ویژگیهای تیپ های شخصیتی منطبق بر آزمون رغبت سنج ومشاغل مناسب آنها

 

و : تيپ واقع گرا

تجربيات و وراثت خاص يک فرد واقع گرا به رجحان فعاليتهايي منجر ميشود که پيامد آن سروکار داشتن آشکار ، مرتب يا منظم با اشيا ، ابزار ، ماشينها و حيوانات و اجتناب از فعاليتهاي آموزشي و يا درماني است . اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اکتساب صلاحيتهاي عملي ، مکانيکي ، کشاورزي ، الکتريکي و فني و به کمبودي در صلاحيتهاي اجتماعي و تربيتي مي شود.

رشد اين الگوي فعاليتها ، صلاحيتها و علايق واقع گرايانه فردي را بوجود مي آورد که رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد:

   *  مشاغل يا موقعيت هاي واقع گرايانه اي مانند مهندسي برق را ترجيح مي دهد که در آن موقعيتها بتواند فعاليتهاي ترجيحي خود را انجام دهد و از فعاليتهايي که مقتضي مشاغل اجتماعي است دوري کند.

   *  براي حل مشکلاتي که در کار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي واقع گرايانه استفاده مي کند.

   *  خود را فردي داراي تواناييهاي ورزشي و مکانيکي و فاقد توانايي در ارتباطات انساني مي پندارد.

   *  براي اشياي عيني و خصوصيات شخصي قابل لمس - پول، قدرت، مقام - ارزش قايل مي شود.

از آنجا که شخص واقع گرا  داراي اين رجحانها، صلاحيتها، خود ادراکي ها و ارزشهاست، اين فرد واقع گرا  مستعد ويژگيهاي زير است:

غير اجتماعي          همرنگ          رک          اصيل          سرسخت          مادي          طبيعي          بهنجار          مصر          اهل عمل          خود محور          انعطاف پذير          صرفه جو          غير شهودي          بي پيرايه

مشاغل واقع گرايانه 

شامل مشاغل علمي و بعضي از مشاغل خدماتي است

کد: و  ج  ه

معمار ، طراح نقشه کش ، تکنسين دندانساز ، تکنسين رونوشت بردار ،

کد: و  ج  الف

مدير مرتع و چراگاه ، مهندس بازرگاني ، جنگلبان ، معلم هنرهاي صنعتي ، برقکار ، شيشه بر ، جواهر فروش ، تعميرکار دستگاه بافندگي ، ناظر آسياب ، مکانيک  ، موتورخانه ، اپراتور کارخانه برق ، ابزار ساز ، نانوا ، آشپز ، کارگر پمپ بنزين ، سرويسکار تاسيسات حرارتي ، عينک ساز ، جوشکار ، اپراتور ماشين چاپ

کد: و  ج  م

مهندس وسائل خودرو ، مهندس مکانيک ، مهندس نفت ، اپراتور بي سيم خطوط هوايي ، مهندس ناظر ساختمان ، تکنسين مهندسي صنايع ، تکنسين مهندسي  ، مکانيک ، مهندس معدن ، تعميرکار تاسيسات حرارتي و برودتي ، مراقبت پرواز ، مکانيک هواپيما ، مکانيک اتومبيل ، ارزياب خدمات تعمير اتومبيل ، سازنده  ، ديگ بخار ، مکانيک ماشينهاي ديزل ، نقشه کش نقشه هاي تفصيلي ، تکنسين الکترونيک ، آب فلزکار ، مکانيک وسايل کشاورزي ، کشاورز ، مهندس کشاورزي ، مهندس پرواز ، سرپرست تعميرگاه ، تعميرکار خطوط راه آهن ، تعويض کننده دستگاه بافندگي ، ماشين کار ، تعميرکار ماشين ، کارگر تعميرات  ، مکانيکي ، آسياب ساز ، لوله باز کن ، تعميرکار راديو ، کارگر فلزکار ، کمک مکانيک کشتي ، تعميرکار ساعت ، تعميرکار بدنه اتومبيل  - صافکار  ، اپراتور مخازن کمپرسور ، گراورساز - ماشيني ، اپراتور کوره آهنگري ، مبل ساز ، اپراتور ماشينهاي سنگين ، سقف ساز ، چوب بر ، اپراتور ماشين ، سازنده سرويس  ، خواب بچه

