تقسیم بندی زونهای ساختاری ایران، نبوی 1355

منبع: کتاب دیباچه ای بر زمین شناسی ایران، تالیف محمد حسن نبوی، ۱۳۵۵

 


مطالب مشابه :


زون های ایران

زون های ایران سبب شده بود تا در نخستین نقشه زمین ، زون ساختاری پیچیده همراه
نقشه تقسیم بندی زونهای ساختاری ایران

زمین شناسی ایران را ایران، باید از شکلها و نقشه هایی استفاده داده های
زون ایران مرکزی

زون ایران مرکزی در نقشه زمین‎ساخت ایران نوگل‎سادات ساختاری ایران میانی عبارتست از: 1.
تقسیم بندی زونهای ساختاری ایران، نبوی 1355

شکلها، عکسها و فایلهای آموزشی برای زمین شناسی ایران ساختاری ایران و نقشه هایی
زونهای زمین شناسی ایران

ناهمسانی‎های ساختاری در روی نقشه زمین‎ساخت ایران داده که در نتیجه آن سنگ‎های زون
پتانسیل اکتشافی نفتی آینده در شمال غرب ایران (دشت مغان)

از سایر پهنه ها و زیرپهنه های ایران را می توان ادامه زون­های ساختاری زون های تکتونیکی
مقاله ای در ارتباط باسنندج - سیرجان

فعالیت های آتشفشانی در جلوی زون سنندج , ایران مرکزی و کوه های البرز نقشه زمین شناسی
گسلهای مهم ایران

ورودی های 83رشته زمین گسلهای مهم ایران باعث جدایی افیولیت ملانژهای سبزوار از زون کویر
برچسب :