دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه ویرایش اطلاعات کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی مهر90

ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلبي كه در آزمون دوره‌هاي كارداني پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1390 ثبت‌نام نموده‌اند بدينوسيله به اطلاع ميرساند آزمون دوره هاي مقاطع كارداني پيوسته و ناپيوسته در صبح روز جمعه 22/7/1390 در 44 شهرستان مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. ‌كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 19/7/1390 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشوربه نشاني www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان هر يك از مقاطع مذكور پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه"   به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.

  الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون    كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 19/7/1390 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون مقاطع دوره‌هاي‌ كارداني پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1390، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين مقاطع براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس نيمروز برگزاري ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون    آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 مراجعه نمايند. .ج- داوطلبان دوره هاي مقاطع كارداني پيوسته و ناپيوسته چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زير اقدام نمايند. 1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 18 ( شامل نام خانوادگي ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،كد ملي ، معدل كل ديپلم ، وضعيت داوطلب ، كداشتغال ،كد ديپلم ،شاخه تحصيلي وكدرشته محلهاي انتخابي براساس اولويت علاقه ) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 22/7/90 منحصراًً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند، شايان ذكر است چنانچه موارد اصلاح شده مغاير با ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام باشد مورد يا موارد اصلاحي لحاظ نخواهد شد و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 7، و 8 (جنس، معلوليت، ومعارف) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است در روز پنجشنبه 21/7/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. 2ـ چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و اشتباه عكس مي‌باشد ضروري است در روز پنجشنبه 21/7/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاً به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد. د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌ 1- همزمان با قرارگرفتن كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور، به منظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي سايت قرارداده مي‌شود تا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايند. درصورت ضرورت داوطلبان مي‌توانند از آن پرينت تهيه نمايند. 2- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است. 3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد. 4- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني صبح راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. فرآيند آزمون در نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 30/8 (هشت و سي دقيقه صبح) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد. 5-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب، *ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. ضمناً به اطلاع مي‌رساند كه داوطلبان در صورت لزوم مي‌توانند سوال يا سوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه 21/7/90 و در وقت اداري با شماره تلفن 99-88923595 يا بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org در ميان بگذارند.   جدول شماره 1- شهرستان محل رفع نقص كارت و محل اجراي آزمون داوطلبان مقاطع كارداني پيوسته وناپيوسته  دانشگاه جامع علمي-كاربردي سال 1390براساس شهرستان محل اقامت فعلي داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي
نام و كد شهرستان محل اقامت شهرستان محل آزمون نام وكد استان
آذرشهر(1001)، اسكو(1005)، اهر(1006)، بستان‌آباد(1009)، بناب‌(1010)، تبريز(1012)، تيكمه داش (1008)، جلفا(1014)، چاراويماق‌(1016)، سراب(1017)، شبستر(1021)، عجب‌شير(1023)، كليبر(1026)، مراغه(1028)، مرند(1029)، ملكان(1032)، ميانه‌(1036)، ورزقان(1038)، هريس‌(1040)، هشترود(1041). تبريز(1012) آذربايجان‌شرقي (10)
اروميه‌(1104)، اشنويه‌(1106)، بوكان(1109)، پلدشت (1111)، پيرانشهر(1113)، تكاب(1115)، چالدران(1117)، چايپاره(1119)، خوي(1123)، سردشت(1124)، سلماس(1127)، شاهين‌دژ(1129)، شوط(1131)، ماكو(1133)، مهاباد(1135)، مياندوآب(1138)، نقده(1140). اروميه‌(1104) آذربايجان‌غربي‌ (11)
اردبيل‌(1202)، بيله‌سوار(1205)، پارس‌آباد(1208)، خلخال‌(1211)، سرعين (1201)، كوثر(1213)، گرمي‌(1215)، مشگين‌شهر(1219)، نمين ‌(1222)، نير(1225). اردبيل‌(1202) اردبيل‌ (12)
اصفهان(1310)، برخوار‌(1312)، تيران‌وكرون‌(1314)، چادگان(1316)، خميني‌شهر(1317)، خوانسار(1318)، خور و بيابانك (1340)، دهاقان (1321)، سميرم‌‌(1320)، شاهين شهر و ميمه(1322)‌، شهرضا(1324)، فريدن(1326)، فريدونشهر(1327)، فلاورجان‌(1329)، گلپايگان(1334)، لنجان‌ (1336)‌، مباركه(1338)، مهردشت (1343)، نائين(1341)، نجف‌آباد(1342) ،كاشان(1332) ، آران و بيدگل(1302)،  نطنز(1345)و اردستان(1304) اصفهان(1310) اصفهان‌ (13)
كرج(4003)، ساوجبلاغ(4006)، طالقان(4008)، نظرآباد(4010) كرج(4003) البرز(40)
آبدانان(1403)، ايلام‌(1405)، ايوان(1407)، دره‌ شهر(1410)، دهلران‌(1412)، شيروان‌ وچرداول‌ (1415)، ملكشاهي (1419‌)، مهران‌(1418). ايلام‌(1405) ايلام‌ (14)
بوشهر(1502)، تنگستان‌(1504)، جم(1506)، دشتستان‌(1511)، دشتي(1514)، دير(1516)، ديلم(1518)، عسلويه (1519)، كنگان(1520)، گناوه‌(1522). بوشهر(1502) بوشهر (15)
اسلامشهر(1602)، پاكدشت(1604)، تهران(1607)، رودهن (1608) ، دماوند(1609)، رباط‌كريم(1612)، ري‌(1615)، شميرانات(1620)، شهريار(1624) فيروزكوه‌(1627)، قدس (1623)، ملارد (1625)، ورامين(1636). تهران(1607) تهران‌ (16)
