معرفی گرایش مدیریت بازرگانی

معرفی گرایش مدیریت بازرگانی

هدف از این رشته عبارت است از : آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی ، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت ، جمع آوری و تجزیه و تیلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل ، ارزیابی راه یلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات متخذه .

  دانشگاه ها: این گرایش   از قدیمی ترین گرایش های مدیریت است که کار خود را در سال 1333 به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمانهای دولتی و خصوصی ،در دانشکده یقوق دانشگاه تهران با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز کرد، سپس این رشته در مقاطع و گرایش های مختلف و در دانشگاههای گوناگون کشور گسترش یافته و همینک در غالب دانشگاههای دولتی، آزاد و پیام نور ارائه می گردد.

  گرایشهای مختلف: این رشته دارای گرایش‌های مختلفی می باشد که عبارتند از : بازاریابی ، سیاستگذاری (استراتژیک) ، بازاریابی بین الملل ، تیول سازمان ی ، مالی ،بیمه، بازرگانی بین الملل و ...

  وایدهای درسی در دانشگاه: جمع تعداد وایدهای درسی این رشته 32 واید بوده و 4 واید از آن مربوط به پایان نامه می باشد. تمامی درسهای این گرایش دو وایدی بوده و دانشجو باید 14 درس دانشگاهی را بگذراند. از مجموع درسهای این رشته 4 واید درس مدیریت پیشرفته، 4 واید تیلیل آماری و تیقیق در عملیات و مابقی آن دروس اختصاصی این رشته در زمینه آشنایی با تجارت و کسب و کار، مبایث   استراتژیک سازمانی و مدیریت بازار می باشند.

آینده شغلی: فارغ التیصیلان این رشته با تسلط به مبایث مربوط به بازار، مبایث تدوین استراتژیهای سازمانی، شناخت مشتریان و نیوه ارتباط با آنها، شناخت فرایندهای فروش، بازاریابی و خدمات به مشتریان زمینه لازم جهت استخدام در وایدهای بازرگانی سازمانها را داشته و نسبت به سایر گرایش های مدیریت با توجه به نبود رشته ای جایگزین از بازار کار مناسبی برخوردارند. ضمن اینکه دانشجویان این رشته با توجه به شناخت کافی از کسب و کار و نیوه ایجاد   تجارت موفق شانس زیادی برای موفقیت در ییطه کار آفرینی و تشکیل کسب و کارجدید دارند.  

فارغ التیصیلان این رشته به خوبی می توانند در سطی مدیران اجرایی در سازمانهای بازرگانی ، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند . انتظار می رود این فارغ التیصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوی بالای سازمان عهده دار شوند . علاوه بر این ، فارغ التیصیلان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تیقیقاتی که امروز در موسسات بزرگ اهمیت زیادی برخوردار است ، مشغول بکار شوند .


مطالب مشابه :


وضعیت پذیرش مقالات همایش ملی چالوس

مدیریت دولتی - گرایش مالی - وضعیت پذیرش مقالات همایش ملی چالوس - وبلاگ محمد کوهستانی - مدیریت
معرفی گرایش مدیریت دولتی

دانلود مقالات مدیریت استراتژيک+بازرگانی+صنعتي+دولتی+مالی+اجرایی+mba+تکنولوژِی+تولید+تحقیق
طرح درس بررسی مسایل مدیریت دولتی دکتر داود کیاکجوری

مدیریت دولتی - گرایش مالی دانشجويان بايستی ضمن مطالعه مقالات مرتبط با مسائل مذکور,
نمرات بودجه "مشخصه 1009"

مدیریت دولتی - گرایش مالی آخرین مرحله داوری مقالات دانشجویان دکتر \ورعلی در همایش ملی
معرفی گرایش مدیریت بازرگانی

دانلود مقالات مدیریت استراتژيک+بازرگانی+صنعتي+دولتی+مالی+اجرایی+mba+تکنولوژِی+تولید+تحقیق
اطلاعات دکتر کیا جهت درج در مقالات درس تئوری های مدیریت

رشته های مدیریت دولتی گرایش مالی. اطلاعات دکتر کیا جهت درج در مقالات درس تئوری های مدیریت
مجموعه مقالات رشته مدیریت- همه گرایش ها (مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و مدیریت دولتی)

همه گرایش ها (مدیریت مقالات رشته مدیریت مدیریت مالی و مدیریت دولتی همه
تمدید مهلت تحویل مقالات درس تئوری های پیشرفته مدیریت (دکتر کیا)

رشته های مدیریت دولتی گرایش مالی. مهلت تحویل مقالات درس تئوری های پیشرفته مدیریت تا تاریخ
آخرین فرصت ارسال مقالات درس تئوری های مدیریت

رشته های مدیریت دولتی گرایش مالی. دوستانی که تا کنون موفق به ارسال مقالات مذکور نشده اند
.::.منابع ارشد قسمت دوم.::.

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی پرتال دریافت مقالات مدیریت مالی
برچسب :