جواب برخی از سوالات ضمیمه اهل سنت سوم راهنمایی چاپ جدید

.
درس چهارم                  ازآگاهان بپرسیم.                   1- با بله و خیر پاسخ دهید. الف)آیا تقلید جاهل از جاهل درست است ؟ (..خیر..) ب)آیا می توانیم بگوییم((چون مهندس فردی متخصص و ماهر است، پس حتماًخودش می تواند سردردشدیدش را هم بهبود ببخشد))؟ (..خیر...) ج )آیا پیمودن مسیر طولانی تحقیق ورسیدن به مقام اجتهاد برای همه مردم امکان پذیر است؟(..خیر...) د) همه ی ما وقتی بیمار می شویم ، نزد پزشک ماهر می رویم و طبق دستور او داروهایی را مصرف می کنیم و هرچه آنها بگویند را اجرا می کنیم آیا این تنها راه عاقلانه است. (..بله...) 2- درجاهای خالی کلمات مناسبی بنویسید . الف) یکی ازراه های دستیابی به وظایف و مسائل دینی .. تحصیل علوم اسلامی ...است. ب)نماز خواندن ، ..روزه گرفتن.. وپرداخت ..خمس.. و...زکات..    نمونه هایی از تکالیف دینی است. ج) در هر زمان، گروهی برای کسب دانش و تخصص به حوزه های علمیه می روند و پس از سال ها تحصیل، مطالعه و تحقیق در علوم دینی به تخصص دست می یابند به این افراد متخصص ، ..مجتهد...  یا ..فقیه... گفته می شود. د) ..مجتهدان... می توانند تمام احکام دینی را به دست بیاورند و دستورات خداوند را در هر موضوعی روشن کنند . 3- درست و نادرست بودن جملات داده شده را بنویسید؟ الف) یکی از راه های دستیابی به مسائل دینی تحصیل علوم اسلامی است.                                              (..درست..) ب) پیش از دوران بلوغ تکالیف و مسئولیت های جدیدی از طرف خداوند به عهده ی ما قرار می گیرد.       (..نادرست..) ج) هیچ کس نمی تواند درتمام رشته های علمی مورد نیاززندگی اش به تخصص دست یابد.                      (..درست..) 4- چه زمانی تکالیف و مسئولیت های جدیدی از طرف خدا بر عهده ی ما قرارمی گیرد؟ ج- از زمانی که بالغ شدیم و به سن تکلیف رسیدیم. 5- چهار مورد از تکالیف دینی مسلمانان را نام ببرید. ج- نمازخواندن ، روزه گرفتن ، پرداختن خمس و زکات ، رفتن به حج و پرهیز از گناهان 6- ویژگی احکام الهی را نام ببرید و بگوییدچگونه باید انجام شود؟ ج- سعادت دنیا و آخرت ما را در خود جای داده اند ، باید دقیقاٌ به همان شکلی که خداوند دستور داده است ، اجرا شوند. 7- با توجه به آیه ی((وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ))چه کار کنیم تا مورد رحمت خداوند قرار گیریم؟ ج-  نماز برپاداریم و زکات اموالمان را بدهیم و از پیامبر اطاعت کنیم. 8- خداوندحکیم در آیه ی ((وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) چه چیزی را به خوبی به مؤمنان نشان داده است؟ ج- راه بهره مندی از رحمت الهی را به مؤمنان نشان داده است. 9- یکی از راه های دستیابی به مسائل دینی چیست؟ ج- تحصیل علوم اسلامی 10- چرا هیچ کس نمی تواند در تمام رشته های علمی مورد نیاز زندگی اش به تخصص دست یابد؟ ج- امروزه با پیشرفت های علمی بشر، رشته های مختلف علمی آن چنان توسعه یافته است که دستیابی به تخصص ، آن هم فقط در یک رشته ی علمی ، نیازمند سال ها مطالعه و پژوهش است . بنابراین ، کاملاً واضح است که هیچ کس نمی تواند در تمام رشته های علمی مورد نیاز زندگی اش به تخصص دست یابد و بدون کمک کارشناسان دیگر همه ی مشکلاتش را حل کند. 11- اگر همه ی افراد جامعه بخواهند به مقام اجتهاد برسند آیا این کار امکان پذیر است؟ ج- خیر چون در این صورت در کار جامعه اختلال ایجاد می شود و کارهای دیگر به درستی انجام نمی شود و این کار مستلزم صرف عمر و هزینه های زیادی می باشد.   12- چگونه می توانیم از احکام دینی به صورت دقیق مطلع شویم؟ ج- با تحصیل علوم اسلامی یا مراجعه به کارشناسان علوم اسلامی و دینی 13- به چه کسی مُکَلَّف گفته می شود؟ج- به مسلمانی که تکالیف دینی را به عهده دارد، مُکَلَّف گفته می شود. 14- مجتهد به چه کسی گفته می شود؟ ج- به کسانی که پس از سال ها تحصیل، مطالعه و تحقیق در علوم دینی به تخصص دست یابند به این افراد متخصص مجتهد یا فقیه گفته می شود. فعالیت کلاسی                صفحه ی22 به نظر شما در چه اموردیگری باید به کارشناس مراجعه کرد؟ سه نمونه از مراجعه هایی که در زندگی خودتان به کارشناس داشته اید، بیان کنید. ج-  مراجعه به چشم پزشک برای درمان چشم –  مراجعه به معلّم برای آموختن علم –   مراجعه به روحانی محل برای پاسخ به سؤالات شرعی فعالیت کلاسی               صفحه ی24 به نظر شما کسانی که خودشان نمی توانند به درجه ی اجتهاد برسند، چگونه باید از وظیفه ی دینی خود اطلاع پیدا کنند؟ شما می توانید درباره ی این پرسش با دوستانتان در کلاس گفتگو کنید و در صورت نیاز از معلّم محترم کمک بگیرید. ج-  با مراجعه به کارشناس دینی و عمل به دستورات او درس چهارم ضمیمه ی پیام های آسمان سوم راهنمایی (ویژه ی اهل سنت )   از آگاهان بپرسیم          4 1- چهار مورد از شرایط مجتهد را بیان کنید. ج) 1- تسلط برقرآن   2- تسلط بر سنّت   3- تسلط بر آراء و نظرات صحابه و مجتهدان در زمینه ی احکام 4- دانستن زبان عربی در حدّی که برای درک و دریافت احکام لازم است. 2- لازمه ی کار مجتهد چیست؟ ج –   ایمان و پایبندی به دین و عادل بودن 3- خداوند از مردم خواسته چگونه در مورد دین اظهارنظر کنند؟ ج- با علم و آگاهی و دلیل 4- مسلمان در مورد موضوعی که نمی داندچه وظیفه ای دارد؟ ج- تحقیق کند ؛ سپس با اخلاص و امانت داری درباره ی مسائل دینی حرف بزند. در غیر این صورت کلمه نمی دانم و سکوت کردن بر انسان واجب است. 5- چه چیز ی می تواند بر بالابردن توان علمی و میزان معلومات دینی ما بیفزاید؟ ج- با مطالعه کردن و پرسش نمودن از اهل علم 6- مطالعه کردن و پرسش نمودن از اهل علم چه فایده ای دارد؟ ج- توان علمی ما را بالا می برد و بر میزان معلومات دینی ما می افزاید . 7- برخی افراد بدون اطلاع و آگاهی از احکام دینی، گاهی در مسائل دینی(خصوصاً احکام) اظهارنظر می کنند.این کار بسیار .ناپسند.. است و در آخرت نیز مورد .بازخواست.. قرار می گیرد. فعالیت کلاسی              صفحات14 و13  ضمیمه ی پیام های آسمان سوم راهنمایی (ویژه ی اهل سنت ) الف) توضیح دهید از میان انواع تقلیدی که در زیر آمده ، کدام درست و کدام نادرست است؟ - تقلید غیرعالم از غیرعالم     ( ..نادرست... )                                         - تقلید عالم از غیرعالم  ( ..نادرست... ) - تقلید غیرعالم از عالم و مجتهد     ( ..درست.. )                                - تقلید عالم غیرمجتهد از عالم مجتهد ( ..درست.. ) ب) با توجه به شرایطی که برای مجتهد خواندیم به پرسش های زیر پاسخ دهید و علت را توضیح دهید: 1- آیا فردغیرمجتهد می تواند در مسئله ی توحید و یگانگی خداوند ، از مجتهد تقلید کند؟ ج- خیر در اصول دین یعنی توحید و نبوت و معاد تقلید جایز نیست، هر کس باید بافکر و نظرخود یکتایی خداوند را بپذیرد و به نبوت اعتقاد داشته باشد و بداند که خداوند در آخرت به اعمال انسان ها رسیدگی می کند و پاداش و جزا می دهد. 2- آیا می توان به فردی که توانایی اجتهاد دارد، اما پایبندی به دین و تقوا در او ضعیف است، اعتماد نمود و از وی تقلید کرد؟ ج- خیر پایبندی به دین و تقوا لازمه ی کار مجتهد است.باید به کسی اعتمادنمائیم و از او تقلید کنیم که به دین پایبند باشد و تقوا داشته باشد. 3- آیا تقلید مقلد از مجتهد ، همان تقلید ناپسند است یا کاری عاقلانه و درست است، چرا؟ ج- خیر کاری عاقلانه و درست است چون همه ی انسانها فرصت آن را ندارند که در تمامی رشته ها به تخصص دست یابند. درس پنجم ضمیمه ی پیام های آسمان سوم راهنمایی (ویژه ی اهل سنت )    وضو و تیمم  5 1- درجاهای خالی کلمات مناسبی بنویسید. الف- آب در دهان ریختن را ..مَضمَضَه.. و آب در بینی ریختن را .. اِستنشاق...می گویند. ب- انجام سه بار اعمال وضو را ..تثلیث... می گویند. ج- رساندن گردِ خاک پاک به صورت و دو دست با نیت و روش مخصوص ، ..تیمم.. نام دارد. د- حکم مسواک زدن در وضو..مستحب(سنّت)..  وشستن صورت ..واجب(فرض).. می باشد. هـ - به انجام دادن سه باراعمال وضو.. تثلیث..می گویند. و _ به هنگام وضو آب در بینی کردن را.. اِستنشاق.. و آب در دهان کردن را.. مَضمَضَه.. می گویند. مشخّص کنید.R2- گزینه درست را با علامت 1/2- کدام مورد در فقه حنفی فرض نیست؟ الف)شستن صورت              ب)شستن پا                  ج)رعایت ترتیب                د) مسح سر 2/2-  کدام مورد جزء سنت های وضو می باشد؟ الف) مسح کل سر              ب) شستن پا با قوزک      ج)شستن تمام صورت         د) شستن دست راست 3/2-  درانجام تیمم کدام مورد فرض نیست؟ الف) مسح هردودست              ب) مسح پا                  ج) مسح صورت              د)همه گزینه ها فرض می باشد مشخّص کنید.R3- صحیح و غلط بودن جملات داده شده را با علامت الف-  در فقه حنفی رعایت ترتیب در انجام وضو فرض است.ص(   )   غ(  R  ) ب-  آنچه وضورا باطل می کند تیمم را هم باطل می کند.ص(  R  )    غ(    ) ج-  برای طواف کعبه وضوگرفتن سنت است.ص(   )     غ(  R ) 4- با توجه به سخن پیامبر خداوند به وسیله ی چه چیزهایی اشتباهات انسان را پاک می کند و ارزش و درجه ی او را بالا می برد؟ ج- وضوگرفتن در سختی ها و زیاد رفتن به مسجد و انتظارنمازفرض بعدی ، پس از انجام نمازهای فرض،این کارها، همان دستاویز محکم(( به فضل و برکت خداست)). 5-گرفتن وضو در چه مواردی واجب است؟(  درچه مواقع و زمان هایی وضوگرفتن فرض است؟(سه مورد)) ج- *وقتی می خواهیم نماز بخوانیم؛ * وقتی قصد داریم دستمان را به نوشته های قرآن بزنیم یا قرآن را حمل کنیم؛ * وقتی می خواهیمطواف خانه کعبه را انجام دهیم. 6- در چه مواردی گرفتن وضوسنت و مستحب است؟(  در چه مواردی گرفتن وضو مستحب است؟) ( درچه مواقع و زمان هایی وضوگرفتن سنت یامستحب است؟(چهار مورد)) ج- هنگام ذکرخداوند ، قبل از خوابیدن ،قبل از انجام غسل ، هنگام حمل جنازه 7- واجبات یا فرض های وضو را تعریف کنید. ج- وضوگرفتن نوعی عبادت است که چند کار در آن واجب است؛ این موارد را واجبات و یا فرض های وضو می نامند. 8- واجبات یا فرض های وضو را نام ببرید.( درانجام وضوچهار کارفرض می باشد.آنهارابنویسید.) ج) 1- نیت  2- شستن صورت از قسمت رویش مو از پیشانی تا قسمت پایین چانه ( درطول) و عرض بین دو نرمه گوش ها 3- شستن هر دو دست تا مرفق و آرنج ها 4- مسح سر(حتی اگر قسمتی از آن باشد)  5- شستن پاها تا قوزک ها و قوزک های پا   6- مراعات ترتیب 9- چهار مورد از سنت های وضو را نام ببرید.( چهارمورد از مهم ترین سنت هایی که انجامشان بر ارزش و ثواب وضو می افزاید بیان کنید.) ( چهارمورد ازسنت های وضو را بنویسید.) ج) 1- گفتن ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم)) در ابتدای آن 2- شستن پشت و روی دست سه بار، پیش از آنکه دست را داخل ظرف یا حوضی کنیم که از آبش برای گرفتن وضو استفاده می کنیم. 3- مسواک زدن 4- آب را در دهان و بینی گرداندن و بیرون ریختن آب و تمیز کردن دهان و بینی 5- مسح کلّ سر 6- دست کشیدن بر پشت گوش و قسمت داخلی آن با آب جدید7- انجام سه بار اعمال وضو8- مقدم داشتن طرف راست برچپ، در شستن دست ها و پاها9- دقت کردن در شستن سر به طوری که پیشانی و اطراف آن هم در شستن بیشتر رعایت شوند و همچنین دقت کردن در شستن پاها به گونه ای که قسمتی بیشتر از حدّ قوزک، شسته شود.  10- میانه روی در مصرف آب 11- گفتن شهادتین و دعای وضو در آخر 10- منظور از مضمضه و استنشاق در وضو چیست؟ ج - آب در دهان ریختن را مَضمَضَه و آب در بینی ریختن را اِستنشاق می گویند 11- سه مورد از چیزهایی که وضو را باطل می کنند نام ببرید.(سه نمونه از مواردی که وضو را باطل می کنند، نام ببرید.) در چه زمانی وضو باطل می شود؟ همه موارد رانام ببرید. 1- خارج شدن آنچه که از پس و پیش انسان ،خارج می شود. 2- به خواب رفتن، ( طوری که چشم نبیند و گوش نشنود) 3- از بین رفتن عقل به خاطر دیوانگی یا بیهوشی یا چیزهای دیگر 12- تیمم چیست؟(تیمم به چه معناست؟) تیمم را تعریف کنید. ج- رساندن گردِ خاک پاک به صورت و دو دست با نیت و روش مخصوص ، تیمم نام دارد. 13- انسان درچه صورتی می تواند تیمم کند؟(چه موقع می توان تیمم کرد؟)  ( در چه زمانی می توان تیمم گرفت؟توضیح دهید. ) ج- درصورتی که انسان به آب دسترسی نداشته باشد و یا در موقعیتی است که5/2کیلومترو یا بیشتر با آب فاصله دارد و رسیدن به آب برایش مشکل است و یا مصرف آب به علت سرمای غیرقابل تحمل و یا بیماری ، برایش ضرر دارد، می تواند تیمم کند. 14- شرایط تیمم کردن را بیان کنید.( شرایط تیمم گرفتن را بنویسید. ) ج) 1- وقت نماز فرا رسیده باشد   2- آب را جست و جو کرده و نیافته باشد؛  3- خاک پاکی برای تیمم باشد. 15- واجبات تیمم را بنویسید.(سه مورد از واجبات تیمم را بنویسید.)