فهرست فعالیت های دوره آموزش هنر / پایه اول ابتدایی


فهرست فعالیت های دوره آموزش هنر / پایه اول ابتدایی

نام و نام خانوادگی : ........................................ استان : ........................... شهر : ........................ منطقه : ..........................

تاریخ

ردیف

عنوان فعالیت

توضیح فعالیت انجام شده

احساس و نظر

4

3

2

1

 

1

پیدا کردن نقش های اتفاقی

کشیدن خطوط نامنظم و پیدا کردن شکل های متفاوت و نقد و بررسی کارهای بچه ها

 

 

 

 

 

2

نقاشی با موضوع معین  (میوه)

کشیدن میوه ، نقد و بررسی و نظر خواهی ، ارزشیابی

 

 

 

 

 

3

نقاشی با موضوع معین  (حیوانات)

کشیدن میوه ، نقد و بررسی و نظر خواهی ، ارزشیابی

 

 

 

 

 

4

نقاشی با موضوع آزاد

کشیدن نقاشی با موضوع آزاد توسط دانش آموزان

 

 

 

 

 

5

نقاشی برای قصه

قصه ای تعریف یا خوانده شود، سپس دانش آموزان برای هر قسمت از قصه که برایشان جالب بوده و در ذهن دارند نقاشی بکشند.

 

 

 

 

 

6

تلفیق قصه و نمایش

صحنه ای از قصه روی تخته کشیده شود ، سپس دانش آموزان نمایش مربوط به آن را اجرا نمایند.

 

 

 

 

 

7

تلفیق نقاشی با کاردستی

هر دانش آموز یک سنگ را به کلاس آورده و آن را رنگ می زند، پس از خشک شدن روی آن نقاشی می کشد.

 

 

 

 

 

8

تلفیق نقاشی با تربیت شنوایی

صداهایی از محیط اطراف را توسط ضبط صوت پخش نموده مانند صدای رعد و برق ، صدای بوق ماشین ، صدای باران و .... دانش آموزان نقاشی مربوط به صدا را بکشند.

 

 

 

 

 

9

نقاشی انگشتی با آبرنگ

دانش آموزان انگشت خود را پس ازخیس کردن با آب روی آب رنگ می مالند، سپس بر روی ورق انگشت می زنند . پس از خشک شدن اثر انگشتها با آنها اشکال مختلف درست می کنند. مانند: گل ، پروانه، آدم ، عنکبوت، خرچنگ ، ماهی و ....

 

 

 

 

 

10

چاپ انگشتی با گواش

دانش آموزان انگشت خود را به گواش می زنند، سپس بر روی ورق انگشت می زنند . پس از خشک شدن اثر انگشتها با آنها اشکال مختلف درست می کنند. مانند: گل ، پروانه، آدم ، عنکبوت، خرچنگ ، ماهی و ....

 

 

 

 

 

11

کامل کردن نقاشی ناتمام

دانش آموزان دو به دو توافق می کنند که با هم  یک نقاشی را کشیده و کامل کنند . مثلا اگر گلی را می کشند یکی گلبرگ و دیگری برگ ها و ساقه را بکشد و .....

 

 

 

 

 

12

نقاشی روی گل رس

ایجاد نقش روی گل . تکه ای گل را پهن نموده ، سپس با وسیله ای نوک تیزروی آن نقش های متفاوت می کشند . ( این عمل می تواند با خمیر بازی نیز انجام شود.)

 

 

 

 

 

13

کار با مواد موجود در طبیعت

با جمع آوری  مواد موجود در طبیعت و چسباندن آنها بر روی کاغذ تصویری ایجاد می نماییم . مانند استفاده از شاخه های کوچک درخت سرو برای نشان دادن درخت واقعی .

 

 

 

 

 

14

شکل سازی با کاغذ و مقوا

نقش آفرینی با شکل های غیر هندسی ( پاره کردن کاغذ) ابتدا دانش آموزان مقوایی رنگی را به صورت نامنظم پاره کرده و سپس یک تکه از آن را روی ورق می چسبانند و با مداد آن را به صورت یک شی کامل می کنند مثلا : ماشین ، بادبادک ، خانه و ....

 

 

 

 

 

15

شکل سازی با کاغذ و مقوا

هندسی ( دایره ، مربع ، مثلث) یکی از اشکال هندسی را به دانش آموزان می دهیم تا به ورق سفیدی بچسبانند . سپس با اضافه نمودن خطوطی آن را به صورت نقاشی یک شی در آورند .

 

 

 

 

 

فهرست فعالیت های دوره آموزش هنر / پایه اول ابتدایی

نام و نام خانوادگی : ........................................ استان : ........................... شهر : ........................ منطقه : ..........................

تاریخ

ردیف

عنوان فعالیت

توضیح فعالیت انجام شده

احساس و نظر

4

3

2

1

 

16

ساختن پازل

تصویری انتخاب کرده و آن را با قیچی به چند پازل تقسیم می کنیم . آنگاه از دانش آموزان می خواهیم مجددا پازل ها را به هم وصل کنند تا شکل اولیه درست شود.