کد: و  ج  ق

تکنسين وسائل اتوماتيک ، کارگر قطعات يدکي خودرو ، مکانيک آسانسور ، بازرس بارهاي سنگين ، قفل ساز ، اپراتور راکتور هسته اي ، مدير شيرخوارگاه ، تنظيم کننده پيانو ، اپراتور پالايشگاه ، سنگ تراش ، پرورش دهنده درخت ، تراشکار ، مونتاژگر ، مته کار ، کارگر خشکشويي ، بازرس صنايع سنگين ، ناشر ، مامور حضور و غياب ، حفار چاه نفت ، مامور تخليه و بارگيري ، تعميرکار کفش ، کارگر اسکلت فلزي ، لاستيک ساز ، نگهبان محوطه ، درشکه چي ، کارگر لباسشويي

کد:  و  ه  ج

حروفچين  - تايپيست ، صحاف

کد:  و  الف  م

آهنگر ، ريخته گر ، لوکوموتيوران ، لوله کش ، مدير راه آهن ، راننده تاکسي ، قصاب ، اپراتور وسائل ذغال سنگي ، راننده ، مامور آتش نشاني ، اپراتور اتوبوسهاي برقي ، پيشخدمت رستوران ، نگهبان پارکينگ ، نوشابه فروش ، کارگر انبار

کد:  و  الف  ق

مسئول سم پاشي ، متصدي آسانسور ، انباردار ، کمک آشپز ، مربي کشاورزي حرفه اي ، تعميرکار وسايل برقي خانگي ، نساج ، بافنده لباس

کد:  و  م  ق

سرپرست تصفيه خانه گاز

کد:  و  م  ج

ناخداي کشتي ، ملوان ، سرپرست فروشگاه ، سرپرست ماشين چاپ

کد: و  م  الف

سرپرست امور صيد و شکار ، دامدار ، مهندس لوکوموتيو ، جعبه ساز ، راننده قطار مسافربري ، کارگر ساختماني ، ماهيگير ، ريل گذار  - قطار

کد:  و  ق  ج

نقشه بردار ، نجار ، مکانيک ابزارآلات موسيقي ، آپاراتچي ، تعميرکار ماشينهاي اداري ، سوزنبان ، نقاش ساختمان ، دستيار نقشه بردار

کد:  و  ق  الف

خز فروش ، خياط  - ضخيم دوز ، تعميرکار تلفن ، راننده اتوبوس ، اپراتور کارخانه تبديل فاضلاب به کود ، کارگر انفجار معدن ، بنا ، سيمانکار ، خياط  - نازک دوز ، کارگذار کوره ، برشکار لباس ، پستچي ، خواننده کنتور ، معدنچي ، نصب کننده کاغذ ديواري ، اندودگر  - صفت کار ، قايقران  - ملاح ، کاشي کار ، اپراتور کاميونهاي صنعتي ، ريسنده

کد:  و  ق  م

اپراتور جرثقيل ، بازرس الوار  - چوب بري ، اپراتور تراکتور ، راننده وسايل نقليه سنگين  ، راننده کاميونهاي سبک ، اپراتور ليفتراک

ج : تيپ جستجوگر

تجربيات و وراثت خاص يک فرد جستجوگر به رجحان فعاليتهايي منجر ميشود که پيامد آن بررسي خلاق مشاهده اي ، نمادي و منظم پديده هاي فيزيکي ، زيست شناختي و فرهنگي به منظور فهم و کنترل اين پديده ها ، و اجتناب از فعاليتهاي ترغيبي ، اجتماعي و تکراري است . اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اکتساب صلاحيتهاي علمي و محاسباتي و کمبودي در قابليتهاي ترغيب کننده مي شود.

رشد اين الگوي فعاليتها ، صلاحيتها و علايق جستجوگرانه فردي را بوجود مي آورد که رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد:

   *  مشاغل يا موقعيت هاي جستجوگرانه را ترجيح مي دهد تا در آن موقعيتها بتواند به فعاليتهاي مرجح مبادرت ورزد و از فعاليتهايي  که مقتضي مشاغل متهورانه است دوري کند.

   *  براي حل مشکلاتي که در کار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي جستجوگرانه استفاده مي کند.

   *  خود را فردي محقق ، روشنفکر ، داراي تواناييهاي علمي و رياضي و فاقد توانايي رهبري مي پندارد.