( سه چیز در انجام تیمم واجب است آنها را نام ببرید.) (فرایض تیمم را بنویسید.) ج) 1- نیّت در ابتدای آن؛2- مسح صورت با خاک پاک به وسیله ی دست و پس از ضربه ای که بر خاک زده می شود و سپس مسح دست ها تا آرنج با خاک پاک و بعد از ضربه ی دیگر؛ 3- رعایت ترتیب 16- باطل کننده های تیمم را بنویسید. ج- آنچه وضو را باطل می کند، تیمم را نیز باطل می کند. به جز موارد باطل کننده ی وضو ، دیدن و رسیدن به آب پیش از وقت نماز ، و بهبودی بیماری تیمم را باطل می کنند. فعالیت کلاسی صفحات 19 و20  ضمیمه ی پیام های آسمان سوم راهنمایی (ویژه ی اهل سنت ) الف) باذکر دلیل مشخص کنید در کدام یک از موارد زیر، وضو و تیمم مکلف صحیح و در کدام یک باطل است. * در هنگام رکوع خوابش می گیرد و ناگهان با صدای تکبیر امام و حرکت فرد کناردستی بیدار می شود. ج- وضویش باطل نمی شود چون خوابی وضو را باطل می کند که چشم نبیند و گوش نشنود. * هنگام گوش دادن به خطبه نماز جمعه در حالی که محکم نشسته سرش بر اثر چرت تکانی می خورد. ج- وضویش باطل نیست ،چون چرتی که فقط سرتکان خوردن آنی نشانه ی آن است،وضو را باطل نمی کند. * با سیمان و یا آرد تیمم می کند. ج- تیمم باطل است ، چون تیمم باید با خاک پاک انجام شود. * با خاک صحرا تیمم کرده است. ج- تیمم صحیح است ، در صورتی که خاک پاک باشد. ج- اگر خاک پاک باشد در5/2 کیلومتر آنجا آب وجود نداشته باشد و یا بیماری اجازه ندهد تیمم با خاک صحرا صحیح و درست است. * هنگام وضو گرفتن بعد از شستن پا، سرش را مسح می کند. ج- در فقه شافعی باطل است چون رعایت ترتیب جزءفرض های وضو است .امّا در فقه حنفی رعایت ترتیب و موالات در شستن اعضای وضو شرط نیست. * در محلی قرار گرفته که با آب پانصدمتر فاصله دارد، اما حوصله نداردخود را به آب برساند و با خاک پاکی که آنجاست ، تیمم می کند. ج- تیمم باطل است زیرا درصورتی که 5/2 کیلومتر با آب فاصله داشته باشد و وقت نماز فرا رسیده باشد می تواند تیمم کند. ب) در حضور معلمتان وضو بگیرید و تیمم کنید و از او بخواهید اشکالات احتمالی را برایتان برطرف کند. خودت را امتحان کن 1- حکم وضوی کسی که ابتدا پایش را شسته و سپس سرش را مسح کرده چیست؟ ج- مطابق فقه شافعی وضویش باطل است چون مراعات ترتیب جزء فرض های وضو است البته در فقه حنفی رعایت ترتیب و موالات درشستن اعضای وضو شرط نیست. 2- آیا وضوی کسی که در شستن دست، مرفقش را نشسته ، صحیح است؟ ج- خیر صحیح نیست زیرا در فرض های وضوباید هردودست را با آرنج ها شست 3- زیاده روی کردن در مصرف آب هنگام گرفتن وضو، چه حکمی دارد؟ ج - وضو را باطل نمی کند ، ولی مکروه است درس ششم 1-   سرفه غیرعمدی و عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل نمی کند.ص( R  )    غ(   ) 2-  انجام چه کارهایی باعث باطل شدن نماز می شود؟ خندیدن با قهقهه –  سخن گفتن عمدی- عمل زیاد (یعنی انجام کاری مثل خاراندن پشت سرهم بدن به طوری که مثلاً سه جا را پشت سرهم بخاراند و در این خاراندن به جز انگشتان ، بازو ، مچ و ساعد نمازگزار ، پشت سرهم و برای سه بار یا بیشتر حرکت کند.) –  پدید آمدن نجاست و ناپاکی و پلیدی بر روی بدن یا لباس یا محل نماز خواندن – باطل شدن وضو قبل از سلام اول-  آشکار شدن عورت – گریه یا خنده ای که موجب ایجاد دو حرف یا بیشتر شود و عمدی باشد –  تغییر نیت –  پشت به قبله کردن یا انحراف از آن –  خوردن و نوشیدن –  جاماندن از حرکات امام به اندازۀ دو حرکت(در نماز جماعت) مثل اینکه در رکوع و اعتدال (یعنی برخاستن از رکوع) از امام جا بماند . و همچنین تقدم و پیشقدمی مأموم بر امام در دو رکن به صورت عمدی 3-  انجام چه کارهایی در هنگام نماز باطل است؟ 4-  نماز خواندن در حمام و در راه عبور و مرور مردم ..مکروه.. است. 5-  چرخاندن چشم به سمت چپ و راست در نماز..مکروه.. است. 6-  پدیدآمدن نجاست و ناپاکی بر روی بدن و لباس در نماز چه حکمی دارد؟ الف) مکروه است                 ب) اشکالی ندارد              ج)باطل است                     د)جایزاست فعالیت کلاسی صفحه ی23 در هر یک از موارد زیر توضیح دهید که آیا نماز نمازگزار صحیح است یا خیر 1-  هنگام خواندن تشهد متوجه می شود که برادر کوچکش با دستانی کثیف به طرف کتاب های او می رود ، برای متوجه کردن مادرش (که کتاب را از مقابل برادرش دور کند) می گوید : سبحان الله. صحیح R           خیر      (زیرا سبحان الله یکی از اذکار نماز است) 2-  دوست دارد کمی بلند نماز بخواند ، به همین جهت پشت سرهم گلویش را صاف می کند واَح اَح یا اَخ اَخ می کند.  