 

 

 

 

 

17

ساختن تاج  یا

 سر بند

نحوه ی ساخت تاج را با استفاده از مقوا، قیچی و چسب برای دانش آموزان توضیح می دهیم تا بسازند.

 

 

 

 

 

18

ساختن پرچم

با استفاده از قیچی ، چسب و مقوا (در سه رنگ سبز ، سفید و قرمز ) دانش آموزان اقدام به ساخت پرچم می نمایند.

 

 

 

 

 

19

ساختن کارت تبریک

با استفاده از یک تصویر زیبا ، مقوای رنگی و چسب ابتدا یک کارت تبریک می سازیم بعد متن اهدایی را روی آن می نویسیم .

 

 

 

 

 

20

ساختن پاکت نامه

با استفاده از ورق و چسب نحوه ی ساخت یک پاکت را آموزش می دهیم .

 

 

 

 

 

21

آشنایی با

ریتم قدم رو

با زدن خودکار روی میز یا با زدن پا روی زمین ریتم قدم رو را آموزش می دهیم .

 

 

 

 

 

22

آشنایی با ریتم تولید صدا با لیوان

8 لیوان انتخاب نموده و در آنها از کمترین تا بیشترین مقدار آب را می ریزیم . سپس با یک یا دو چوب به لیوانها می زنیم تا صداهای متنوع تولید شود .

 

 

 

 

 

23

تلفیق حس شنوایی با قصه و نمایش

سرود زرد آلو در پایه اول پخش گردد ، سپس توسط دانش آموزان نمایش پانتومیم اجرا گردد. ( شکستن زرد آلو و خوردن مغز آن)

 

 

 

 

 

24

قصه گویی

توسط یکی از دانش آموزان یا معلم قصه ای تعریف گردد و یا از روی کتاب خوانده شود . سپس در مورد برخی از قسمت های قصه سوالاتی صورت گیرد مثلا رنگ و یا تعداد و ...

 

 

 

 

 

25

تعریف خاطره

از بچه ها خواسته شود خاطره ای تعریف نمایند ، سپس در مورد آن بحث گردد .

 

 

 

 

 

26

تصویر خوانی

یک تصویر یا چند تصویر که مفهومی را به دانش آموزان انتقال دهد روی تخته بچسبانید و از دانش آموزان بخواهید پس از مشاهده در مورد آن صحبت نمایند.

 

 

 

 

 

27

آشنایی با صداهای نا مطبوع

صداهای نامطبوع از طبیعت الهام گرفته نشده اند ، مثل صدای صوت بلندگو، آژیر ، صدای ارّه برقی ، جیغ و ....( نکات بهداشتی مراقبت از گوش توضیح داده شود .)

 

 

 

 

 

28

شکل سازی با کاغذ و مقوا

شکل سازی با استفاده از کاغذ و مقوا می تواند هم با دو تکه و هم با چند تکه صورت گیرد.  سپس تکه ها را با چسب به کاغذی می چسبانیم.

 

 

 

 

 

29

شکل سازی با چند شکل هندسی

برای ساخت شکل می توان از چند شکل هندسی مشابه و یا چند شکل هندسی متفاوت استفاده کرد. سپس شکل ساخته شده را روی کاغذی با استفاده از چسب می چسبانیم .

 

 

 

 

 

30

بازی سوالهای دقتی

دانش آموزان به محیط اطراف با دقت نگاه می کنند سپس چشم خود را می بندند و از آنها سوالاتی درمورد محیط می پرسیم . مثلا چند کودک را دیدی؟  چه نقاشی روی دیوار بود و ...

 

 

 

 

 

31

بازی یافتن شی با توجه به شدت صدا

در مکانی از کلاس یک شی قرار میدهیم سپس با ضربه زدن به میز دانش آموزی را برای پیدا نمودن آن شی هدایت می کنیم .

 

 

 

 

 

32

بازی شناسایی اشیا با چشم بسته

چشم دانش آموزی را بسته سپس به او یک شی می دهیم تا لمس نماید و نام شی را بگوید.

 

 

 

 

فهرست فعالیت های دوره آموزش هنر / پایه اول ابتدایی

نام و نام خانوادگی : ........................................ استان : ........................... شهر : ........................ منطقه : ..........................

تاریخ

ردیف

عنوان فعالیت

توضیح فعالیت انجام شده

احساس و نظر

4

3

2

1

 

33

بازی شناسایی صدا

صدا هایی را که از قبل ضبط نموده ایم پخش نماییم تا دانش آموزان بگویند مربوط به چیست؟ یا ابتدا خوب به محیط گوش دهند و بعد بگویند چه صداهایی را شنیده اند.

 

 

 

 

 

34

بازی زوووو

دانش آموزان برای تقویت تنفس و صدا این بازی را اجرا می کنند.

