ویژگی های شخصیت های ماندگار


الف – حيطه اخلاقي 1- عشق و علاقه به كار و نيت خير
2- خستگي ناپذير بودن و وقت گذار
3- جرأت و قدرت انجام كارهاي بزرگ كه طبعا در ذات خود مشكلات و خطراتي دارند، دارند
4- داراي شخصيتي نافذ ، مقبول و با وجهه هستند
5- از زيركي ، تيزهوشي و ذكاوت برخوردارند
6- توازن شخصيت و متانت رفتار دارند
7- ارتباط عالي با افراد و سازمانهاي مؤثر در فعاليتهاي سازمان خود دارند
8- خوش قول مي باشند
9- ديد وسيع و طبع بلند و برخورد كريمانه دارند.
10- برخورد خوب و توأم با محبت با همكاران دارند .
11- دلسوزند
12- مردمي هستند
13- صبور ، ساده ، فروتن ، صادق ، رفيق و مداراكننده بازير مجموعه خود هستند .
14- پي گيري جدي در كارها دارند
15- رعايت روابط انساني و توجه به كرامت انسانها دارند .
16- رفاقتشان بر اساس قانون مداري است .
17- بازير مجموعه خود تعلق خاطر داشته و پشتيبان آنها هستند .
18- روحيه ايثار وگذشت داشته و از تسويه حساب شخصي بدورند .
19- در انجام هزينه ها مسائل شرعي را رعايت مي كنند .
20- در انجام اعمال و رفتارهاي اخلاقي الگو و پيشگام هستند .

ب- حيطه كاري 1- شناخت عميق و دقيق از سازمان و تشكيلات و اهداف آن دارند .
2- تلاش جدي براي رفع مشكلات دارند .
3- ازتجربه ديگران ، ساير مناطق و استانهاي ديگر استفاده مي كنند .
4- برقوانين تسلط كافي دارند .
5- احساس مسئوليت مي كنند .
6- رويدادها و فعاليتهاي آتي را پيش بيني مي كنند .
7- در زمينه عاوم مختلف مطالعه مي كنند .
8- بازرسان ويژه براي حل مشكل نه مچ گيري دارند .
9- كاركنان و زير مجموعه خودرا در برابر كارهاي خوبشان تشويق و تقدير مي كنند .
10- پي گير امور و درخواستهاي مديران زير مجموعه خود و اعلام سريع نتايج حتي منفي به آنها هستند .
11- در زمينه جذب كمكهاي مردمي فعالند .
12- افراد خلاق و مبتكر را تشويق و از برنامه ها و نظرات نو استقبال مي كنند .
13- براي انجام وظايف محوله در خارج از وقت اداري وقت گذاري مي كنند .
14- توجه ويژه به نيازمنديهاي كليه مراجعين با حفظ شخصيت آنها دارند .
15- از نيروهاي تحت امر خود به نحو مطلوب و بهينه استفاده مي كنند .
16- از زير مجموعه خود و عوامل اجرائي اطلاعات كافي دارند .
17- به همايشهاي پيش كسوتان اهميت مي دهند .
18- در بكار گرفتن فناوري اطلاعات تلاش مستمر دارند .
19- در تشكيلات خود روحيه تلاش و خودباوري و نشاط را ايجاد مي كنند .
20- در رسيدن به اهداف ، برنامه ريزي دقيق و مطلوب دارند .
21- از فرصتها و امكانات به نحو مناسب استفاده مي كنند .
22- منابع انساني خود را مورد ارزيابي مستمر قرار مي دهند .
23- با مسئولين واحداهاي زيربط تعامل و هماهنگي لازم را دارند .
24- انگيزه تمركز زدايي دارند .
25- افراد مستعد و خلاق را در امور مربوطه بكار مي گيرند .
26- با اطلاعات كافي در جسلسات حاضر مي شوند و سخنراني آنها علمي و بابيان شيواست .
27- ضعفهاي مديران و كاركنان زيرمجموعه خودرا به صورت انفرادي به آنها گوشزد مي كنند .
28- از نيروهاي خوب شناخت واقعي دارند .
29- به اتاق همكاران و محل كار آنها سر مي زنند و مشكلات و مسائل آنها رابررسي مي كنند .
30- روي نظرات مثبت پافشاري دارند .
31- از نظر ظاهر وضعيت مناسبي دارند .
32- كاركنان واحدهاي تابعه به راحتي با آنها ارتباط برقرار مي كنند .
33- از طرحها ي ارائه شده به قوت پشتيباني مي كنندو پاسخگوي مسائل حاشيه اي آنها هستند
34- كارهايشان به روز بوده و برنامه ها و كارها را يادداشت مي
35- كنند .
36- به امور حاشيه اي و كم اهميت نمي پردازند .
37- از انجام رفتارها و كارهايي كه موجب ايجاد موج و تنش در اداره ، منطقه و ... مي كند پرهيز مي كنند
فصل 2: شخصیت ماندگارشخصیت ماندگار[74]