صحیح            خیرR ج- زیرا اگر تکرار آن زیاد باشد باطل می کند ولی یکدفعه اشکالی ندارد.( باطل است چون اگرپشت سرهم  این کار را  بکند نماز باطل است) 3-  صدایش به هنگام تشهد گرفته و نمی تواند تشهد بخواند لذا با سرفه، گلویش را صاف می کند. صحیح R           خیر ج- زیرا یکی از ارکان نماز رکن قولی و گفتاری است. 4-  مطلب خنده داری به یادش آمده،لبخندی می زند اما از تکان خوردن و ایجاد صدای خنده،خودداری می کند. صحیح  R          خیر ج-  زیرا خنده ی قهقهه دار نماز را باطل می کند و اگر نمازگزار خودش را کنترل کند ، نماز باطل نمی شود خودت را امتحان کن. صفحه ی 24 1-  سرفۀ عمدی به هنگام نماز در چه وقتی جائز است؟ ج- در صورتی که گلو فقط با سرفه ی عمدی باز شود، سرفه جایز است. 2-  چه نوع خنده ای نماز را باطل می کند؟ ج- خنده ی قهقهه دار (خنده ای که با صدای بلندهمراه باشد و لب ها تکان بخورد) درس نهم    خلفای راشدین (شیخین) 1-  به دوره گمراهی و تاریکی قبل از اسلام ..دورۀ جاهلیت.. می گویند. 2-  به حاکمانی که براساس رأی شورای مسلمانان انتخاب شدند..خلفای راشدین..وبه حکومتشان ..خلافت راشده..گفته می شود.                                                                  3-  لقب حضرت ابوبکر..صدیق و یارغار.. و لقب حضرت عمر..فاروق.. است. 4-  سال هجرت پیامبر به عنوان مبدأ تاریخ اسلامی به پیشنهاد حضرت ..امیرالمؤمنین علی( رضی الله عنه )..و به تأیید حضرت .. امیرالمؤمنین عمر( رضی الله عنه)..تعیین شد. 5-  مسلمانان به حضرت عمر(رض) لقب .. امیرالمؤمنین..دادند. 6-  کدام شخصیت جزءخلفای راشدین نیست؟ الف)حضرت حسن                  ب)حضرت علی                     ج)حضرت ابوبکر              د)حضرت حسین 7-  حضرت محمد(ص)درماجرای هجرت چه کسی را به عنوان یار ویاور خود انتخاب کردند؟ الف)حضرت علی                     ب)حضرت عمر                      ج) حضرت ابوبکر              د) حضرت عثمان 8-  لقب صدیق لقب کدام خلیفه راشد می باشد؟ الف)حضرت علی                    ب) حضرت ابوبکر                ج) حضرت عمر                 د) حضرت عثمان 9-  چه کسی لقب فاروق را به حضرت عمر(رض)داد؟ الف) مسلمانان                    ب) صحابه                                8=* ج) پیامبر                      د) حضرت ابوبکر 10-  برخورد و جنگ با پیامبران دروغین از جمله کارهای حضرت عمر(رض) بود. ص(    )    غ(  R  ) 11-  هر یک از جملات زیر کدام خلیفه را معرفی می کند؟ الف)نام پدرش خطاب است همیشه ازحق دفاع می کرد و ایمانش موجب تقویت اسلام شدودر هنگام خلافت مسلمانان به وی لقب امیرالمومنین دادند.(حضرت ..عمربن خطاب( رضی الله عنه )..) ب)نام اصلیش عبدالله و نام پدرش عثمان است و مهمترین لقب اوصدیق ویارغار و پدر زن پیامبر (ص)بود واولین کسی بود که مسلمان شد.(حضرت.. ابوبکرصدیق( رضی الله عنه )..) 12-  چگونگی به خلافت رسیدن حضرت ابوبکر(رض) را بعد از وفات پیامبربنویسید. ج- پس از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه و علی آله ) مسلمانان با بحران بزرگ دوری از معلّم و پیشوای دلسوز خود روبه رو شدند.یاد روزهای با پیامبربودن از طرفی و ترس از  بی رهبری از طرف دیگر ، موجب شدآنها رأی عمومی و شورا را  به سرعت به عنوان چاره ای قرآنی برای حل آن بحران بزرگ، انتخاب کنند.آنان کسی را با صفاتی والا به عنوان خلیفه و سرپرست حکومت انتخاب کردند.که رهبری امت را نیز به عهده گرفت.به همین جهت در شورایی ساده و پر از اخلاص ودلسوزی ،حضرت ابوبکر صدیق(رضی الله عنه) را به عنوان اولین خلیفه راشد انتخاب کردند. 13-  مهم ترین دلایل اصحاب پیامبر(ص) برای انتخاب حضرت ابوبکر(رض) به عنوان خلیفه را بنویسید.(چهار مورد) ج)1-  دوستی دیرینۀ ابوبکر(رضی الله عنه) با پیامبر پیش و پس از اسلام 2-  پیشتاز بودن ابوبکر(رضی الله عنه) در ایمان و اسلام 3-  فهم بالای ابوبکرصدیق(رضی الله عنه) بر قرآن ، سنت ، تاریخ اسلام و وقایعی که بر رسول الله(صلی الله علیه و علی آله ) و صحابه گذشته بود. 4- اعتماد کامل رسول الله (صلی الله علیه و علی آله ) به او 14-  دردوره خلافت حضرت ابوبکر(رض) سه کار مهم انجام گرفت.