اردل‌(1701)، بروجن‌(1705)، شهركرد(1709)، فارسان‌ (1710)، كوهرنگ(1712)، كيار(1713)، لردگان‌(1717). شهركرد(1709) چهارمحال و ‌بختياري‌ (17)
بشرويه (1810)، بيرجند(1802)، خوسف (1801)، درميان(1805)، سرايان(1807)، سربيشه(1808)، فردوس‌(1811)، قائنات(1815) بيرجند(1802) خراسان‌ جنوبي(18)
نهبندان(1818) نهبندان(1818)
بجستان(1901)، بينالود (1906)، تايباد(1909)، تخت‌جلگه(1912)، تربت‌جام(1916)، تربت‌حيدريه‌(1922)، چناران(1928) خليل‌آباد(1930)، خواف‌(1934)، درگز(1937)، رشتخوار(1940)، زاوه (1920)، سرخس(1947)، فريمان(1949)، قوچان(1951)، كلات(1955)،كاخك(1956) ، گناباد(1957)، مشهد(1960)، مه‌ولات(1962)، نيشابور(1965). مشهد(1960) خراسان‌ رضوي (19)
سبزوار(1945) ،بردسكن(1905)،جغتاي (1923)،جوين(1926) وكاشمر (1953) سبزوار(1945)
اسفراين(2002)، بجنورد(2005)، جاجرم(2008)، گرمه (2017)، مانه‌وسملقان(2016). بجنورد(2005) خراسان‌ شمالي(20)
شيروان‌(2011)، فاروج(2013) شيروان(2011)
اميديه(2104)،انديكا(2107)، اهواز(2112)، ايذه(2115)، باغ‌ملك(2117)، بهبهان(2124)، دشت‌آزادگان(2131)، رامشير(2132)، رامهرمز(2134)، شوشتر(2140)، گتوند(2142)، لالي(2144)، مسجدسليمان‌(2146)، هفت‌گل(2148)، هويزه(2151). آبادان(2102) ، بندر ماهشهر(2120)،خرمشهر(2125)،شادگان(2135)،هنديجان (2150) اهواز(2112)   خوزستان‌ (21)
دزفول(2129)، انديمشك(2109) و شوش(2138)  دزفول(2129)
ابهر(2202)، ايجرود(2204)، خدابنده‌(2208)، خرمدره(2209)، زنجان‌(2212)، طارم(2214)، ماه‌نشان‌(2216). زنجان‌(2212) زنجان‌(22)
دامغان‌(2302)، سمنان(2304)، شاهرود(2307)، گرمسار(2311)، مهدي­شهر(2313) ، بيارجمند(2306) سمنان(2304) سمنان‌ (23)
خاش‌(2408)، زاهدان‌(2418)، سراوان(2425)، ، سيب‌سوران(2430) زاهدان‌(2418) سيستان‌ و بلوچستان‌ (24)
 ايرانشهر(2403)،بمپور(2402)، دلگان(2411)، زابلي(2416) ، سرباز(2429) ايرانشهر(2403)
زابل(2414) ،زهك(2422) ،هيرمند(2435) زابل‌(2414)
چا‌بهار(2406)، كنارك(2433) ، نيك شهر(2440) چابهار(2406)
  ادامه جدول شماره 1- شهرستان محل رفع نقص كارت و محل اجراي آزمون داوطلبان مقاطع كارداني پيوسته وناپيوسته  دانشگاه جامع علمي-كاربردي سال 1390براساس شهرستان محل اقامت فعلي داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي
نام و كد شهرستان محل اقامت شهرستان محل آزمون نام وكد استان
آباده(2501)، ارسنجان‌(2502)، استهبان(2504)، اقليد(2507)، بوانات(2509)، پاسارگاد(2510)، جهرم(2515)، خرم‌بيد(2516)، خنج(2519)، داراب‌(2522)، رستم(2524)، زرين‌دشت(2526)، سپيدان‌(2528)، سروستان(2531)، شيراز(2536)، فراشبند(2538)، فسا(2541)، فيروزآباد(2543)، قيروكارزين(2546)، كازرون(2551)، كوار (2535)، لارستان(2558)، لامرد(2561)، مرودشت(2565)، ممسني(2568)، مهر(2571)، ني‌ريز(2576). شيراز(2536) فارس‌(25)
 بوئين‌ زهرا(2610)، تاكستان(2614)، رودبار الموت (2615)، قزوين‌(2619). قزوين‌(2619) قزوين‌ (26)
محمديه(2603) ، آبيك(2602)، البرز(2604) محمديه(2603)
قم‌ (2704). قم‌ (2704) قم ‌(27)
بانه(2802)، بيجار(2807)، دهگلان(2809)،ديواندره‌(2812)، سروآباد(2814)، سقز(2817)، سنندج‌(2819)، قروه‌(2822)، كامياران(2823)، مريوان‌(2827). سنندج‌(2819) كردستان‌ (28)
