چند مدل بافت(لوزی یا باد بزنی)

مدل لوزی یا بادبزنی 2 . . .

 مدل دیگر طرح لوزی یا بادبزنی :

بافتش مثل همون هست فقط جای لوزی هامون برعکس میشه .

برای این مدل من  ۳۷ دانه سر انداختم .

رج اول :

4 دانه از رو + ( 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرارکنین تا انتهای رج فقط دقت کنین ۳ دانه آخر رج را از رو ببافین .

رج دوم :

دانه ها را همانطور که میبینین ببافین و ژوته ها از رو بافته میشود .

رج سوم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 4 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج چهارم :

تکرار رج دوم

رج پنجم :

4 دانه از رو + ( 3 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج ششم :

تکرار رج دوم

رج هفتم :

 

4 دانه از رو + ( 4 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج هشتم :

تکرار رج دوم

رج نهم :

4 دانه از رو + ( 5 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج دهم :

تکرار رج دوم

رج یازدهم :

4 دانه از رو + ( 6 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج دوازدهم :

تکرار رج دوم

رج سیزدهم :

4 دانه از رو + ( 5 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج چهاردهم:

تکرار رج دوم

رج پانزدهم :

4 دانه از رو + ( 4 دانه از زیر+ 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج شانزدهم :

تکرار رج دوم

رج هفدهم :

4 دانه از رو + ( 3 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج هجدهم :

تکرار رج دوم

رج نوزدهم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 4 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج بیستم :

تکرار رج دوم

رج بیست و یکم :

4 دانه از رو + ( 1 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج بیست و دوم :

تکرار رج دوم

رج بیست و سوم :

4 دانه از رو +  ( 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 6 دانه از زیر+ 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج بیست و چهارم :

تکرار رج دوم

 

در تمام طول بافت رج یکم تا بیست و چهارم را تکرار میکنین .

 

هم این مدل هم مدل قبلی 4 دانه ابتدا و ۳ دانه انتهای بافت سلیقه ای هست میشه از 2 شروع بشه تا هر چند تا که سلیقه شماست .

 نکته :

هم این مدل هم مدل قبلی رو میتونین طوری دانه زیاد کنین که سوراخ نیفتد .

روی بافت :

%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%203.JPG

پشت بافت :

%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%204.JPG

این هم بافت لوزی طوری بافته شده که ژوته ها سوراخ نیفته .

روی بافت :

%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%205.JPG

پشت بافت :

%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%206.JPG

این هم لباسی که حمیده گلم در سایت سفره خونه با بافت همین مدل انجام دادن

مرسی حمیده جونم

download.php?img=1318

منبع:http://nilofarshadab.blogfa.com/cat-2.aspx


مطالب مشابه :


بافت پیچ لوزی

بافت پیچ لوزی مدل لوزی با پیچ برای این بافت من توضیح یک لوزی رو میدم که » آموزش بافت
آموزش بافت پیچ گل . . .

آموزش بافت پیچ گل . . . این هم عکس یک کلاه که بافت این پیچ در اون بکار رفته منتها ۴ تایی
آموزش بافت شال چند کاره

بافت پیچ لوزی : مطالب مرتبط با آموزش بافت شال چند کاره :
آموزش بافتنی (مدل لوزی یا بادبزنی 1 )

آموزش بافتنی (مدل لوزی یا بادبزنی 1 ) این 24 رج در تمام طول بافت تکرار میشود .
چند مدل بافت(لوزی یا باد بزنی)

چند مدل بافت(لوزی یا باد بزنی) مدل لوزی یا بادبزنی 2 . . .
اصطلاحات و انواع مدل بافتنی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش بافت پیچ آموزش بافت پیچ لوزی مدل لوزی با
آموزش بافت پلیور مردانه

آموزش بافت سپس جهت « مدل پیچ « ابتدا 2 دانه در شروع مدل لوزی، ابتدا وسط اش را با 4
آموزش اصطلاحات و انواع بافت

پیچ لوزی : مدل له ۲۰ ها در بافت پیچ گفته می شود.و وبلاگ قراره کلی آموزش بافتنی بذارم و
برچسب :