   *  براي علم ارزش قايل مي شود.

از آنجا که شخص جستجوگر داراي اين رجحانها ، صلاحيتها ، خود ادراکي ها و ارزشهاست ، اين فرد جستجو گر مستعد ويژگيهاي زير است:

تحليل گر          مستقل          هشيار          روشنفکر          منتقد          درون نگر          منطقي          خود دار          کناره گير          پيچيده          کنجکاو          بدبين          دقيق          فروتن          غير محبوب

مشاغل جستجوگرايانه

 شامل مشاغل علمي و بعضي از مشاغل فني مي شود

کد:  ج  ه  الف

اقتصاد دان ، رياضي دان  ، آماردان ، تحليل گر امور تجاري

کد:  ج  ه  و

مردم شناس ، منجم ، شيميدان ، متخصص تشخيص طبي ، فيزيکدان

کد:  ج  الف  ق

معلم رياضيات ، طراح توليد ، دستيار آزمايشگاه پزشکي ، تعمير کار راديو و تلويزيون

کد:  ج  الف  و

زيست شناس ، دندانپزشک ، متخصص بيماريهاي استخوان ، متخصص بهداشت ، متخصص فيزيوتراپ ، معلم علوم طبيعي ، متخصص دستگاه هاي سنجش بينايي

کد:  ج  الف  ه

روانپزشک تجربي ، پزشک ، روانپزشک ، تکنولوژيست پزشکي ، پرستار کار آزموده ، دستيار پزشک

کد:  ج  م  الف

ميکروب شناس ، فيزيولوژيست ، داروساز

کد:  ج  م  ق

کارشناس آمار

کد:   ج  ق  و

تکنسين کنترل کيفيت و درجه بندي اجناس ، اپراتور کامپيوتر ، تکنسين راديواکتيو ، دستيار امور تحقيقي

کد:  ج  و  ه

زمين شناس ، جراح ، برنامه ريز شهري - طراح ، متخصص آثار جوي ، هواشناس

کد:  ج   و  الف

متخصص کشاورزي - خاک شناسي ، دانشمند حيوان شناس ، بيوشيميست ، گياه شناس ، تکنولوژيست مواد لبني ، تحليل گر محيط ، متخصص ژنتيک ، متخصص پرورش گياه ، اقيانوس شناس ، متخصص حفاظت خاک ، جانور شناس ، جغرافيدان ، تکنسين انتقال حرارت - شوفاژکار ، دامپزشک ، تکنسين الکتروکارديوگرافي - نوار قلب ، تکنسين اشعه ايکس

کد:   ج  و  م

سرپرست مهندسي - مديريت مهندسي ، مهندس هواپيما ، مهندس شيمي ، مهندس راه و ساختمان ، مهندس برق ، مهندس ، متخصص ذوب فلزات - متالورژيست ، تکنسين آزمايشگاه شيمي ، دستيار آزمايشگاه متالوژي - ذوب

کد:   ج  و  ق

هدايت کننده هواپيما ، خلبان هواپيما ، برنامه نويس کامپيوتر ، تکنسين امور مهندسي ، قالب ساز ، طراح ابزار ، تعميرکار وسايل موسيقي ، آزمايشگر آزمايشگاه ، آزمايشگر لوازم برقي

 

 

مشاغل هنري

ه : تيپ هنري

تجربيات و وراثت خاص يک فرد هنري به رجحان فعاليتهايي منجر ميشود که پيامد آن فعاليتهاي پيچيده، آزاد و غير منظم که شامل سر و کار داشتن با مواد فيزيکي، کلامي، يا انساني براي خلق اشکال يا محصولات هنري، و نوعي بيزاري از فعاليتهاي آشکار، سازمان يافته و مرتب است. اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اکتساب صلاحيتهاي هنري - زبان، هنر، موسيقي، نمايش، نويسندگي و کمبودي در صلاحيتهاي نظام تجاري يا اداري مي شود.

رشد اين الگوي فعاليتها، صلاحيتها و علايق هنري فردي را بوجود مي آورد که رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد:

   *  مشاغل يا موقعيت هاي هنري را ترجيح مي دهد تا در آن موقعيتها بتواند به فعاليتهاي مرجح مبادرت ورزد و از فعاليتهايي  که مقتضي مشاغل يا موقعيتهاي قراردادي است دوري کند.