بافت‌(2903)، بردسير(2905)، بم(2908)، جيرفت(2912)، رابر (2902)، راور(2914)، رودبارجنوب(2921)، ريگان(2923)، عنبرآباد(2932)، فهرج (2907)، قلعه‌گنج(2934)، كرمان(2940)، كوه‌بنان(2942)، كهنوج‌(2944)، منوجان(2946).رفسنجان (2918) ، انار(2915)، زرند(2924)، شهربابك(2929) و سيرجان(2927) كرمان(2940)   كرمان‌ (29)
اسلام‌آبادغرب‌(3002)، پاوه‌(3004)، ثلاث باباجاني(3007)، جوانرود(3009)، دالاهو(3011)، روانسر(3013)، سرپل‌ ذهاب(3014)، سنقر(3016)، صحنه(3018)، قصرشيرين‌(3020)، كرمانشاه(3024)، كنگاور(3025)، گيلانغرب(3027)، ماهيدشت (3023)، هرسين‌ (3029). كرمانشاه(3024) كرمانشاه‌ (30)
بويراحمد(3103)، بهمئي(3105)، دنا(3108)، كهگيلويه(3114)، گچساران‌(3116). بويراحمد(3103) كهگيلويه‌‌ و بويراحمد(31)
آزادشهر(3202)، آق‌قلا(3203)، بندرگز(3205)، تركمن(3208)، راميان(3210)، علي‌آباد(3212)، كردكوي‌(3213)، كلاله‌(3215)، گرگان‌(3217)، گميشان (3207)، گنبدكاووس‌(3219)، مراوه‌تپه(3221)، مينودشت‌(3223). گرگان‌(3217) گلستان‌ (32)
آستارا(3302)، آستانه‌اشرفيه‌(3304)، املش(3306)، بندرانزلي(3307)، رشت(3313)، رضوانشهر(3315)، رودبار(3319)، رودسر(3323) ،سياهكل(3325)، شفت‌(3327)، صومعه‌سرا(3329)، طوالش‌(3334)، فومن(3336)، لاهيجان‌(3338)، لنگرود(3341)، ماسال(3343). رشت(3313) گيلان‌(33)
ازنا(3402)، اليگودرز(3405)،پلدختر(3408)، خرم‌آباد(3413)، دلفان‌(3415)، دوره(3418)، سلسله‌(3422)، كوهدشت(3427). خرم‌آباد(3413) لرستان‌ (34)
بروجرد(3407)، دورود(3417) بروجرد(3407)
آمل(3503)، بابل(3509)، بابلسر(3512)، بهشهر(3513)، تنكابن(3517)، جويبار(3520)، چالوس‌(3522)، رامسر(3523)، ساري‌(3527)، سوادكوه‌(3530)، عباس آباد (3516)، فريدون‌كنار(3532)، قائم‌‌شهر(3534)، كلاردشت (3521)، كياكلا (3533)، كلارآباد (3546)، گلوگاه(3536)، محمودآباد(3538)، نكا(3539)، نور(3543)، نوشهر(3545). بابلسر(3512) (خواهران) مازندران‌(35)
آمل(3503)، بابل(3509)، بابلسر(3512)، بهشهر(3513)، تنكابن(3517)، جويبار(3520)، چالوس‌(3522)، رامسر(3523)، ساري‌(3527)، سوادكوه‌(3530)، عباس آباد (3516)، فريدون‌كنار(3532)، قائم‌‌شهر(3534)، كلاردشت (3521)، كياكلا (3533)، كلارآباد (3546)، گلوگاه(3536)، محمودآباد(3538)، نكا(3539)، نور(3543)، نوشهر(3545). بابل(3509) (برادران)
اراك‌(3602)، آشتيان(3603)، تفرش‌(3605)، خمين‌(3607)، خنداب(3609)، دليجان(3610)، زرنديه(3612)، ساوه(3613)، شازند(3617)، كميجان(3618)، محلات(3620). اراك‌(3602) مركزي‌ (36)
ابوموسي(3702)، بستك(3705)، بشاگرد (3715)، بندرعباس(3709)، پارسيان(3714)، جاسك‌(3717)، حاجي‌آباد(3720)، خمير(3722)، رودان‌(3726)، سيريك(3728)، قشم‌(3730) ، بندرلنگه (3712) بندرعباس(3709) هرمزگان‌ (37)
كيش (3711) كيش (3711)
ميناب (3734) ميناب (3734)
اسدآباد(3801)، بهار(3804)، رزن(3809)، فامنين (3822)، كبودرآهنگ(3812)، لالجين (3803)، همدان‌(3823). همدان‌(3823) همدان‌ (38)
ملاير(3816)، نهاوند(3820)، تويسركان(3806) ملاير(3816)
ابركوه(3902)، اردكان‌(3905)، بافق‌(3907)، بهاباد (3906)، تفت(3908)، خاتم(3910)، صدوق‌(3913)، طبس‌(3916)، مهريز(3917)، ميبد(3918)، يزد(3920). يزد(3920) يزد (39)
 

