق پاك را مي شناسد.((اونوره دو بالزاك))

سياست، پدر و مادر ندارد.((مثل فارسي))

زياد خوردن پدر ِدردها و كم خوردن پدر ِدرمانها است.((؟))

نه تنها كسب دانش، بلكه «تكرار» نيز مادر يادگيري و تربيت است.((ژان پل))

مرد دانشمندي مانند ابن سينا در هيچ دانشگاهي درس نخوانده بود؛ پيش پدر و چند آموزگار گمنام تحصيل كرده بود، اما با ذوق و شوق و همتي كه داشت در هجده سالگي همه دانشهاي روزگارش را نيك مي دانست.((از كتاب معجزه ايراني بودن))

اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمي شود و اگر كتاب نباشد، روح انسان پرورش نمي يابد.((پلوتارخ))

صالح ترين فرزندان آنهايي هستند كه با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.((ويكتور هوگو))

آينده ي كودكان بسته به تربيت پدر و مادر است.((ويكتور هوگو))

عشق منطقي؛ اين ويژه ي كساني است كه نگران اين مسئله هستند كه آيا طرف مقابل شان در آينده پدر يا مادر خوبي براي فرزندانشان خواهد شد؟ عشقي كه مبتني بر منافع و دورنماي مشترك است؛ پايبند به اصول منطق و خردگرايي و همبستگي براي اهداف و منافع مشترك.((پراگما))

مادر، جلوه حق است، رضايت خدا است؛ بايد خدا را خشنود نگاه داشت.((آناتول فرانس))

برگزيدن پدر و مادر، دست خود انسان نيست، اما برگزيدن مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است.((پرل پاك))

در زمان خريد پارچه حاشيه ي آن را خوب نگاه كن و در زمان ازدواج درباره ي مادر عروس تحقيق كن.((مثل آذربايجاني))

از زمان كودكي، پدر و آموزگار مدرسه براي ما تكرار مي كنند كه خيانت، نفرت انگيزترين چيزي است كه مي توان تصور كرد. اما خيانت كردن چيست؟ خيانت، از صف خارج شدن و به سوي نامعلوم رفتن است.((ميلان كوندرا))

هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد.((اونوره دو بالزاك))

دوست، پيوندي است پدر و پسر را؛ او مهمترين نقطه ي عطف آنها است.((فرانتس كافكا))

پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد مي سازند نه روحت را.((اشو))

نبوغ، خود به تنهايي به همان اندازه قادر است انديشه هاي ناب توليد كند كه يك زن به تنهايي مي تواند طفلي به دنيا آورد. شرايط بيروني بايد نبوغ را بارور سازند و نقش پدر را براي فرزندش ايفا كنند.((آرتور شوپنهاور))

درسهايي كه بر زانوي مادر آموخته شده و آموزش هايي كه پدر داده، همراه با داستانهاي شيريني كه در كنار بخاري به گوش رسيده، يادگارهاي شيريني است كه هرگز به طور كامل از ياد نمي رود.((لامنه))

سرپرستاني كه از ارزش سربازي مي كاهند و پدر و مادراني كه مانع ميهن داري فرزندان خويش مي شوند، به كشورشان پشت كرده اند.((اُرد بزرگ))

فرزند نانجيب، آتش عمر پدر است.((اُرد بزرگ))

هيچ گلي عطر، رنگ و زيبايي مادر را ندارد.((ارنست همينگوي))

اي مهر مادري كه مقدس ترين محبتها هستي، زبان زميني ما ناتوان از وصف عظمت آسماني تو است.((وباهاروف))
عشق پدر امنيت، ملاطفت، نازكي، نرمي، شادي و رغبت است كه بدو، خيرات عزت و همه بديها ذلت و زوال يافته اند.((افلاطون))

يك مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد.((ژرژ هربرت))

آينده اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به ميانجيگري زن گرفتار شود، تنها اوست كه مي تواند آن را نجات دهد.((ابوفور))

مي روند در قبرستان و فرياد مي زنند كه تمام اينها نوكران پدر من بوده اند؛ كيست كه بلند شود و تكذيب كند.((مثل تازي))

مردي را در نظر بگيريد كه در غربت و دور از خويشاوندان و خانواده خود زندگي مي كند. چنين مردي به طور حتم نياز به نوعي دلبستگي دارد تا جاي علاقه پدر و برادرش را بگيرد. اينجاست كه عشق مي آيد و اين گونه مزايا را به او تقديم مي كند.((ناپلئون بناپارت))

هر جواني بايد انتقادپذيري را بياموزد؛ چرا كه ممكن است روزي در آينده پدر يا مادر شود.((؟))

تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب كنيد.(( مثل چيني))پايگاه علمی آموزشی راموزی


مطالب مشابه :


شعر زیبا درباره پدر

گنجینه - شعر زیبا درباره پدر - فصلنامه قرآني _ علمي _ فرهنگي - گنجینه
متن های زیبا در مورد پدر و مادر

دهلیز تنهایی - متن های زیبا در مورد پدر و مادر - من به يادت آه را بر روي غم حك مي كنم تا بداني
چهل حدیث بسیار زیبا دریاره پدر و مادر

کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت (یعنی اگر پدر و مادرت در فاصله دوری هستند
سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر

ایران - سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر - سخن حکیمانه ای که مومن می شنود ازعبادت یکسال برایش
شعری در مورد پدر و مادر از مولانا

گنجینه ی بهترین شعرها - شعری در مورد پدر و مادر از مولانا - در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید :
حدیث در مورد پدر

صبح سپید - حدیث در مورد پدر - سرزده وارد مشو میکده حمام نیست
شعری در مورد پدر

گنجینه ی بهترین شعرها - شعری در مورد پدر - سایه ای بود و پناهی بود و نیست لغزشم را تکیه گاهی
مادر

امام سجاد علیه السلام در مورد حق مادر ایثار و فداکاری های مادر در مورد فرزند، بیش از پدر
برچسب :