   *  براي حل مشکلاتي که در کار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي هنري استفاده مي کند.

 

شامل مشاغل هنري، موسيقي و ادبيات مي شود

کد:  ه  الف  م

هنرپيشه ، مربي رقص ، مربي تئاتر ، معلم تئاتر ، معلم زبان انگليسي ، مترجم زبان خارجي ، گزارشگر

کد:   ه  الف  ج

فيلسوف ، نويسنده ، نويسنده امور تبليغي ، هنرمند ، معلم هنر ، هنرمند امور تبليغي - تجاري ، معلم ادبيات ، موسيقيدان ، معلم موسيقي ، رهبر ارکستر ، نويسنده امور فني

کد:  ه  م  الف

رئيس حسابداري ، مدير تبليغات ، مجري برنامه سرگرم کننده - شومن ، نماينده روابط عمومي ، مانکن

کد:  ه  ج  الف

نمايشنامه نويس ، ويراستار ، منتقد - بازنگر ، هنرمند مد روز ، طراح مبلمان ، دکوراتور تزئينات داخلي ، طراح بسته بندي ، طراح جواهر ، طراح لباس

کد:  ه  ج  م

دکوراتور

کد:  ه  ج  و

آرشيتکت ، عکاس ، حکاک - چاپ عکس روي سنگ ، نويسنده تابلو ، روتوشگر عکس

   *  خود را فردي مبتکر، ابرازگر، شهودي، سازش ناپذير، درون نگر، مستقل، نامنظم، داراي توانايي در زمينه هاي هنري، موسيقي، بازيگري، نويسندگي و گويندگي مي پندارد.

   *  براي کيفيات مربوط به زيباشناسي ارزش قايل مي شود.

از آنجا که شخص هنري داراي اين رجحانها، صلاحيتها، خود ادراکي ها و ارزشهاست، اين فرد هنري مستعد ويژگيهاي زير است:

مبهم          بي نظم          عاطفي          ابرازگر          آرمان گرا                   خيال پرداز          غير عملي          خودانگيخته          مستقل          درون نگر          شهودي          سازش پذير          مبتکر          حساس          آزادمنش

 

الف : تيپ اجتماعي

تجربيات و وراثت خاص يک فرد اجتماعي به رجحان فعاليتهايي منجر ميشود که پيامد آن اداره کردن ديگران به منظور آگاهاندن، تعليم، رشد، درمان يا راهنمايي آنان، و اجتناب از فعاليتهاي صريح، مرتب ، سازمان يافته اي است که به مواد، ابزار يا ماشينها مربوط باشد. اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اکتساب صلاحيتهاي روابط انساني مانند صلاحيتهاي ميان فردي و آموزشي و کمبودي در صلاحيتهاي دستي و فني مي شود.

رشد اين الگوي فعاليتها، صلاحيتها و علايق اجتماعي فردي را بوجود مي آورد که رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد:

   *  مشاغل يا موقعيت هاي احتماعي را ترجيح مي دهد تا در آن موقعيتها بتواند به انجام فعاليتهاي مرجح مبادرت ورزد و از فعاليتهايي که مقتضي مشاغل يا موفقيتهاي واقع گرايانه  است دوري کند.

   *  براي حل مشکلاتي که در کار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي اجتماعي استفاده مي کند.

   *  خود را فردي علاقه مند به کمک به ديگران، درک ديگران، داراي توانايي تدريس و فاقد توانايي مکانيکي و علمي مي پندارد.

   *  براي مسائل و فعاليتهاي احتماعي و اخلاقي ارزش قايل مي شود.

از آنجا که شخص اجتماعي داراي اين رجحانها، صلاحيتها، خود ادراکي ها و ارزشهاست، اين فرد اجتماعي مستعد ويژگيهاي زير است:

مسلط          اهل عمل          صبور          رفيق          سخاوتمند          امدادگرآرمان گرا          تلقيني          مهربان          مشوق          مسئول          معاشرتي          مبادي آداب          فهميده          صميمي