آنهارابنویسید. ج) 1-  برخورد با پیامبران دروغین پس از مرگ پیامبر(صلی الله علیه و آله ) 2-  برخورد با کسانی که پس از پیامبر از دادن زکات خودداری کردند و یا از دین اسلام برگشتند. 3-  جمع آوری قرآن به صورت کتاب 15-  خلفای راشدین به چه کسانی می گویند؟ ج) به حاکمانی که بر اساس رأی شورای مسلمانان انتخاب شدند،خلفای راشدین گفته می شود. 16-  نام چهارتن از خلفای راشدین را بنویسید. ج) امیرالمؤمنین ابوبکر صدیق(رضی الله عنه) - امیرالمؤمنین عمربن خطاب(رضی الله عنه)- امیرالمؤمنین عثمان بن عفان(رضی الله عنه)- امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(کرّم الله وجهه) – امیرالمؤمنین حسن بن علی (رضی الله عنهما) 17-  مهم ترین کارهای حضرت عمر(رض) را بنویسید. ج) 1-  تقسیم قلمرو پهناور حکومت اسلامی به 23 ایالت و انتخاب بهترین افراد برای سرپرستی امور آنها 2-  تأسیس نیروی انتظامی و پلیس برای حفظ امنیت جان و مال مردم 3-  تأسیس سازمان گمرک به شکلی ساده متناسب با زمان خود 4-  تشکیل ادارۀ دبیرخانه و نظام امورمالی برای رسیدگی به درآمد حقوق بگیران و بیت المال 5-  تعیین هجرت پیامبر به عنوان آغاز و مبدأ تاریخ اسلامی 6-  گسترش قلمرو حکومت اسلامی به شهرهای مختلف ایران و روم شرقی و آزاد ساختن مردم ستمدیده آن سرزمین ها 7-  اجرای عدالت و مساوات دینی در قلمرو وسیع حکومت اسلامی 18-  چرا حضرت ابوبکر(رض) دستور جمع آوری قرآن را صادر کردند؟ ج-  به خاطر حفظ و پاسداری از قرآن فعالیت کلاسی  صفحه ی 29 آیات زیر  را با دقت بخوانید. 1-  وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ و قطعا قرآن را براى(یادآوری و فهم آیاتش) آسان ساخته‏ايم، پس آيا پندپذیرنده و عبرت گیرنده ای وجود دارد؟ 2-  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا تو آنچه را بر آنها ( مردم)نازل شده برایشان بیان کنی و توضیح دهی. این آیات را کنار هم قرار دهید و دربارۀ پیامی که از آنها در می یابید در کلاس گفتگو کنید. ج- این آیات به ما نشان می دهند که خداوند قرآن را برای فهم ما آسان ساخته کسی را قرار داده تا قرآن را برای مردم روشن سازد،تعلیم وتبیین قرآن به عهده ی پیامبر اسلام(ص) است. خودت را امتحان کن.       صفحه ی 29 1- در مورد خشنودی خداوند از صبحانه ، دو آیه از آیات قرآنرا بنویسید. ج-  وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿100﴾ توبه و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند خدا از ايشان خشنود و آنان [نيز] از او خشنودند و براى آنان باغهايى آماده كرده كه از زير [درختان] آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانه‏اند اين است همان كاميابى بزرگ (100) توبه لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿18﴾ فتح به راستى خدا هنگامى كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت مى‏كردند از آنان خشنود شد و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پيروزى نزديكى به آنها پاداش داد (18)فتح وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿10﴾ حدید و شما را چه شده كه در راه خدا انفاق نمى‏كنيد و [حال آنكه] ميراث آسمانها و زمين به خدا تعلق دارد كسانى از شما كه پيش از فتح [مكه] انفاق و جهاد كرده‏اند [با ديگران] يكسان نيستند آنان از [حيث] درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند و خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است (10) حدید مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿29﴾ فتح محمد [ص] پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير [و] با همديگر مهربانند آنان را در ركوع و سجود مى‏بينى فضل و خشنودى خدا را خواستارند علامت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهره‏هايشان است اين صفت ايشان است در تورات و مثل آنها در انجيل چون كشته‏اى است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‏هاى خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از [انبوهى] آنان [خدا] كافران را به خشم دراندازد خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده‏است (29) فتح 2-  به نظر شما چرا در اسلام براهمیت شورا تأکید زیادی شده است؟ ج-  چون همیشه فکر چند نفر بهتر از یک نفر است و افراد با مشورت کردن می توانند از تجربه های دیگران استفاده کنند و به همین دلیل است که می گویند همه چیز را همگان دانند. درس دهم   خلفای راشدین(صهرین و امیرالمؤمنین حسن مجتبی) 1-  هر یک از جملات زیر کدام خلیفه را معرفی می کند؟ الف) نام پدرش عفان بود رسول خدا اورا بسیاردوست می داشت و دودخترش را به او داد و همیشه باحیا و سخاوتمند بود و در زمان خلافتش قرآن راجمع آوری کرد.(حضرت.. عثمان بن عفان( رضی الله عنه ) ..) ب) نام پدرش عبدمناف و کنیه اش ابوتراب و پسر عمو وداماد پیامبر(ص)بود و در همان کودکی ایمان آورد و پیامبر(ص) او را به برادری خود برگزید.(حضرت .. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب( کرم الله وجهه )..) ج) لقبش مجتبی بود وپیامبر(ص)درکودکی اش بااو بازی می کرد و ازجهت شکل و قیافه شبیه ترین فرد به رسول الله بود و نام مادرش فاطمه زهرا است.(حضرت.. امیر المؤمنین حسن بن علی( رضی الله عنهما) ..) 2-  تشکیل نیروی دریایی و توسعه مسجدنبوی از مهمترین کارهای حضرت .. عثمان بن عفان( رضی الله عنه ).. است. 3-  قسمتی از سرزمین های ایران مانندخراسان وشیراز در زمان حضرت عثمان به اسلام گرویدند.ص( R ) غ(  ) 4-  کدام یک از خلفای راشدین به شیخین معروف هستند؟ الف)حضرت علی و عمر             ب)حضرت عثمان و علی         ج)حضرت ابوبکر و عمر          د)حضرت ابوبکر وعثمان 5-  کدام یک از خلفای راشدین به صهرین معروف هستند؟ الف)حضرت علی و عمر             ب)حضرت عثمان و علی            ج)حضرت ابوبکر و عمر      د)حضرت ابوبکر و عثمان 6-  پیامبر درحق چه کسی فرمود:اگر دختری دیگری داشتم او رابه نکاح وازدواجش در می اوردم؟ الف)حضرت علی                 ب) حضرت ابوبکر                              ج) حضرت عمر            * د) حضرت عثمان 7-  به چه کسی ذوالنُّورَین می گویند؟ چرا؟ ج- به امیرالمؤمنین عثمان بن عفان - ذو النُّورَین یعنی دارای دو نور ، چون دو دختر پیامبر یکی پس از دیگری همسر ایشان شدند. 8-  مهمترین اقدامات و کارهای حضرت عثمان را بنویسید. ج) 1- نشرو تکثیر و پخش قرآن در سرزمین های اسلامی 2- گسترش سرزمین های اسلامی و دعوت کشورها و سرزمین های مختلف به اسلام 3- تشکیل ناوگان دریایی 4- توسعه مسجدنبوی 9-  مهمترین فضیلت های حضرت علی را بنویسید. ج) 1- یاوری پیامبراز همان ابتدای کودکی تا آخرعمر؛ 2- خوابیدن در بستر پیامبر به هنگام حمله دشمن به عنوان یک فدایی بی باک و برگرداندن امانات پیامبر به صاحبانش پس از هجرت رسول الله؛ 3- شرکت در اکثر قریب به اتفاق غزوات پیامبر 4-  مشارکت و کمک به خلفای پیش از خود، با خیرخواهی و دلسوزی؛  5- کتابت وحی و نوشتن قرآن کریم؛  6- به عهده گرفتن مأموریت ابلاغ و اعلان برائت و قطع رابطه با مشرکان در سال پنجم هجری؛ 7- ترویج مفاهیم دینی خصوصاً توحید و اخلاق و تفسیر آیات قرآن و سنت نبوی ؛  8- جانبداری از عثمان ذوالنورین در ماجرای شورش افراد فرصت طلب و بی منطق؛ 9- به عهده گرفتن کارغسل رسول خدا (صلی الله علیه و علی آله ) پس از رحلت آن پیامبر رحمت. فعالیت کلاسی  صفحه ی 34 با مراجعه به قرآن و سنت متوجه می شویم که برخی از وقایع تاریخ اسلام ، در میان صحابه از ارزش و منزلت مخصوصی برخوردار بوده است و اصحابی که در آن وقایع نقشی اساسی و مهم داشته اند از احترام بیشتری برخوردار بوده اند، با مراجعه به کتاب های تاریخ اسلام و کمک گرفتن از دبیر محترم و افراد آگاه ، یکی از آنها را انتخاب کرده و در موردش تحقیق کنید و پس از مطالعه ، آن را در کلاس به بحث و گفت وگو  بگذارید. خودت را امتحان کن.       صفحه ی 35 1-  با مطالعۀ زندگی خلفای راشدین می بینیم در بین آنها مشترکاتی وجود داشته است، ضمن مطالعه مجدد درس،چهار وجه مشترک آنها را پیدا کنید و نام ببرید. ج)1- اجرای عدالت2- وصل شدن به نسب پیامبر3-  علاقه ی پیامبر به همه ی آنها4-  تواضع و فروتنی با وجود مقامی که داشتند. 