 

جدول‌ شماره‌ 2- آدرس شهرستان محل‌ رفع نقص كارت‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1390 ‌دوره‌هاي كارداني پيوسته و ناپيوسته براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي
نام‌ استان‌ شهرستان‌ محل‌ رفع نقص كارت‌ ‌ آدرس محل رفع نقص كارت
آذربايجان شرقي (10) تبريز حوزه خواهران و برادران : تبريز- بالاتر از كوي منظريه- جنب لشگر 31 عاشورا- آموزشكده فني و حرفه‌اي شماره يك تبريز
آذربايجان غربي (11) اروميه حوزه خواهران و برادران : اروميه- ابتداي جاده بند – بالاتر از گلشهر2- دانشگاه صنعتي اروميه
اردبيل (12) اردبيل حوزه خواهران و برادران : اردبيل- بزگراه شهدا- جنب اداره كل پست – مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر اردبيل
اصفهان (13) اصفهان حوزه خواهران و برادران : اصفهان ـ ميدان آزادي ـ خيابان دانشگاه ـ دانشگاه اصفهان ـ ساختمان معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
البرز (40) كرج حوزه خواهران و برادران : كرج- چهارراه مصباح – به طرف ميدان استاندارد- خيابان قلمستان – روبروي پمپ بنزين- داخل پارك – دانشگاه پيام‌نور كرج
ايلام (14) ايلام حوزه خواهران و برادران : ايلام- بلوار جمهوري- مركز آموزش علمي-كاربردي ايلام 2
بوشهر(15) بوشهر حوزه خواهران و برادران : بوشهر ـ خيابان شهيد ماهيني ـ دانشگاه خليج فارس ـ سازمان مركزي دانشگاه ـ اتاق 111
تهران (16) تهران حوزه خواهران: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران : تهران- بزرگراه جلال آل احمد – اول پل گيشا حوزه برادران : دانشگاه صنعتي اميركبير- تهران – خيابان حافظ- روبروي خيابان سميه
چهارمحال وبختياري (17) شهركرد حوزه خواهران و برادران : شهركرد- رحمتيه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر كرد- ساختمان اداري
خراسان جنوبي (18) بيرجند حوزه خواهران و برادران : بيرجند ـ ميدان شهدا ـ خيابان دانشگاه ـ دانشكده هنر (مهندسي سابق)
نهبندان حوزه خواهران و برادران : نهبندان- انتهاي بلوار دانشگاه – مركز آموزش علمي-كاربردي نهبندان
خراسان رضوي (19) مشهد حوزه خواهران و برادران : مشهد ـ بلوار وكيل آباد ـ روبروي پارك ملت ـ درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد ـ دانشكده علوم اداري و اقتصادي
سبزوار حوزه خواهران و برادران : سبزوار ـ توحيد شهر ـ پرديس دانشگاه تربيت معلم ـ سازمان مركزي ـ طبقه همكف‌
خراسان شمالي (20) بجنورد حوزه خواهران و برادران : بجنورد- كوي دانشگاه – دانشگاه پيام نور بجنورد
شيروان حوزه خواهران و برادران : شيروان- انتهاي خيابان كاشاني- مركز آموزش علمي-كاربردي شيروان
خوزستان (21) اهواز حوزه خواهران و برادران : اهواز ـ جنب پل پنجم ـ دانشگاه شهيد چمران اهواز
دزفول حوزه خواهران و برادران : دزفول ـ كيلومتر 5 جاده دزفول انديمشك ـ مقابل پايگاه چهارم شكاري دزفول ـ دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول‌
زنجان (22) زنجان حوزه خواهران و برادران : زنجان ـ كيلومتر 6 جاده تبريز ـ دانشگاه زنجان ـ ساختمان مركزي ـ واحد رايانه
سمنان (23) سمنان حوزه خواهران و برادران : سمنان ـ كيلومتر 3 جاده دامغان ـ پرديس شماره 2- دانشكده هنر
سيستان وبلوچستان (24) زاهدان حوزه خواهران و برادران : زاهدان ـ بلوار دانشگاه ـ روبروي بلوار معلم ـ مجتمع ورزشي 22 بهمن دانشگاه
ايرانشهر حوزه خواهران و برادران: ايرانشهر ـ كيلومتر 5 بزرگراه بمپور ـ دانشگاه ولايت
زابل حوزه خواهران و برادران: زابل ـ ميدان جهاد سازندگي ـ خيابان شهيد مفتح ـ دانشگاه زابل ـ سايت قديم دانشگاه زابل
چابهار حوزه خواهران و برادران: چابهار- ساختمان مركزي دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار- طبقه همكف
فارس (25) شيراز حوزه خواهران و برادران : شيراز ـ خيابان ساحلي غربي ـ مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
قزوين (26) قزوين حوزه خواهران و برادران : قزوين ـ انتهاي بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ـ دانشكده فني و مهندسي 
محمديه حوزه خواهران و برادران : قزوين- شهرمحمديه- مركز آموزش علمي-كاربردي علوم و فنون قزوين
قم (27) قم حوزه خواهران و برادران : قم ـ انتهاي بلوار امين ـ جاده قديم اصفهان ـ بعد از شهرك قدس ـ دانشگاه قم