مشاغل اجتماعي

شامل مشاغل مربوط به تعليم و تربيت و رفاه اجتماعي است

کد:  الف  م  ق

مدير خدمات اجتماعي ، نماينده تجاري اتحاديه کارگري ، مدير عامل اتاق بازرگاني ، سرپرست خوابگاه ، مصاحبه گر شغلي - جهت استخدام ، مسئول مراسم تشييح جنازه و تدفين ، مدير هتل ، تحليل گر مشاغل ، مدير امور ورزشي انجمن مذهبي جوانان ، منشي انجمن مذهبي جوانان ، سرپرست اردو ، سرپرست خدمات غذايي ، سرپرست امور خدمات رفاهي ، متصدي  بوفه ، مهمانخانه دار ، مدير ساندويچ فروشي

کد :  الف  م  و

کارشناس تعيين خسارت ، مدير بيمارستان ، رئيس موسسه آموزشي ، تاريخ دان - مورخ ، معلم تاريخ ، مدير خدمات خانگي ، مدير امور آموزشي و پرورشي ، مربي پرورشي - معلم آموزش ضمن خدمت

کد:  الف  م  ه

مدير تفريحات سالم ، سرپرست امور استخدامي ، کارمند وزارت امور خارجه - کارگزار خدمات خارجي ، سرپرست امور تفريحات سالم ، سرپرست خدمات داوطلبانه

کد:  الف  ق  م

مدير اجرايي کارگران خدمات خانگي ، هماهنگ کننده توليدات ، مسئول خدمات بهداشت عمومي ، مدير تئاتر ، مامور تدارکات و پذيرايي ، کارمند رسيدگي به حسابهاي بستانکاري و اعتباري ، مدير فروشگاه نوشابه  ، صاحب رستوران ، نماينده فروش بليط ، پيشخدمت هتل

کد:  الف  و  ج

مروج - کشاورزي

کد:  الف  و  م

مربي ورزش ، مدير ساختمان ، معلم ورزش ، مربي سرخانه کودکان ، معلم رانندگي ، سرايدار ، کار درمانگر ، کارآگاه ، سرپرست سازمان خانواده هاي بي سرپرست ، ورزشکار حرفه اي ، افسر پليس

کد: الف  و  ق

آرايشگر مردانه ، خدمتکار بيمارستان

کد:  الف  ج  ه

روانشناس مشاوره - باليني ، استاد دانشگاه ، متخصص امور سياسي ، جامعه شناس ، دانشمند علوم اجتماعي ، معلم آموزش بزرگسالان ، گرداننده و رهبر گروه ، پرستار - عمومي ، درمانگر توانبخشي ، مشاور مدرسه ، مددکار اجتماعي

کد:  الف  ج  م

مدير مدرسه ، بازرس گمرک ، سرپرست امور تغذيه و رژيم ، بازرس کيفيت بيمه

کد:  الف  ج  ق

ناظم مدرسه ، بازرس مواد غذايي و دارويي ، مامور اخذ التزام دادسرا ، معلم علوم اجتماعي ،  پزشک متخصص امراض پا ، درمانگر تنفسي ، فيزيوتراپ ، تکنسين جراحي ، درمانگر

کد: الف  ه  م

مشاور ، معلم دبستان ، معلم زبان خارجي ، دبير دبيرستان ، معلم اقتصاد خانواده ، اقتصاد دان خانواده ، خانه دار ، معلم کودکستان ، گفتار درمانگر ، معلم ، مشاور امور توانبخشي ، کمک معلم ، دستيار خدمات اجتماعي

کد: الف  ه  ق

متخصص زيبايي ، متخصص برق - آرايش ، آرايشگر صورت ، آرايشگر مو ، دستيار فيزيوتراپ - زيبايي ، آرايشگر ناخن

کد: الف  ه  ج

روحاني - کشيش ، کتابدار ، معلم آموزش ويژه - کودکان استثنايي ، گفتار درمانگر ، کمک دندانساز ، پرستار تجربي - بهيار ، کتابدار پرونده هاي پزشکي ، بهداشتکار دندان

ق : تيپ قراردادي

تجربيات و وراثت خاص يک فرد قراردادي به رجحان فعاليتهايي منجر ميشود که پيامد آن ترجيح فعاليتهاي ساده، مرتب، سرو کار داشتن منظم با داده ها، مانند نگهداري پرونده ها، بايگاني مطالب، تنظيم اطلاعات نوشتاري و عددي بر طبق نقشه تعيين شده، به کار انداختن ماشينهاي اداري و پردازش داده ها براي کسب اهداف سازماني يا اقتصادي، و بيزاري از فعاليتهاي مبهم، آزاد، جستجوگرانه يا سازمان نايافته است. اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اکتساب صلاحيتهاي اداري، محاسباتي، نظام تجاري و کمبودي در صلاحيتهاي هنري مي شود.