2-  چرا حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق ( رضی الله عنهما ) را شیخین و عثمان ذوالنورین و علی مرتضی( رضی الله عنهما ) را صهرین می نامند؟ ج- به این دلیل به ابوبکرصدیق و عمرفاروق(رضی الله عنهما)شیخین می گویند چون پدرزن پیامبر بودند و صهرین به معنای دو داماد است و چون عثمان ذوالنورین و علی مرتضی( رضی الله عنهما ) داماد پیامبر(ص)بودند آنها را صهرین می نامند. درس یازدهم 1-  ویژگی های حکومت دینی و اسلامی را بنویسید. ج)1-  حاکم، در اداره جامعه مطیع فرمان خداوند است.  2) حکومت دینی در امور اساسی و بسیار مهم با مردم مشورت می کند.  3- تا وقتی که حکومت در مسیر الهی حرکت کند ، مردم با او همکاری می کنند و  از دستوراتش اطاعت می نمایند. 4-  دولت مردان حکومت اسلامی باید به قوانین اسلام باور داشته باشند ؛ زیرا مسئولیت ادارۀ یک نظام اسلامی نباید به عهدۀ کسانی باشد که با اساس اسلام مخالف اند. 2-  اهداف اساسی ومهم حکومت اسلامی رابنویسید. ج)1- ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی انسان ها؛2- استفاده از امکانات مادی و حکومتی برای فراگیر شدن واقعی عبادت خدا در جامعه در جنبه های فردی ( مثل نماز)وجنبه های اجتماعی و اقتصادی( مثل زکات)؛ 3-  حقوق حکومت بر مردم را بنویسید. ج) 1- از حکومت اطاعت کنند. 2) نظم و امنیت را رعایت کرده و آن را بر هم نزنند. 3) در کارهای خیر با حکومت دست تعاون داده و همکاری کنند. 4- کار هدایت و رهبری زندگی فردی وخانوادگی مردم را ..عالمان دین و دانایان .. به عهده می گیرند. 5- درحکومت اسلامی دین و مذهب انسان ها آزاد است. ص(R)     غ(    ) خودت را امتحان کن.       صفحه ی 39 1- چرا انسان نمی تواند با پیروی کردن از خواسته های شخصی و یا نظریات دیگر انسان ها ، راه سعادت را پیدا کند؟ ج- چون خداوند عالم به تمامی حقایق است فقط او می تواندبشر را درست راهنمایی کند . قرآن اعلام می دارد پیروی کردن از خواسته های فردی و یا سایر انسان ها، در امور زندگی صحیح نیست و همۀ افراد وظیفه دارند از قوانین خداوند اطاعت کنند. 2- اساسی ترین وظیفۀ حکومت اسلامی چیست؟  ج - اجرای عدالت 3- سه ویژگی از ویژگی های امام خمینی(ره) را بیان کنید. پاسخ - او عابدی بود شب زنده دار و سیاستمداری آگاه بود، مانند عادی ترین مردم زندگی می کرد در تمام سال های رهبری اش در خانه ای اجاره ای زندگی کرد. هرگز به کسی ظلم نکرد و در برابر هیچ ستمگری سکوت نکرد. او که دشمنان اسلام از شنیدن نامش به وحشت می افتادند، اگر صدای گریهٔ کودکی را می شنید بسیار ناراحت می شد. برای عمل به اسلام از هیچ کس نمی ترسید 4- پس از رحلت امام خمینی (ره) چگونه رهبری جامعه به عهده مقام معظم رهبری قرار داده شد؟ پاسخ - پس از رحلت این مرد بزرگ الهی، مسئولیت مهم و سنگین رهبری جامعهٔ اسلامی به عهدهٔ یکی از نزدیک ترین یاران ایشان یعنی آیت الله خامنه ای قرار گرفت. دوراندیشی، شجاعت، پرهیزکاری، و وفاداری ایشان به امام و انقلاب اسلامی سبب شد مجلس خبرگان وی را شایسته ترین فرد برای رهبری جامعهٔ اسلامی معرفی کنند.   چون جواب برخی از سوالات خالی از اشکال نمی باشد خواهشمند است نظرات خودرا در باره جواب سوالات در وبلاک قید فرمایید جبار گنجی ناحیه یک سنندج


مطالب مشابه :


پاسخ سوالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی درس اول ودوم

پاسخ سوالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی دینی عربی مقطع راهنمایی فعالیت کلاسی:
پاسخ سوالات درس پیام هایاسمانی سال دوم راهنمایی

فعالیت کلاسی. درس سوم استعانت از مسلمانان با راهنمایی های دینی میتوانند سعادت وبهترین
فعالیت کلاسی صفحه 3- پیام آسمان سال سوم راهنمایی - نمونه هایی از عفو و بخشش خداوند

فعالیت کلاسی صفحه 3- پیام آسمان سال سوم راهنمایی دینی شاهد . صفحه فعالیت کلاسی صفحه 3
جواب برخی از سوالات ضمیمه اهل سنت سوم راهنمایی چاپ جدید

جواب برخی از سوالات ضمیمه اهل سنت سوم راهنمایی دینی تحصیل فعالیت کلاسی
جواب فعالیت های کتاب علوم سال دوم راهنمایی(فصل دنیای زنده)

علوم مرحله اول کلاسی جواب فعالیت های علوم سوم موضوعات تحقیق کلاس سوم راهنمایی در
پاسخ سوالات پیام های آسمان دوم راهنمایی

درس سوم استعانت از فعالیت کلاسی. مسلمانان با راهنمایی های دینی میتوانند سعادت وبهترین
برچسب :