41- الگوی اولیه ی بالاتنه

 

 

رسم کادر الگوی اولیه قالب بدن

کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+5

از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-0.2 میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و 1.5 سانت برای گودی پایین میرویم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله ( و یا با خطی منحنی ) به یکدیگر وصل میکنیم

(یک پنجم گودی حلقه آستین)-0.7 میلیمتر برای شیبی شانه پشت را از گودی گردن پایین می آییم

از گودی گردن به مقدار: گودی حلقه آستین+0.5 تا 1.5 (بسته به سایز) پایین آمده و خط سینه را رسم میکنیم

از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین آمده و خط کمر را رسم میکنیم

از خط کمر به اندازه بلندی باسن (از قد کمر تا برجستگی باسن ) پایین آمده و خط باسن بزرگ را رسم میکنیم

 

الگوی پشت:

روی خط شیبی شانه اندازه ی پهنای سرشانه +1 سانت (برای ساسون) را پیدا کرده و سرشانه پشت را رسم میکنیم و وسط سرشانه را نیز پیدا کرده و ساسون سرشانه را رسم میکنیم

روی خط سینه (یک دوم کارور پشت)+0.5 سانت را علامت زده و از این نقطخ بخ طرف خط شانه، عمودی رسم میکنیم و این خط را نصف کرده و علامت میزنیم

رسم ساسون سرشانه پشت: از وسط شانه پشت خط صافی به موازات وسط پشت به طول 5سانت میکشیم و از انتهای این خط 1سانت به طرف وسط پشت رفته و ساسون را میکشیم (دو خط ساسون باید به یک اندازه باشند)

 

الگوی جلو:

از خط شیبی شانه پشت 1.5 سانت پایین آ»ده و خط شیبی شانه جلو را به طول 10 سانت رسم میکنیم

روی خط گردن از خط وسط جلو به اندازه (یک پنجمدور گردن)-0.7 را جدا کرده و برای گودی گردن (یک پنجم دور گردن)- 0.2 را جدا میکنیم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله بهم هلال میکنیم (با زاویه 3 سانت)

(یک دوم فاصله سینه)را روی خط سینه علامت زده و بلندی سینه را روی آن پیدا میکنیم

روی خط گردن پس از گودی ، پهنای ساسون سرشانه را از روی جدول جدا کرده و از این نقطه خطوط پهنای ساسون را به نوک ساسون سینه میرسانیم

مقدار سرشانه را روی خط گردن پس از پهنای ساسون روی خط شیبی شانه میکشیم

روی خط سینه (یک دوم کارور جلو) +(یک دوم پهنای ساسون سرشانه) را جدا کرده و از این نقطه خطی به طرف بالا رسم میکنیم

در وسط جلو از گودی گردن تا خط سینه را سانت زده؛ یک سوم این خط را از بلندی حلقه در کارور بالا رفته علامت میزنیم

فاصله مابین کارور جلو و پشت را نصف کرده و خط پهلوی جلو و پشت را رسم میکنیم

منحنی های حلقه آستین جلو و پشت را رسم کرده تا حلقه آستین جلو و پشت به دست آید

زاویه حلقه پشت برای سایزها:

 34(8) تا 40(14) =2.5

42(26) تا 48(22)= 3

50(24) تا 56(30)= 3.5

و برای حلقه جلو:

34 تا 40 = 2

42 تا 48 = 2.5

50 تا 56 = 3

میباشد

***توجه: از سایز 40 به بالا برای هر سایز بالاتر 0.3 از خط گردن در جلو بالا رفته و پهنای یقه و ساسون سرشانه را روی این خط میکشیم

 

فاصله ساسونها:

برای کشیدن ساسونها ابتدا کنترل باسن را انجام میدهیم: (یک دوم دور باسن)+5 –خط کادر

سپس از وسط خط پهلو الگو را به دو قسمت میکنیم و عدد به دست آمده از تفریق فوق را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و به هر دو طرف اضافه میکنیم (به خط کمر صفر میشود)