رشد اين الگوي فعاليتها، صلاحيتها و علايق قراردادي فردي را بوجود مي آورد که رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد:

   *  مشاغل يا موقعيت هاي قراردادي را ترجيح مي دهد تا در آن موقعيتها بتواند به فعاليتهاي مرجح مبادرت ورزد و از فعاليتهايي  که مقتضي مشاغل يا موقعيتهاي هنري است دوري کند.

   *  براي حل مشکلاتي که در کار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي قراردادي استفاده مي کند.

   *  خود را فردي همرنگ ، منظم و داراي توانايي دفتري و حسابداري مي پندارد.

   *  براي پيشرفت بازرگاني و اقتصادي ارزش قايل مي شود.

از آنجا که شخص قراردادي داراي اين رجحانها، صلاحيتها، خود ادراکي ها و ارزشهاست، اين فرد قراردادي مستعد ويژگيهاي زير است:

محتاط          همرنگ          وظيفه شناس          مدافع          کارآمد          انعطاف ناپذير          خوددار          اصولي          مطيع          منظم          پيگير          اهل عمل          دورانديش          صرفه جو          فاقد تخيل

 

مشاغل قراردادي

شامل مشاغل اداري و منشيگري مي شود

کد: ق  و  ج

کارمند ثبت اوقات - وقت نگهدار ، اپراتور ماشين حروف چيني - لينوتايپ ، قبض نويس - نويسنده صورت حساب ، اپراتور ماشين پانچ ، اپراتور ماشينهاي جدول بندي - نوعي ماشين تحرير ، اپراتور دستگاه هاي فتوکپي و تکثير

کد: ق  و  الف

کارمند بايگاني

کد: ق  و  م

مونتاژگر موتورهاي الکتريکي

اپراتور چرخ خياطي

کد: ق  ج  الف

حسابدار تحصيلکرده رسمي ، تحليل کر زمان کار ، کارمند امور کارتهاي اعتباري ، ارزياب ، کارمند پست ، اپراتور ماشين حساب ، کارمند تجارت خارجي ، کارمند رسيدگي به چک ها ، کارمند حسابداري ، اپراتور ماشينهاي سريع چاپ ، اپراتور ماشين حساب

کد: ق  ج  م

کارمند اداري ، متصدي حقوق ، مصحح - چاپخانه ، اپراتور ماشين جمع بندي - صندوقدار ، اپراتور ماشين تحرير تلگرافي - مورس

کد: ق  الف  م

معلم درس بازرگاني ، کارمند اداره کارگزيني ، رابط فروش ، کارمند شرکت مسافرتي ، مسئول قسمت پذيرش ، ماشين نويس ، اپراتور تلفن ، تحويلدار بانک

کد: ق  الف  ج

متصدي آژانس  رزرو ، کنترل کننده ترافيک ، نامه رسان اداره

کد: ق  الف  ج

دفتردار ، صندوقدار

کد: ق  الف  ه

معاون کتابخانه ، منشي مطب - امور پزشکي ، کارمند حواله و سفارشات ، منشي ، کارمند امور اجتماعي ، سرپرست - بخش مکاتبات

کد: ق  م  و

کارمند داده پردازي ، کارمند قسمت ارسال و مراسلات

کد: ق  م  ج

تحليل گر امور مالي

کد: ق  م  الف

حسابدار ، مدير اعتبارات ، کارمند عمومي ، گزارشگر دادگاه ، تند نويس

 

م : تيپ متهور

تجربيات و وراثت خاص يک فرد متهور به رجحان فعاليتهايي منجر ميشود که پيامد آن اداره کردن ديگران براي تحصيل اهداف سازمان يا بدست آوردن درآمد اقتصادي، و بيزاري نسبت به فعاليتهاي مشاهده اي، نمادي، و سازمان يافته است. اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اکتساب صلاحيتهاي رهبري، ميان فردي، و تشويقي، و کمبودي در صلاحيتهاي علمي مي شود.

