نیمه بازار از نگاه نمابورس- 9 دی

در میانه معاملات امروز در بخش معدنی شاهد عرضه صف خرید "کچاد" بودیم اما این نماد مجددا به صف رسید. شاهد رونق معاملات در بخش دارویی بودیم .در این بخش تعداد ملموسی از نمادها به صف خرید رسیده اند که سنگین ترین صف در نماد "تیپیکو" و "کی بی سی" به چشم می خورد. صف خرید "فن آوا" در بخش انفورماتیک عرضه شد و در ادامه این نماد حتی تا درصدهای منفی نیز پیشروی کرد. صف فروش محدود"وآذر" در بخش ساختمانی برچیده شد. برخی دیگر از لیزینگی ها مانند "ولساپا" و "ولبهمن" به صف خرید ملموسی رسیدند. در بخش سرمایه گذاری "اعتلا" توانست به صف خرید برسد. در بخش خودرویی نیز بسیاری از نمادها به مدار صعود بازگشتند و "خکاوه" مجددا به صف خرید پر حجمی رسید. در برهه کنونی شاخص کل بورس با افتی 67 واحدی به 69356 واحد رسیده و شاخص کل فرابورس نیز نزدیک به 8 واحد پایین آمده و در سطح 787 واحد قرار گرفتاه است.


مطالب مشابه :


نمابورس و تحریم ها !

نمابورس - نمابورس و شما می توانید آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای مالی ایران و جهان را در
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 31 شهریور

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 31 شهریور - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود
افزایش درآمد خپویش از محل اجرا پروژه های جدید

نمابورس - افزایش درآمد خپویش از محل اجرا پروژه های جدید - سایت تحلیلی خبری بازارهای مالی
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 6 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 6 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 21 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 21 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 9 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 9 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 8 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 8 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 1 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 1 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 17 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 17 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
نیمه بازار از نگاه نمابورس- 14 دی

EPSnews - نیمه بازار از نگاه نمابورس- 14 دی - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز
برچسب :