سپس کنترل دور کمر را به این صورت انجام میدهیم: (یک دوم دور کمر)+3 – خط کادر

به عنوان مثال عدد مورد نظر 19 میشود.این عدد مجموع ساسونهایی است که باید تقسیم بر 5 شود و انازه هر ساسون مشخص شود

این 10 ساسون را روی خط کمر مشخص میکنیم.یک ساسون در الگوی جلو یکی در خط پهلوی جلو و خط پهلوی پشت،یکی در الگوی پشتو و یکی در وسط پشت

**میتوان مقدار گرفتن هر ساسون را با توجه به اندام فرد کم و زیاد کرد مثلا اگه نیاز است از گودی کمر بیشتر میگیریو در عوض ساسنوهای یک سوم پشت را کمتر میگیریم به همان اندازه

ساسون وسط پشت: ابتدا از نقطه گودی گردن در پشت 10 تا 12 سانت پایین می آییم و از این نقطه به نقطه ی ساسون روی خط کمر صفر میکنیم(روی خط کمردر وسط پشت به اندازه ی مقدار ساسون داخل شده و علامت میزنیم)بعد از این نقطه اگر مانتو یا لباس بلند بود به خط باسنبزرگ صفر میکنیم.اما اگر کت بود یا لباس کوتاه از انتهای خط باسن بزرگ 1 سانت داخل شده و از نقطه ساسون خط کمر تا این نقطه خط صافی میکشیم

ساسون الگوی پشت: یک سوم خط کمر را از نقطه ی ساسون وسط پشت به داخل آمده و مشخص میکنیم (تا نقطه ی ساسون پهلوی پشت) از نقطه ی یک سوم داخل شده و اندازه ساسون را مشخص میکنیم .از این نقطه به اندازه 12.5 تا 14 سانت پایین می آییم.از بالا هم تا خط سینه صفر میشود

ساسون پهلوی جلو و پشت: اندازه ی کامل ساسون را در هر طرف جداگانه مشخص میکنیم و با پیستوله به خط باسن بزرگ در پایین صفر میکنیمو از بالا هم به نقطه وسط حلقه آستین

ساسون جلو: روی خطی که بلندی سینه را رویش مشخص کردیم اندازه میزنیم و تا خط کمر آمده و اندازه ی ساسون را مشخص میکنیم.طول این ساسون 10 سانت است

**برای خوش فرم شدن کت،روی ساسون الگوی پشت در انتهای ساسون به هر طرف 0.5 سانت اضافه کرده و تا پایین میرویم و از بالا به دو طرف ساسون وصل میشود.در الگوی جلو نیز تنها یک طرف ساسون را میتوان 0.5 سانت اضافه کرده و پایین آمد

این کار برای افاد چاق و شکم دار توصیه نمیشود

سجاف و رویهمگرد:

ابتدا 2سانت از خط وسط جلو خارج شده و از نقطه 2سانت نیز 14 سانت خارج میشویم که اولی رویهمگرد و دومی سجاف است.سجاف همیشه 2برابر رویهمگرد(دکمه خور) است.برای مانتو از 2.5 بیشتر نباشد رویهمگرد.

 

 

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

سایز

132

127

122

117

112

107

102

97

92

88

84

80

دور سینه

12.4

11.8

11.2

10.6

10

9.4

8.8

8.2

7.6

7

6.4

5.8

پهنای ساسون

26.3

25.6

24.9

24.2

23.5

23

22.5

22

21.5

21

20.5

20

گودی حلقه آستین

 

 

 

***** دوستان این نکته رو تازه اضافه کردم به این بخش و خودم این کارو انجام دادم و خیلی خوب بود

برای اینکه کارتون هم راحت تر بشه و هم تمیزتر، روی الگوی پشت،از خط کمر 2تا3سانت بیاین پایین و خط کمر جدید براش رسم کنید (فقط الگوی پشت) میتونید این مقدارو روی بدن هم اندازه بگیری.از مهره ی پشت گردن تا گودی کمر ولی معمولا همون 2سانت هست.حالا ساسون پشت رو روی این خط جدید رسم کنید.وسط پشت رو ساسون ندین و ساسونشو بدین به همین ساسون روی خط کمر و اگه زیاده به پهلوها تقسیم کنید