رشد اين الگوي فعاليتها، صلاحيتها و علايق متهورانه فردي را بوجود مي آورد که رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد:

   *  مشاغل يا موقعيت هاي متهورانه را ترجيح مي دهد تا در آن موقعيتها بتواند به فعاليتهاي مرجح مبادرت ورزد و از فعاليتهايي  که مقتضي مشاغل يا موقعيتهاي جستجو گرانه است دوري کند.

   *  براي حل مشکلاتي که در کار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي متهورانه استفاده مي کند.

   *  خود را فردي پرخاشگر، محبوب، مطمئن به خود، معاشرتي، داراي توانايي رهبري، و سخن کفتن، و فاقد توانايي علمي مي پندارد.

   *  براي پيشرفت اقتصادي و سياسي ارزش قايل مي شود.

از آنجا که شخص متهور داراي اين رجحانها، صلاحيتها، خود ادراکي ها و ارزشهاست، اين فرد متهور مستعد ويژگيهاي زير است:

زياده طلب          ماجراجو          خوشخو          جاه طلب          سلطه جو          با انرژي          خود نما          هيجان طلب          برون نگر          عشوه گر          خوش بين          مطمئن به خود          معاشرتي          پرحرف

 

مشاغل متهورانه

شامل مشاغل مديريت و مشاغل فروشندگي مي شود

کد: م  ق  ج

تحليل گر حسابهاي بستانکاري و اعتباري ، بيمه گر ، دلال غله ، ارزياب املاک ، نماينده خريد ، مسئول خدمات رفاهي مشتريان ، گل فروش - خرده فروشي ، دلال مبلمان و لوازم منزل ، مدير خدمات تدارکاتي ، نماينده فروش وسايل کشاورزي ، سرپرست  فروش بليط ، مامور وصول - جمع کننده صورتحساب

کد:  م  و  ج

مقاطعه کار - پيمانکار ، سرپرست مزرعه - امور کشاورزي ، مهندس صنايع

کد: م  و  الف

مدير انبار

کد:  م  و ق

رئيس اداره پست

کد:  م  ه  الف

مهندس فروش

کد: م  ه  و

گوينده راديو و تلويزيون

کد: م  الف  ق

معاون اداري ، مدير شعبه ، مدير بازرگاني ، سرپرست امور شهري ، مدير روابط صنعتي ، مدير کاريابي ، کارمند عاليرتبه دولت ، نماينده کارگران ، سرپرست - مدير ، مدير شرکت بيمه ، مدير رستوران - کافه ، رئيس اداره ، مدير اجرايي ، سرپرست امور کارمندي - رئيس کارگزيني ، سرپرست امور استخدامي ، مدير توليد ، پرداخت کننده حقوق و مزايا - سرپرست امور مالي ، مدير فروش ، مسئول رسيدگي به ترافيک ، مدير منازل آپارتماني ، بازرس بيمه ، راهنما - نشان دهنده - توضيح دهنده ، مسئول مخابرات ، دفتردار هتل ، دستفروش ، کارمند فروش ، فروشنده

کد:  م  الف  و

فروشنده اتومبيل ، نماينده فروش - وسائل ورزشي ، راننده جاده

کد: م  الف  ج

مدير رفاه اجتماعي ، تحليل گر سيستم هاي EDP - جريان اطلاعاتي الکترونيکي ، عمده فروش ، مجري قانون برخورداري از امکانات مساوي - عدم تبعيض ، مدير فروشگاه کادويي ، خواربارفروش ، نماينده فروش بيمه عمر ، مدير تعميرگاه اتومبيل ، نماينده کارخانه دارها - صنايع ، تاجر جزء - خرده فروش ، مدير فروشگاه کفش

کد:  م  الف  ه

وکيل - قاضي - دادستان ، سياستمدار ، عامل فروش سهام شرکتها ، هماهنگ کننده مد ، فروشنده - لوازم عکاسي ، راهنماي سفر ، مهماندار هواپيما ، فروشنده لوازم و آلات موسيقي

 

تحليل گر حسابهاي بستانکاري و اعتباري ، بيمه گر ، دلال غله ، ارزياب املاک ، نماينده خريد ، مسئول خدمات رفاهي مشتريان ، گل فروش - خرده فروشي ، دلال مبلمان و لوازم منزل ، مدير خدمات تدارکاتي ، نماينده فروش وسايل کشاورزي ، سرپرست  فروش بليط ، مامور وصول - جمع کننده صورتحساب