تن آدمی شریف است، به جان آدمیت

نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت

اگرآدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

به حقیقت آدمی باش و گرنه مرغ باشد

که همان سخن بگوید، به زبان آدمیت

طیران مرغ دیدی، تو زپایبند شهوت

به درآی تا ببینی، طیران آدمیت

اگر این درنده خویی، ز طبیعتت بمیرد

همه عمر زنده باشی، به روان آدمیت(1)

ابو عبدالله، سلمان خیر، معروف به «سلمان فارسی » صحابی بزرگ و ممتازپیغمبر (ص) مسلمان وارسته و با عظمتی است، که مقام والا و بلند او را همه مورخان مسلمان، اعم از شیعه و اهل سنت در کتابهای خود، مورد تایید و ستایش قرار داده اند.

در این فصل، برخی از ویژگیهای والای او را، که در عظمت و بلندی مقام وی نقش اساسی داشته، تحت عنوان «شخصیت ماندگار» مورد مطالعه قرار می دهیم.

[75]

اما توجه به این معنا هم لازم است که، واژه «شخصیت » تا آن جا که اطلاع داریم، عنوانی است، که از حدود قرن نوزدهم میلادی، آنگاه که دانش روان شناسی و جامعه شناسی در قالب کلاسیک قرار گرفته، بیشتر برای خود «عنوان علمی » یافته، و عمومااز لحاظ روان شناسی و جامعه شناسی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است(2).

در عین حال، چون برای نمودار ساختن استعدادهای ذاتی و اکتسابی افراد، درقالب ارزشهای متعالی انسانی و جنبه کاربردی درخشش و عظمت معنوی، عنوان شخصیت به کار می رود، و نیز هر دانشمندی از نقطه نظر خویش می تواند، از «واژه شخصیت » مفهوم و برداشت متفاوتی داشته باشد، ما به مناسبترین تعریفی که در «روان شناسی » برای این عنوان صورت گرفته و جنبه عمومی آن را می تواند عهده دارباشد، بسنده می کنیم.

بنابراین، می توان گفت: «شخصیت هر فرد، کل خصایص بدنی و ذهنی و عاطفی واجتماعی و اخلاقی - اعم از موروثی و اکتسابی - هستند، که او را به طور آشکار ازدیگران مشخص می کند» (3).

به عبارت دیگر، می توان گفت: شخصیت انسان، که بر اساس استعدادهای جسمی و روانی او استوار می گردد، خصایصی را به وجود می آورد، که این خصایص روابط انسان را با خویشتن، با خدای خویشتن و با دیگران، استحکام ممتاز و فوق العاده ای می بخشد، که با این شرایط «سلمان فارسی » را باید از شخصیتهای ممتاز و ماندگارتاریخ درخشان اسلام دانست.

آری، سلمان آن روزگار که در ایران دوران نوجوانی خود را می گذرانید، به خویشتن یابی خود پرداخت، استعدادهای ذاتی خود را مورد توجه قرار داد، خروش

[76]

فطری و درونی خود را به گوش جان شنید، و برای پاسخ به این خروش و دست یافتن به استعدادهای ذاتی خود، که تکامل انسانی را در پی می داشت، سالهای طولانی شهربه شهر و دیار به دیار، به حسب ظاهر از جامعه مجوسیت به عالم مسیحیت وسرانجام به آغوش جان نواز اسلام بار یافت.

دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟

ابری که در بیابان، بر تشنه ای ببارد

ای بوی آشنایی؟ دانستم از کجایی

پیغام وصل جانان، پیوند روح دارد

بی حاصل است یارا، اوقات زندگانی

الا دمی که یاری، با همدمی برآرد(4)

درباره ایمان به خداوند و اطاعت «سلمان » از پیامبر (ص) هم، مقام او به جایی رسید که آن حضرت فرموده است: ان الله تعالی امرنی بحب اربعة من اصحابی واخبرنی انه یحبهم، فقیل یا رسول الله من هم؟ قال: علی و المقداد بن اسود الکندی و سلمان و ابوذر(5).

خداوند متعال، به من دستور داده، چهار نفر را دوست بدارم و به من خبر داده، خود نیز آنان را دوست می دارد، سؤال شد آنان چه کسانی هستند؟

رسول خدا (ص) فرمود: آنان علی بن ابی طالب (ع) ، مقداد بن اسود کندی، سلمان فارسی و ابوذر غفاری هستند.

همچنین از لحاظ ارتباط معنوی و آرمانی سلمان با رسول خدا (ص) ، کار او به جایی رسیده بود، که

[77]

پیامبر (ص) و امام صادق (ع) درباره وی فرموده اند: سلمان منااهل البیت (ع)(6)و او را عضو و جزء خاندان خود شمرده اند.

در مورد جنبه سوم شخصیتی سلمان، که بعد «دیگر خواهی » و به فکر دیگران بودن و برای رفع نیازمندی و گرفتاری آنان اقدام نمودن می باشد، وقتی علت تعظیم وتجلیل امام صادق (ع) را نسبت به سلمان می شنوند، آن حضرت توضیح می دهد: سلمان سه خصلت مهم داشت:

1 - او خواسته ها و رضایت امیرالمؤمنین (ع) را بر هوای نفس و خواسته های خودمقدم می داشت.

2 - سلمان، تهیدستان و نیازمندان را دوستان می داشت، و آنان را بر اهل ثروت وافراد نفوذدار و قبیله دار مقدم می داشت.

3 - سلمان، به علم و دانشمندان، محبت و عشق


مطالب مشابه :


It در آموزش پرورش (سیستم دانا)

، سیستم جامع اتوماسیون اداری یارا، سیستم پایگاه اطلاعات خزانه با تکنولوژی روز صنعت
بخش سوم:سیستم اطلاعاتی دانش آموزان کشور(سیستم دانا)

های نرم افزاری اداری، مالی و ، سیستم جامع اتوماسیون اداری یارا، سیستم پایگاه
مدیریت مصرف ، راهکار اساسی اصلاح الگوی مصرف

و به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارا سیستم های اتوماسیون سیستم اداری
سوالات تاریخ دوم وسوم

آموزش گام به گام اتوماسیون اداری برای سیستم اتوماسیون اداری حسین و یارا نش را
سیــــــــــــگار

یارا. فانوس . لیست کامل اتوماسیون اداری . پرتال جامع خودروی کشور . شلمچه نیوز . مدرسه
درس 12 و 13 ادبیات فارسی 2 عمومی

سیستم پرداخت اتوماسیون اداری و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
رمز موفقیت مدارس ژاپن

یارا. فانوس . لیست اتوماسیون اداری . سپس، جایگاه فراگیران در سیستم آموزشی و توجه به
ویژگی های شخصیت های ماندگار

اتوماسیون اداری اموزش وپرورش پیام نور سیستم بی حاصل است یارا، اوقات
نکاتی که در هر رشته ورزشی باید رعایت کنیم

یارا. فانوس . لیست اتوماسیون اداری . باعث افزایش قوام و قدرت عضلات و همچین پایداری سیستم
فناوری های جدید جام جهانی2014 برزیل

یارا. فانوس . لیست اتوماسیون اداری . از انرژی خورشیدی برای سیستم حرارتی رخت‌کن‌ها
برچسب :