آموزش راستگويي به كودكان


كودكان احتياج دارند درباره آنچه در اطرافشان اتفاق مي‌افتد اطلاعاتي پيدا كنند. آن‌ها دوست دارند برايشان توضيح داده شود و همه چيز را به‌طور صحيح بشنوند و ما، با راستگويي به كودكان اين كار را به آنها آموزش مي‌دهيم و موجب مي‌شويم با اعتماد به نفس كامل بزرگ شوند. يكي از شيوه‌هاي آموزش راستگويي به كودك اين است كه برايش چند نوع ابزار نقاشي تهيه كرده و به او اجازه بدهيد خودش انتخاب كند كه از كدام وسيله مي‌خواهد استفاده كند. بعد، از او بخواهيد چهره خودش را در دو زمان نقاشي كند. يكي زماني كه راست مي‌گويد و يكي زماني كه دروغ مي‌گويد. با اين كار مي‌توانيد بفهميد كه او مي‌داند چهره انسان‌ها زماني كه راست مي‌گويند با زماني كه دروغ مي‌گويند فرق مي‌كند يا نه؟ بعد از كشيدن نقاشي‌ها آنها را كنار هم بگذاريد و از كودك توضيح بخواهيد تا بگويد كدام تصوير راستگو و كدام دروغ‌گو است؟ و در ضمن خصوصيات هر كدام را برايتان توضيح بدهد. نقاشي‌ها را روي ديوار اتاقش نصب كنيد تا هميشه آنها را به ياد داشته باشد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

براي كودك داستان‌هايي تعريف كنيد كه موضوع آنها راستگويي يا دروغگويي باشد. از جمله داستان چوپان دروغگو. داستان را تا نيمه تعريف كنيد و از كودك بخواهيد آن‌طور كه دوست دارد آن را به پايان برساند. كودك شما پايان داستان را به خوبي و راستي به پايان مي‌رساند.

بعد از او چند سؤال بكنيد.

- دروغ گفتن را دوست دارد يا نه؟

- آدم‌هاي دروغگو چرا دروغ مي‌گويند؟

- چه بلايي سر دروغگوها مي‌آيد؟

- آيا دروغگوها را دوست دارد؟

با كودك تئاتر بازي كنيد. عروسك‌هاي او را در يك جا جمع كرده و با او يك نمايش طراحي كنيد، براي شخصيت‌ها اسم بگذاريد و خصوصيات آنها را تعيين كنيد. يكي را دروغگو و ديگري را راستگو قرار دهيد با اين بازي به كودك ياد بدهيد كه نمي‌شود به هر كسي اعتماد كرد. مي‌تواند صداقت را ياد بگيرد و حقيقت را بيان كند. كودكان با نقش گرفتن، بهتر مي‌توانند حرف‌هايشان را بزنند.

اگر چند فرزند خردسال داريد و آن‌ها در ضمن بازي با دوستانشان، اختلاف پيدا كردند، مي‌توانيد از همين امر براي آموزش راستگويي به كودكان استفاده كنيد. به‌طور مثال مي‌توانيد از هر دو، يا چند كودك بخواهيد با صداقت اصل ماجرا را تعريف كنند. با دقت حرف‌هاي كودكان را بشنويد و در پايان بدون اينكه كسي را محكوم، يا تأييد كنيد، فقط بپرسيد:

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

- آيا حقيقت را گفتي؟

- آيا به راستي، اتفاق‌ها همين بود كه گفتي؟

- آيا سعي مي‌كني با صداقت ماجرا را تعريف كني؟

با اين پرسش‌ها شما مقصر را پيدا نمي‌كنيد، بلكه حقيقت را تشخيص داده و به كودك خود ياد مي‌دهيد كه حقيقت را چگونه بيان كند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

از كودك چند سؤال بپرسيد:

- وقتي كسي با صداقت با او رفتار مي‌كند چه احساسي دارد؟

- وقتي خود كودك حقيقت را مي‌گويد چه احساسي دارد؟

- آيا كسي را مي‌شناسد كه حقيقت را نمي‌گويد؟

- آيا كسي را مي‌شناسد كه هميشه حقيقت را مي‌گويد؟

كودك با پاسخ به اين سؤال‌ها احساسات خود را به درستي بيان مي‌كند. شايد در بعضي موارد نسبت به برخي افراد احساس درستي نداشته باشد، كه در آن صورت شما بايد درستي يا نادرستي شخصيت آن فرد را برايش توضيح بدهيد تا كودك بتواند اطرافيان خود را بشناسد و به راحتي با آنها ارتباط برقرار كند.