حالا الگوی پشت و بذارید روی دولای بسته بدون جادرز و برش بزنید.اینجوری یک درز کمتر میدوزین و همون ساسونهای پشت و که بدوزین کفایت میکنه.بعدا تو پرو اگه دیدین هنوز روی گودی کمرتون نیست میتونید از ساسونها بیشتر بگیرین

اما دقت کنید که اگه این کارو کردین روی پهلوها حتما جادرز 2-3سانت بذارید تا اگه نیاز به گشاد شدن لباستون بود جادرز کم نیارین

** برای کت و مانتو که میخواید قسمت سینه قالبی نشه ساسون سرشانه رو نصف کنید و نصفشو در نظر بگیرید کافیه

** برای لباسهای اندامی و تنگ لازم نیست +5 کنید و دورسینه رو +2تا3 کنید هم کافیه

** کنترل باسن برای همه لازم نیست ولی برای اغلب سایزها تو این الگو لازمه .انجامش بدین تا کم نیارین در قسمت باسن

** ضمنا تو این الگو معمولا حلقه تنگ در میاد برای مانتو و کت 2سانت حلقه رو تو الگو بیارید پایین اگه میخواید تو لباس کمی راحت تر باشین

بازم اگه مطلب جدیدی برای ایم پست یاد گرفتم همینجا مینویسم


مطالب مشابه :


آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی بالاتنه

آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی بالاتنه. قبل از آموزش طریقه ی اندازه گیری و رسم الگو ذکر چند نکته بسیار مهم است. 1. الگوی بالاتنه با متدهای مختلفی رسم می شود که
41- الگوی اولیه ی بالاتنه

رسم کادر الگوی اولیه قالب بدن. کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+5. از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-0.2 میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و
آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی جلو

آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی جلو. - خطوط افقی الگو را امتداد می دهیم تا نقطه ی 14 حداقل 40 سانت با نقطه ی 12 فاصله داشته باشد. - از نقطه ی 14 به اندازه ی 4/1 دور
آموزش دوخت لباس بچه

24 ژانويه 2014 ... الفبای خیاطی - آموزش دوخت لباس بچه - آموزش قدم به قدم کشیدن الگو و دوخت دامن, بلوز ,کت, لباسهای مجلسی ولباس عروس.
36- شلوار با الگوی مولر

الگوی جلو: ابتدا خط کمر را رسم کرده. از خط کمر به اندازه ی قد شلوار پایین رفته و دم پا را رسم میکنیم. خط فاق: یک چهارم دور باسن – 3 (حداکثر تا 27 سانت باشد .از سایز
آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی آستین

آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی آستین. اندازه های لازم: دور بازو: متر را در قسمت برجسته ی بازو قرار داده، دور بازو را اندازه می زنیم. قد آستین از سرشانه تا مچ: متر را در
37- شلوار با الگوی متریک

الگوی جلو: خط اتو: خطی به اندازه ی قد شلوار روی صفحه کاغذ عمود میکنیم و روی این خط ، خط کمر و پای شلوار را رسم میکنیم. از خط کمر به اندازه ی بلندی فاق پایین آمده و
45- نکاتی در مورد برش و دوخت

اولین کار خیاطی کشیدن الگو هست بعد از اینکه الگو رو کشیدین باید روی راسته ی پارچه قرار بدین و با سوزن محکمش کنید و بعد برش بزنید راسته ی پارچه کجاست؟
دامن هشت ترك

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - دامن هشت ترك - طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي خودتان.
104- الگوی اولیه پارچه های کشی

104- الگوی اولیه پارچه های کشی. نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ توسط پری . عرض کادر: یک دوم دور باسن+5 (میتوان +5 را انجام نداد ) طول کادر: قد لباس
برچسب :