 

 

 

 

 

35

بازی کشیدن مصوت ها

دانش آموزان برای تقویت تنفس و صدا کشیدن مصوتهای کوتاه و بلند را اجرا می کنند.

 

 

 

 

 

36

بازی تقلید صدا و حرکات

دانش آموزان دو به دو ، رو به روی هم می نشینند . یکی کلماتی را می گوید یا حرکاتی را انجام داده و دیگری همان را تکرار می کند.

 

 

 

 

 

37

نقاشی برای قصه

قصه ای تعریف یا خوانده شود ، سپس دانش آموزان برای هر قسمت از قصه که برایشان جالب بوده و در ذهن دارند نقاشی بکشند.

 

 

 

 

 

38

تلفیق قصه و نمایش

صحنه ای از قصه روی تخته کشیده شود ، سپس دانش آموزان نمایش مربوط به آن را اجرا نمایند.

 

 

 

 

 

39

تلفیق نقاشی با کاردستی

هر دانش آموز یک سنگ را به کلاس آورده و آن را رنگ می زند، پس از خشک شدن روی آن نقاشی می کشد.

 

 

 

 

 

40

تلفی نقاشی با تربیت شنوایی

صداهایی از محیط اطراف را توسط ضبط صوت پخش نموده مانند صدای رعد و برق ، صدای بوق ماشین ، صدای باران و .... دانش آموزان نقاشی مربوط به صدا را بکشند.

 

 

 

 

 

41

نمایش با تربیت شنوایی

دانش آموزی صدایی را تولید می کند و دیگران نام مربوط به حیوان یا چیز مورد نظر را می گویند.

 

 

 

 

 

42

نمایش با قصه

دانش آموزان قصه ای را که قبلا تعریف شده است با نمایش و تقلید صدا اجرا می کنند.

 

 

 

 

 

43

نمایش با نقاشی

دانش آموزان در مورد داستانی که تعریف شده نقاشی کشیده و سپس با آن نمایش اجرا می کنند.

 

 

 

 

 

44

نمایش با کاردستی

دانش آموزان ماکت جنگل ، کوه و ... ، یا کاردستی مربوط به داستانی که تعریف شده است را می سازند و با آنها نمایش اجرا می کنند .

 

 

 

 

 

45

تلفیق خاطره گویی با نمایش

دانش آموزان خاطره ی خود را تعریف کرده و نمایش آن را اجرا می کنند . مانند شنا در دریا و .....

 

 

 

 

 

46

آواز خوانی

دانش آموزان شعرهای محلی یا شعر های کتاب بخوانیم را به صورت گروهی یا فردی با آواز می خوانند .

 

 

 

 

 

47

آواز خوانی سرود جمهوری اسلامی

دانش آموزان سرود جمهوری اسلامی را به صورت گروهی با هم می خوانند و آشنا

می شوند.

 

 

 

 

 

48

تعریف خاطره

از بچه ها خواسته شود خاطره ای تعریف نمایند ، سپس در مورد آن بحث گردد .

 

 

 

 

 

49

کار با گل

دانش آموزان با گل یا خمیر بازی میوه ، مجسمه و یا ظروفی را با حجم دلخواه می سازند.

 

 

 

 

 

50

کار با گل و رنگ آمیزی با گواش

دانش آموزان با گل میوه ، مجسمه و یا ظروفی را می سازند و پس از خشک شدن آنها را بوسیله انگشت با گواش رنگ می زنند.

 


مطالب مشابه :


نوشتن یکی از راه های بر قراری رابطهhttp://irnn.blogfa.com/

ازجمله مواردی هستند که قبلا به آنها اشاره شد از این رو کار کردن با نحوه قرار گرفتن درست
ساخت CNC سه محوره همزمان

اگر سوالی در خصوص نحوه درصورتیکه کابلها را درست اگر در کودکی توانایی درست کردن بادبادک
طرح درس علوم

زمانی که بچه ها را به حیاط می بریم که بادبادک کردن آنها نحوه کار و درست
خلاصه گزارش جلسات گروههای آموزشی نظرآباد

بادبادک بازی همراه با تدریس باد- خوش بو کردن کلاس آموز معمولا اشتباه می نویسد درست
فهرست فعالیت های دوره آموزش هنر / پایه اول ابتدایی

پس از خشک شدن اثر انگشتها با آنها اشکال مختلف درست ماشین ، بادبادک نحوه ی ساخت تاج
بابا و مامان عزیزم به ما ششمی ها گوش کنید:

*به ما برای کار کردن با رایانه و بازی های ما را تشویق میکند درست فکر بادبادک
فهرست فعالیت های دوره آموزش هنر / پایه اول ابتدایی

پس از خشک شدن اثر انگشتها با آنها اشکال مختلف درست ماشین ، بادبادک نحوه ی ساخت تاج
موضوع برای طرح جابر

چه چیزی باعث می شود که بادبادک مدرج کردن و هنگام شلوغی ، چقدر در شنیدن یک صدا درست
برچسب :