کد:  م  و  ج

مقاطعه کار - پيمانکار ، سرپرست مزرعه - امور کشاورزي ، مهندس صنايع

کد: م  و  الف

مدير انبار

کد:  م  و ق

رئيس اداره پست

کد:  م  ه  الف

مهندس فروش

کد: م  ه  و

گوينده راديو و تلويزيون

کد: م  الف  ق

معاون اداري ، مدير شعبه ، مدير بازرگاني ، سرپرست امور شهري ، مدير روابط صنعتي ، مدير کاريابي ، کارمند عاليرتبه دولت ، نماينده کارگران ، سرپرست - مدير ، مدير شرکت بيمه ، مدير رستوران - کافه ، رئيس اداره ، مدير اجرايي ، سرپرست امور کارمندي - رئيس کارگزيني ، سرپرست امور استخدامي ، مدير توليد ، پرداخت کننده حقوق و مزايا - سرپرست امور مالي ، مدير فروش ، مسئول رسيدگي به ترافيک ، مدير منازل آپارتماني ، بازرس بيمه ، راهنما - نشان دهنده - توضيح دهنده ، مسئول مخابرات ، دفتردار هتل ، دستفروش ، کارمند فروش ، فروشنده

کد:  م  الف  و

فروشنده اتومبيل ، نماينده فروش - وسائل ورزشي ، راننده جاده

کد: م  الف  ج

مدير رفاه اجتماعي ، تحليل گر سيستم هاي EDP - جريان اطلاعاتي الکترونيکي ، عمده فروش ، مجري قانون برخورداري از امکانات مساوي - عدم تبعيض ، مدير فروشگاه کادويي ، خواربارفروش ، نماينده فروش بيمه عمر ، مدير تعميرگاه اتومبيل ، نماينده کارخانه دارها - صنايع ، تاجر جزء - خرده فروش ، مدير فروشگاه کفش

کد:  م  الف  ه

وکيل - قاضي - دادستان ، سياستمدار ، عامل فروش سهام شرکتها ، هماهنگ کننده مد ، فروشنده - لوازم عکاسي ، راهنماي سفر ، مهماندار هواپيما ، فروشنده لوازم و آلات موسيقي


مطالب مشابه :


اعلام نتایج آزمون کتبی و تاریخ آزمون عملی ادواری مرحله اول سال 1392

اعلام نتایج آزمون کتبی و تاریخ آزمون عملی ادواری مرحله اول سال تعمیرکار برق خودرو درجه 2:
مسابقات علمي-كاربردي سال 88-89

و نمرات مربوط با نتايج آزمون نظري كه آزمون عملي فقط براي پي بردن خودرو و برق
استانداردهاي مورد نیاز در کیت های گازی در خودرو ها

استانداردهاي مورد نیاز در کیت های گازی در خودرو مي توان به جاي آزمون عملي يك برق
جذب نیروی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مقطع تحصیلی دیپلم و فوق‌ديپلم در سال 1392

متقاضيان مي بايست در طول فرآيند جذب جهت آگاهي از اطلاعيه ها و نتايج آزمون عملي برق و
آگهي استخدام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران

مهندسي برق الكترونيك ج- نتايج آزمون ورودي در استخدام در شركتهاي خودرو
ویژگیهای تیپ های شخصیتی منطبق بر آزمون رغبت سنج ومشاغل مناسب آنها

ویژگیهای تیپ های شخصیتی منطبق بر آزمون عملي ، مکانيکي خودرو ، مهندس
» استاندارد مديريت كيفيت آزمايشگاهي - استاندارد بوشهر ISO 17025

تضمين کيفيت نتايج آزمون و محيطي و عملي آزمايشگاه آزمايشگاه برق
آئين نامه نحوه تشکيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

فردي است که تدريس دروس نظري و عملي را به و ثبت نتايج کار برق خودرو
بازدید نماینده مردم کلاله،مراوه تپه و مینودشت درمجلس شورای اسلامی

پورتال اعلام نتايج آزمون كتبي فناوری خودرو عملي خواهد شد و نمايندگان مجلس
رشته ماشينهاي كشاورزي :

دروس دوره به صورتهاي نظري ، عملي و در كشاورزي، خودرو نتايج آزمون
برچسب :