كردستان (28) سنندج حوزه خواهران و برادران : سنندج ـ خيابان پاسداران ـ خيابان دانشگاه ـ درب ورودي اصلي دانشگاه كردستان ـ بالاتر از واحد انتظامات
  ادامه جدول‌ شماره‌ 2- آدرس شهرستان محل‌ رفع نقص كارت‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1390 ‌دوره‌هاي كارداني پيوسته و ناپيوسته براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي
نام‌ استان‌ شهرستان‌ محل‌ رفع نقص كارت‌ ‌ آدرس محل رفع نقص كارت
كرمان (29) كرمان حوزه خواهران و برادران : كرمان ـ بلوار جمهوري اسلامي ـ دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
كرمانشاه (30) كرمانشاه حوزه خواهران و برادران : كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ مقابل بيمارستان آيت اله طالقاني ـ دانشكده علوم اجتماعي و تربيتي- دانشگاه رازي
كهكيلويه و بويراحمد (31) بويراحمد (ياسوج) حوزه خواهران و برادران : ياسوج – ميدان معلم- روبروي اداره كل ارشاد- اداره كل آموزش و پرورش – ساختمان شماره 2 –اداره سنجش
گلستان (32) گرگان حوزه خواهران و برادران : گرگان ـ خيابان شهيد دكتر بهشتي ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گيلان (33) رشت حوزه خواهران و برادران : رشت ـ خيابان نامجو ـ جنب ورزشگاه شهيد عضدي ـ دانشكده علوم پايه دانشگاه گيلان
لرستان (34) خرم آباد حوزه خواهران و برادران : خرم آباد- اداره كل آموزش وپرورش – اداره سنجش- تلفن 4220089-4204072
بروجرد حوزه خواهران و برادران : بروجرد- ميدان صفا- خيابان رودكي- روبروي اداره برق- مركز آموزش علمي-كاربردي بروجرد 2
مازندران (35) بابلسر حوزه خواهران : بابلسر ـ خيابان پاسداران ـ سازمان مركزي دانشگاه مازندران ـ دفتر نظارت و ارزيابي
بابل حوزه برادران : بابل ـ خيابان دكتر شريعتي ـ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مركزي (36) اراك حوزه خواهران و برادران : اراك ـ خيابان شهيد بهشتي ـ ميدان شريعتي ـ دانشگاه اراك
هرمزگان (37) بندرعباس حوزه خواهران و برادران : بندرعباس ـ آزادشهر ـ بلوار افروز شهابي پور ـ مجتمع گفتگوي تمدنها
كيش حوزه خواهران و برادران : كيش- خيابان سنايي- خيابان امير- مركز آموزش علمي – كاربردي كيش (ساختمان شماره 1)
ميناب حوزه خواهران و برادران : ميناب- بلوار رسالت – روبروي ايستگاه تحقيقات كشاورزي- مركز آموزش علمي-كاربردي ميناب
همدان (38) همدان حوزه خواهران و برادران : همدان- شهرك شهيد مدني- بلوار امام خميني (ره) – بلوار پروفسور - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي همدان- ساختمان مهر – طبقه همكف
ملاير حوزه خواهران و برادران : ملاير- كيلومتر 4 جاده اراك- دانشگاه ملاير- پرديس دانشگاه – ساختمان مركزي- نرسيده به بهشت هاجر
يزد (39) يزد حوزه خواهران و برادران : يزد ـ صفائيه ـ خيابان پژوهش ـ دانشگاه يزد ـ پرديس اصلي دانشگاه يزد
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


مطالب مشابه :


‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

دانشگاه جامع علمي- كاربردي بابل- آمل مركز آموزش علمي- كاربردي فرهنگ و هنر واحد
آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي شهريور 1389

آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي علمي-كاربردي فرهنگ و هنر واحد آمل. آمل
فهرست انجمن هاي علمي دانشگاه جامع علمي كاربردي راه يافته به ششمين جشنواره ملي حركت

فهرست انجمن هاي علمي دانشگاه جامع علمي فرهنگ و هنر جامع علمي كاربردي
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

سال 1386 دانشگاه جامع علمي-كاربردي متقاضي سهميه هنر و معماري دانشگاه) سايت واحد استاني
دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه ویرایش اطلاعات کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی مهر90

دانشگاه جامع علمي علمي كاربردي فرهنگ و هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد
آینده شغلی رشته شیمی

نور مراکز ساری و آمل فرهنگ و هنر در سطوح مختلف كاربردي و علمي محض، در
آشنایی با ورزش یوگا - با ورزش سالم بمانیم . ووووووررررررررررزززززززززشششششش

اخبــار و دانشگاه جامع علمي كاربردي هرند . اطلاعیــه ی دانشگـاه جامع علمی
برچسب :