طرحنامه مقاله: اخلاق زنان مورد حکایت قرآن

باسمه تعالي

طرح‌نامه مقاله پژوهشی

عنوان مقاله    ...اخلاق زنان مورد حکایت قرآن.....

نام پژوهشگر: ....مریم هدایت کلیشادی.......  درس: .......روش تحقیق...............    

تلفن تماس:............     تاريخ تنظيم طرح‌نامه: .. ..15/10/93............. 

ايميل: (به صورت خوانا نوشته شود)                             

موضوع مقاله:    .... اخلاق زنان مورد حکایت قرآن.......................

پرسش اصلی تحقيق: (يك سوال)

صفات اخلاقی زنان مورد حکایت قرآن چه مواردی است؟.......

فرضيه بحث (پاسخ به پرسش اصلی):

قرآن کریم در گزارش از زنانی که حکایت یا حکایاتی از آنان را نقل می کند، اشاراتی به برخی صفات و ویژگی های اخلاقی آنان دارد. از آن جمله است: عبادت و عصمت حضرت مریم علیها سلام، حق طلبی و حق جویی بلقیس، نجابت و زیرکی دختران شعیب، خدا خواهی آسیه همسر فرعون و برخی صفات دیگر که در گزارش از زنان مورد حکایت قرآن کریم آمده است.

پرسش های فرعی:

 1. ویژگی های اخلاقی حضرت مریم سلام الله علیها در قرآن چگونه گزارش شده است؟............
 2. قرآن کریم اخلاق مادر موسی علیه السلام را چگونه توصیف می کند؟................................
 3. صفات اخلاقی بلقیس، ملکه صبا چگونه در قرآن منعکس شده است؟................................
 4. قرآن کریم چه تصویری از دختران شعیب  ارائه می دهد؟.............................................
 5. اوصاف اخلاقی ساره حضرت ابراهیم در گزارش قرآن چیست؟........................................
 6. برای آسیه همسر فرعون، چه ویژگی های اخلاقی از قرآن کریم قابل اصطیاد است؟..............
 7. ویژگی های اخلاقی همسر نوح و همسر لوط در قرآن چیست؟...........................................

ضرورت هاي تحقيق(چرا اين موضوع را براي تحقيق انتخاب كرده ايد؟):

 1. همسر فرعون به عنوان مثالی برای مؤمنان معرفی شده است، شناخت ویژگی های اخلاقی او، مسلمان را به فهم بهتر تمثیل قرآن کمک می کند.
 2. برخی زنان مورد حکایت قرآن به طرزی در قرآن تحسین شده اند، آگاهی از صفات اخلاقی ایشان به مسلمان کمک می کند معیار های خوبی از نظر قرآن را کشف کند.
 3. خداوند برای کافران مثال از دو زن بیان کرده است، زن نوح و زن لوط. شناخت ویژگی های اخلاقی آن دو، این تمثیل قرآنی را روشن تر می نماید.

روش بحث:

از جهت گردآوري اطلاعات:  كتابخانه اي    ميداني   مصاحبه و گفت و گو موارد ديگر................

از جهت ارائه اطلاعات: گزارشي و توصيفي        تحليلي و انتقادي   مقايسه اي و تطبيقي

ساختار مقاله بر اساس سير منطقي:

 1. عنوان
 2. مشخصات محقق
 3. چكيده
 4. واژگان كليدي
 5. مقدمه
 6. مطالب بدنه اصلي مقاله:
 7. اهمیت و جایگاه زنان از دیدگاه اسلام و قرآن
 8. تأثیرات تربیتی معرفی الگوهای اخلاقی
 9. صفات اخلاقی برخی زنان مورد حکایت قرآن کریم
 10.                                                              i.      حضرت مریم سلام الله علیها
 11.                                                            ii.      حضرت آسیه سلام الله علیها
 12.                                                         iii.      ساره – همسر حضرت ابراهیم علیه السلام-
 13.                                                          iv.      مادر موسی علیه السلام
 14.                                                            v.      بلقیس- ملکه سبا-
 15.                                                          vi.      دختران شعیب
 16.                                                       vii.      همسر نوح
 17.                                                     viii.      همسر لوط
 18. راهکارهای معرفی الگوهای اخلاقی به جامعه
 19. جمع بندي و نتيجه گيري
 20. فهرست منابع
 21. چكيده و واژگان كليدي به زبان انگليسي

برخي از مهم ترین منابع (نام نويسنده، نام منبع، ناشر، سال و نوبت نشر، نام نشريه و سال و شماره آن ذكر شود):

 1. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم،  1417، چاپ پنجم.
 2. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، 1416، چاپ اول.
 3. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، 1374، چاپ اول.
 4. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، دار احیاء التراث العربی، 1403، چاپ دوم.
 5. قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله، قصص الانبیاء، مرکز پژوهش های اسلامی، 1409، چاپ اول.


مطالب مشابه :


فصل چهارم - نکاتی دربارة نگارش طرحنامه و مقاله

شیعه شناسی - فصل چهارم - نکاتی دربارة نگارش طرحنامه و مقاله - در زمینه شیعه‌شناسی و مسایل مهم
راهنماي اخلاقي كارآزماييهاي باليني

طرحنامه و دستورالعمل كارآزمايني باليني هميشه حق نمونه‌هاي پژوهش براي حفظ شأن‌شان
طرحنامه مقاله: اخلاق زنان مورد حکایت قرآن

پژوهشيان - طرحنامه مقاله: اخلاق زنان مورد حکایت قرآن - مجالي براي ارائه پژوهش هاي طلاب و
شیوه نگارش طرحنامه پژوهشی (پروپوزال)

کارشناسی پژوهش و تحقیق آموزش و پرورش آمل - شیوه نگارش طرحنامه پژوهشی (پروپوزال) - - کارشناسی
دستورالعمل تهیه و تکمیل فرم طرح پیشنهاد پژوهشی

به همین منظور کلیه طرحنامه‌های ارسالی می‌باید در قالب یک در حالی که در نمونه‌گیری
پایان نامه ادبیات - پژوهشی درباره دکتر قیصر امین پور

طرحنامه ی تحقیق نمونه هایی از استعاره در مجموعه های « تنفّس صبح ، آینه های ناگهان ، گلها
روش خلاصه نويسي

شیوه نگارش طرحنامه پژوهشی (پروپوزال) نمونه ‌هاي تاريخي و شاهد مثال ‌ها. 3.
برچسب :