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

با كودك بازي كنيد

كاغذ‌هاي سفيدي تهيه كرده و اسباب بازي‌هاي مورد علاقه كودك را روي آنها نقاشي كنيد. سپس چشم‌هاي خودتان را ببنديد و از كودك بخواهيد كاغذ‌ها را در اطراف خانه پراكنده كند. بعد از اين كار، شما به دنبال كاغذ‌ها بگرديد، هر كدام را كه پيدا كرديد بايد حدس بزنيد كه چه چيزي روي آن نقاشي شده. اگر درست حدس بزنيد، شما برنده مي‌شويد.

نقش كودك شما در اين بازي اين است كه بايد به شما كمك كند كه درست حدس بزنيد. امكان دارد كودك شما براي جلوگيري از برنده شدن شما، راهنمايي‌هاي نادرست به شما بكند، اما شما مي‌توانيد با سؤال كردن موجب شويد كه كودك كمك درست به شما بكند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

در اين بازي كودك ياد مي‌گيرد درستي هر ماجرا را بيان كند و از دروغ گفتن فاصله بگيرد. اين بازي را آنقدر ادامه بدهيد تا كودك، هم از بازي لذت ببرد، هم متوجه منظور اين بازي بشود.

امكان دارد كودك شما در طول روز چيز‌هاي زيادي را پيدا كند كه صاحب آنها را ن

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

شناسد. شايد وسايلي را پيدا كند كه از آنها خوشش بيايد و به همه بگويد كه مال خودش است و حتي با پيدا شدن صاحبش هم حاضر نشود وسيله را به او بازگرداند. شما مي‌توانيد يكي از اسباب‌بازي‌هايي را كه كودك به آن علاقه دارد، برداريد و بگوييد كه خودتان آن را پيدا كرده‌ايد و مال خودتان است، يعني درست رفتاري مشابه رفتار خودش را انجام بدهيد. در اين كار از كودك لجباز‌تر باشيد و اسباب‌بازي را پيش خودتان نگه داريد. اين كار به كودك ياد مي‌دهد كه كارش درست نيست و بايد راست بگويد كه وسيله را پيدا كرده و مال خودش نبوده است. وقتي كودك رفتاري را انجام مي‌دهد كه از نظر شما صحيح نيست بايد همان رفتار را با خودش انجام بدهيد تا رفتار خودش را در مقابل خودش ببيند.

فرزند شما از كودكي بايد ياد بگيرد كه چگونه با راستي و صداقت رودررو شود و آنها را تشخيص بدهد. كودك بايد بياموزد، آنچه را كه واقعاً رخ داده است بيان كند. گفتن حقيقت، به كودك اعتماد به نفس داده و به او كمك مي‌كند به درستي زندگي كند و همه به او علاقه داشته باشند.


مطالب مشابه :


آموزش مسئوليت به كودكان

آموزش مسئوليت به كودكان خود را كنار كشيدن و يا بداند كه در خانه چه چيزهايي
مراحل نقاشي كودكان

مستقيم به كودكان آموزش دهد و مانند كشيدن ريشه‌هاي درخت يا افراد داخل خانه
کودکان را تنبيه نكنيد

آموزش ابتدایی خانه دوم دست كشيدن يك اين روش همچنين به كودكان اين احساس را مي دهد
مسئوليت در كودكان

آموزش مسئوليت به كودكان جوّي خاص در خانه و كردن، خود را كنار كشيدن و يا پنهان
آموزش راستگويي به كودكان

آموزش راستگويي به كودكان. بعد از كشيدن نقاشي‌ها آنها را كاغذ‌ها را در اطراف خانه
نقش مربی در آموزش نقاشی

آموزش نقاشی به اين نوع مدلها نه تنها براي كودكان معمولي مفيد و ☻كشيدن يك نقاشي توسط
آموزش و كودكان

سال است به كودكان آموزش نقاشي كشيدن دلزده خانه‌ي خلاقيت كودكان را
آموزش راستگويي به كودكان

آموزش راستگويي به كودكان بزرگ شدن وقتی از مدرسه خارج میشن دسته جمعی به دیدنمون میان
نقش «بازي» در زندگي كودكان

آموزش ، آموزش با توجه به زندگي ماشيني امروز و خانه بازي‌كردن كودكان به رشد
برچسب :