طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتیدو سیستم کلی در طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی وجود دارد:
سیستم متمرکز وسیستم غیر متمرکز. درسیستم متمرکز کلیه مسافرین، توشه ها، و بارها طی یک حرکت هماهنگ بصورت قیفی شکل، مسیری را طی کرده و در یک ساختمان مرکزی تجمع یافته و آنگاه دوباره در بخش های مختلف استقرار هواپیماها پراکنده می شوند ولی در سیستم غیر متمرکز مسافرین و بسته هایشان مستقیماً به محل سوار شدن هدایت می شوند. انتخاب هر یک از دو سیستم به مقدار سطح موجود که جهت توقف هواپیما تخصیص داده شده بستگی دارد. هنگامیکه جهت سوار شدن به هواپیما پیاده روی بیش از ۱۸ متر لازم باشد، الزاماً باید سیستم متمرکز را به سیستم غیر متمرکز تبدیل نمود. به همین ترتیب هنگامیکه تعداد درب های خروجی (محوطه مورد نیاز جهت سوار شدن به هواپیما) مورد نیاز هر شرکت هوائی در یک فرودگاه از شش عدد تجاوز کند، سیستم غیر متمرکز اقتصادی نخواهد بود. در چنین موقعیتی متمرکز ساختن عملیات هر شرکت هوائی در یک منطقه، از راه حل های منطقی خواهد بود و این راه حل منتهی خواهد شد به سیستمی که در آن، تعدادی سیستم متمرکز در یک منطقه بصورت غیر متمرکز استقرار یافته اند.
در گذشته تسهیلات ترمینال مسافرین در غالب فرودگاه ها در یک ساختمان مرکزی مستقر بوده است؛ چنین سیستمی تا زمانی مناسب خواهد بود که تعداد هواپیماها و تعداد درب های خروج کم بوده و بتوان تمام بخش های مختلفه ترمینال را در یک ساختمان متمرکز کرد و این در حالی است که ظرف بیست سال گذشته ترافیک هوائی افزایش سریعی داشته و همین مساله دلیلی بر ناتوانی و عدم اجرایی بودن چنین سیستمی در دوران اخیر است. امروزه سیستم تمرکز مختلط، که بنام سیستم ترمینال های واحد نیز خوانده می شود، جایگزین سیستمهای دیگر گشته و بتدریج ملاک اصلی در طراحی ترمینال فرودگاه ها گردیده است.
در این سیستم تسهیلات ترمینال در واحدهای کوچکتری تمرکز یافته و آرایش این واحدها پیاده روی از پیاده رو جلوی ترمینال تا محل سوار شدن به هواپیما را به حداقل می رساند. پس از اشباع یک واحد ودر صورت لزوم، واحدهای بعدی بدون ایجاد مزاحمت برای سایر واحدها بکار گرفته می شوند.
این عمل آنقدر ادامه می یابد تا ظرفیت باند پرواز با ظرفیت کل واحدها برابری نماید. طراح علاوه بر در نظر داشتن عوامل متعدد، تمام یا قسمتی از تسهیلاتی نظیر سالن های انتظار، رستوران، فروشگاه ها و بخشی از دفاتر اداری را برای مسافرینی که مجبورند هواپیمایشان را دراین فرودگاه عوض کنند و یا مسافرینی که هواپیمایشان تاخیر طولانی دارد طرح می کنند.
بعضی از تسهیلات رفاهی را می توان در ساختمان هایی که منحصراً بدین منظور احداث میشوند و در نزدیکی و یا در ارتباط با واحدهای مجری تشریفات پرواز قرار داردند در نظر گرفت که توانایی سرویس دهی به آنها را داشته باشد. واحدهای مجری تشریفات پرواز قویاً به اینگونه بخشها وابسته اند. برای مثال وابستگی آنها را به کابین شرکت های بیمه هوائی، محل تبدیل ارزها ویا بلیط فروشی ها نباید از نظر دور داشت. طرح اینگونه تسهیلات دریک ساختمان مجزا خود باعث می گردد تفکیک پروازهای درون مرزی و برون مرزی تسهیل شود.
بالاخره سیستم ترمینال های واحد هزینه های اصلی اولیه را تقلیل بسیار داده و این اطمینان را به همراه دارد که امکان گسترش ترمینال در مراحل بعدی بدون تحمیل هزینه های اضافی وجود داشته و هزینه های انجام شده قبلی را بی اثر نخواهد ساخت .

نقل از آ ر و نـا


مطالب مشابه :


طراحی ترمینال

خانه معمار - طراحی ترمینال - جهت اطلاعات بیشتر به خانه معمار ایمیل زده یا با ما تماس حاصل
طراحی ترمینال

bache memar - کارهای بچه های معماری دانشگاه آزاد شهرکرد
طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی

معین عمران - طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی - وبلاگی برای مهندسین برتر
ضوابط طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی

دو سیستم كلی در طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی وجود دارد: سیستم متمركز
دانلود مطالعات ترمینال

دانلود مطالعات ترمینال - به تشریح استانداردها-ضوابط و معیار های طراحی ترمینال
ترمینال اتوبوسرانی (پایانه)

نوشته های من - ترمینال اتوبوسرانی (پایانه) - با توجه به حجم بالای مراجعین در رابطه با موضوع
ترمینال فرودگاه بین المللی امام خمینی

طراحی و اجرای ترمینال فرودگاه بین المللی امام خمینی توسط مهندسین مشاور آتک انجام گرفته است
طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی

معماری به مثابه ساخت-سجاد نازی - طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی - مجموعه
طرح 1 ; طراحی پایانه ی مسافر بری

عکس هایی که در زیر می بینید طراحی ترمینال مسافربری مخصوص اتوبوس ها هست که ما باید توی درس
برچسب :