فهرست فعالیت های هنری کلا س پنجم جابر ابن حیان


ماه

رشته

فعالیت هنری

مهر

نقاشی

دلخواه

تربیت شنوایی

شعر درس 1 هدیه های آسمان بصورت سرود اجرا   گردد

قصه گویی

ارائه خاطره توسط دانش آموزان

نقاشی

مدرسه

کاردستی

ساختن پاکت

قصه گویی

تعریف قصه «عاشق کتاب»( صفحه 21 کتاب بخوانیم)

آبان

   کاردستی

شکل سازی با کاغذهای  حلقه شده

نمایش

گفت وگوی دوکتاب درسی(صفحه 13 بخوانیم)

کاردستی

ساختن ظروف گِلی

تربیت شنوایی

شعر صفحه 33 هدیه آسمان به صورت سرود

نقاشی

چاپ انگشتی با آبرنگ

تربیت شنوایی

شعر«سلامتی وتندرستی» بصورت سرود(صفحه 42

 


مطالب مشابه :


ساختن کاردستی = جایزه گرفتن

ساختن کاردستی = جایزه کاردستی بعضی از بچه ها ماشین لباسشویی یا پنکه بود . بند انداز برقی.
ساختن کاردستی بااشیادورریختنی (فصل 8 علوم )

دبستان هوشمندپسرانه سراج - ساختن کاردستی بااشیادورریختنی (فصل 8 علوم ) - کلاس دوم 1 - دبستان
شیشه ی نورانی

آموزش کاردستی دانش پژوهان گرامی در این جا قصد داریم شما را با ساختن شیشه مسواک برقی;
ابزار کار با چوب

از اره برقی شمشیری عمدتاً برای کارهایی که با اره برقی شمشیری صورت می گیرد استفاده میشود
تبدیل صورت های مختلف انرژی به یکدیگر

بلکه گامی باشد برای تجلیل انسانیت ومتعالی ساختن زندگی ( بخاری برقی ، اتوی برقی ، هویه برقی
فهرست فعالیت های هنری کلا س پنجم جابر ابن حیان

بندانداز برقی | کاردستی. ساختن کاردستی.
برچسب :