جدول حروف الفبا

 

به نام  اولین معلم                                آبان ماه 88

جدول حروف الفبای  زبان فارسی  پایه اول دبستان               

 

اَ   َ

.........................................

 

اِ       ِ

..........................................................

اُ     ُ

............................................................

آ    ا

.........................................

ایـ  یـ ی ای

..............................................................

او  و

..................................

 

ب

 

.............................................................

 

پ

 

...........................................................

ت

 

............................................................

ث

 

............................................................

ج

.............................................................

 

چ

............................................................

ح

............................................................

خ

.............................................................

د

.....................................................

 

ذ

....................................................

ر

.................................................

ز

..........................................................

ژ

........................................................

 

س

............................................................

ش

...........................................................

ص

.............................................................

ض

............................................................

 

ط

.........................................................

ظ

.....................................................

ع

.............................................................

غ

.............................................................

 

ف

...........................................................

ق

............................................................

ک

............................................................

گ

.............................................................

 

ل

..........................................................

م

.............................................................

ن

............................................................

و

.........................................................

 

هـ

................................................

ی

.............................................................

     ّ

........................................................

 تهیه کننده : سرگروه آموزشی پایه اول منطقه بردخون  تلفن        09177769698     

www.goroh1b.blogfa.com   Email:[email protected]                    


مطالب مشابه :


حروف الفبای انگلیسی شکلک فانتزی

حروف الفبای انگلیسی شکلک فانتزی الفبای انگلیسی فانتزی الفبای انگلیسی گلی
نقاشی با حروف الفبای فارسی - خلاقیت در کلاس

شکل سازی با الفبای فارسی, تدریس حروف الفبای فارسی به کمک تعمیرگاه خودرو | فانتزی
تدريس حروف الفباي فارسي در كلاس اول

برچسب‌ها: زنگ فارسی, روش تدریس, تدریس حروف الفبای فارسی, فعالیت های
طرح واره هایی برای کلاس اول ابتدایی در تدریس حروف الفبای فارسی

طرح واره هایی برای کلاس اول ابتدایی در تدریس حروف الفبای فارسی. در این طرح می توانیم حروف
حروف انگلیسی زیبا

حروف انگلیسی عکس فانتزی; چت روم فارسی |
جدول حروف الفبا

جدول حروف الفبای زبان فارسی پایه اول دبستان اَ َ
تصاویر فانتزی

تصاویر فانتزی دیکشنری انگلیسی به فارسی آموزش حروف
شعر الفبا برای آموزش الفبای فارسی پایه اول ابتدایی

برچسب‌ها: شعر الفبا برای آموزش الفبای فارسی پایه اول
تزیینات کلاس درس با تابلوهای ابتکاری

تابلو؛ سیارات و ستاره های فانتزی در اطراف این با تابلوی حروف الفبای فارسی یا
برچسب :