نمونه فرم برداشت اطلاعات GPS , تاکئومتری , ترازیابی

منبع : نقشه بردار نودال

نمونه فرم برداشت اطلاعات GPS

kxxqig0tjh0i3kqs6o6p.jpg

Download

تاکئومتری

(طول و زایه)

Download
فرمهای (برگ های) مختلف دیگر نقشه برداری
مدیر وبلاگ : فکر کنم در نشریه 119(دستورالعمل‌هاي همسان نقشه‌برداري در 7 جلد) سازمان مدیریت و برنامه بر اساس نمونه فرمهای سازمان نقشه برداری کار راحت تر باشد....
فرم کنترل ترازیابی دقیق درجه 1 و 2       فرم ترازیابی درجه 1      فرم ترازیابی درجه 2                               
فرم ترازیابی درجه 3      فرم قرائت زوایا           فرم قرائت زوایا        شناسنامه ایستگاه ترازیابی درجه 3              فرم خلاصه محاسبات ترازیابی       فرم خلاصه مشاهداتGPS 


مطالب مشابه :


نمونه فرم برداشت اطلاعات GPS , تاکئومتری , ترازیابی

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه فرم برداشت اطلاعات gps , تاکئومتری , ترازیابی - ایجاد ارتقاء
ترازیابی دقیق و انواع روش های ترازیابی

ترازیابی دقیق و انواع روش های ترازیابی. براي نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازيابي دقيق از فرم
ترازیابی (دقیق)

برای نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازیابی دقیق از فرم مخصوص مشاهدات استفاده می شود كه از هر سری
ترازیابی با دوربین تئودولیت وN3

برای نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازیابی دقیق از فرم مخصوص مشاهدات استفاده می شود كه از هر سری
گزارش کار نقشه برداري

بايستي توسط ميخ كوبي مشخص شود فاصله ميخ ها از هم تابعي از دقت عمل و فرم ظاهري زمين است .
آموزش ترازیابی با دوربین نقشه برداری

برای نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازیابی دقیق از فرم مخصوص مشاهدات استفاده می شود که از هر سری
ترازیابی دقیق:

در ترازیابی دقیق قرائت مستقیم 0.1 میلیمتر و دقتی كه ما حدث می زنیم 0.01 میلیمتر می باشد .
آموزش ترازیابی با دوربین نقشه برداری

برای نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازیابی دقیق از فرم مخصوص مشاهدات استفاده می شود که از هر سری
ترازیابی دقیق

مطالبی برای برو بچه های رشته ساختمان - ترازیابی دقیق - تعجیل در فرج امام زمان صلوات. - مطالبی
آموزش جامع نقشه برداري

ترازیابی دقیق: نمايش فرم زمين به وسيله نقاط رقوم دار در زمينهاي نسبتاً مسطح و به منظور
برچسب :