پاسخ فعالیت ها و پرسش های کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان(فصل چهارم)

فصل چهارم


فعالیت 1-4:


1. پیچ و تاب خوردن لوله ی گوارش موجب افزایش سطح لوله و در نتی3ه، افزایش گوارش و جذب می شود. اگر این لوله مستقیم بود، مسافتی که غذا طی می کرد کوتاه می شد و گوارش و جذب به خوبی انجام نمی گرفت.

2. الف) پتیالین موجود در بزاق، نشاسته را به مالتوز تبدیل می کند طعم مالتوز شیرین است.

ب) زبان کوچک هنگام بلع، راه حفرات بینی را می بندد.

3. با از بین رفتن چین خوردگی های درون معده، سطح 3ذب کاهش می یابد میزان 3ذب مواد غذایی کم می شود، در نتیجه، غذای کافی برای انجام فعالیت ها به بدن جانور نمی رسد و او از ذخایر بدن خود استفاده می کند و لاغر می شود.

4. در سه لوله ی آزمایش یک سانتی متر مکعب محلول نشاسته 5% درصد می ریزیم. پس از شستن دهان مقداری بزاق تهیه می کنیم و در لوله ی آزمایش دیگر می ریزیم. سپس با جویدن یک نوار لاستیکی مقداری بزاق تهیه نموده و در لوله آزمایش پنجم می ریزیم. به یکی از لوله های محتوی نشاسته یک سانتی مترمکعب بزاق قبل از جویدن و به دیگری، یک سانتی مترمکعب بزاق پس از 3ویدن اضافه می کنیم. پس از به هم زدن لوله ها دقیقه صبر می کنیم، می بینیم رنگ محلولی شاهد که فقط حاوی نشاسته بوده- بسته به نوع نشاسته- آبی تا قهوه ای می شود. رنگ ایجاد شده در لوله محتوی نشاسته و بزاق قبل از جویدن، از لوله شاهد کم تر اما از لوله ی سوم بیش تر است و رنگ لوله ی سوم که حاوی بزاق پس از جویدن است و از بقیه لوله ها روشن تر است که نشاسته ی هضم بیش تر نشاسته و در نتیجه، وجود آنزیم بیش تر در زباق پس از جویدن است.

5. کیسه ی گوارشی در جانورانی که ساختاری ساده و جثه ای کوچک دارند، دیده می شود. تقریباً همه سلول های بدن آن ها در ارتباط با کیسه گوارشی تنها گوارش جزئی و توزیع غذا را بین سلول ها انجام می دهد و ادامه گوارش در سلول ها انجام می شود و مواد باقی مانده از محل ورود خارج می شوند. در حالی که در جانوران بزرگ جثه، گوارش درون سلولی دیده نمی شود و بسیاری از سلول ها با لوله گوارش ارتباط ندارند؛ بنابراین گوارش کامل مواد غذایی در لوله گوارش انجام می شود که این عمل طی مراحلی در بخش های مختلف لوله ی گوارش که بلند و پیچ خورده است، صورت می گیرد و باقیمانده ی مواد از انتهای لوله گوارش خارج می شوند؛ چون امکان برگشت آن ها به مبدأ وجود دارد.

6. الف) باید هم چنان که از ابتدا به انتهای بدن به پیش می رود، از مواد گوارش نشده به مواد کاملاً گوارش شده و در انتها به مواد دفعی برسد.

ب) بله، در حلقه ی سوم فقط قندها به مقدار کم تجزیه شده اند که مشابه دهان است. در حلقه ی پنجم، قندها بعضی از چربی ها و تا حدی پروتئین ها تجزیه شده اند که مشابه معده است. در حلقه ی هفتم، همه مواد آلی به واحدهای سازنده ی خود تجزیه شده اند که مشابه روده ی کوچک است و در حلقه ی نهم، مواد غیر قابل گوارش و آب فراوان دیده می شود که مشابه ابتدای روده ی بزرگ است. در حلقه ی آخر، مواد غیر قابل گوارش و آّب به مقدار کم دیده می شود که مشابه روده بزرگ است و آب گیری در آن انجام شده است.


فعالیت 2-4:


الف) چون هدف این است که تأثیر o2 را بررسی کنیم، پس سایر عوامل باید ثابت باشند در غیر این صورت، مثلاً تغییر دما می تواند بر سرعت فعالیت ها از جمله جذب یون برم موثر باشد.

ب) وجود O2، میزان جذب یون برم را ده برابر افزایش داده است، بنابراین O2 برای جذب این یون لازم است و نشان دهنده ی لزوم مصرف انرژی برای این انتقال است.

ج) جذب یون ها از طریق ریشه، به صورت فعال و با مصرف انرژی صورت می گیرد. وجود O2 برای تامین انرژی ضروری است.

 

 

فعالیت 3-4:


برای انجام این فعالیت می توانید داشن آمزوان را به مقایسه ی قطر ذرات سازنده ی خاک های مختلف، قابلتی نگهداری آب و زهکشی خاک های مختلف، قابلیت رویش گیاه در هر یک از آنها، و ... راهنمایی کنید.


فعالیت 4-4:


در انجام این فعالیت تعداد دانه های کاشته شده باید زیاد باشد (مثلاً 20 عدد از هر کدام) با استفاده از آن ها، مواردی مثل تعداد برگ ها، طول ریشه و ساقه و ... را اندازه گیری و مقایسه می کنیم. البته برای دقیق تر بودن آزمایش باید هر نوع دانه را در هر دو محیط مورد نظر کشت داد.


فعالیت 5-4:


دانش آموزان ضمن انجام این آزمایش به وجود فضاهای خالی محتوی هوا در خاک پی می برند و ذرات سازنده ی خاک را از یکدیگر جدا می کنند.


فعالیت 6-4:


1. سطح آب پایین می رود و هوا خارج می شود. اختلاف سطح آب قبل و بعد از تکان دادن نشان دهنده ی مقدار هوای موجود در خاک است.

2. پس از مصرف کردن نشان دهنده ی مقدار آب موجود در آن است.

ج. اختلاف وزن اولیه ی خاک و وزن خاک پس از سوزاندن نشان دهنده ی میزان هوموس موجود در خاک است.

پاسخ فعالیت های فصل ÷نجم


مطالب مشابه :


جواب تمرینات کتاب فیزیک دوم دبیرستان

جواب تمرینات کتاب فیزیک دوم دبیرستان تعداد جواب فعالیت های فیزیک دوم پاسخ های
پاسخ فعالیت های زیست اول دبیرستان

پاسخ فعالیت های زیست امتحانی دوم دبیرستان درس امتحانی دوم دبیرستان درس فیزیک;
پاسخ فعالیت های کتاب علوم تجربی دوم

پاسخ فعالیت های کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی( زيست شناسي ) آزمایش کنید صفحه 111
پاسخ فعالیت های زیست شناسی دوم دبیرستان

پاسخ فعالیت های زیست شناسی دوم دبیرستان. فعالیت های فصل دوم.
جواب فعاليت هاي كتاب فصل دوم

نمونه سوال های فیزیک سال اول دبیرستان جواب فعاليت هاي كتاب فصل دوم سوال های فیزیک سال
پاسخ مسائل و سوالات ریاضی 2

این جا پاتوق بچه های تیزهوش دوم نمونه سوالات دوم دبیرستان پاسخ فعالیت ها و پرسش های
نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان فصل اول با جواب

مطالب این وبلاگ مرتبط با فیزیک دبیرستان و نوشته های فیزیک دوم دبیرستان
پاسخ فعالیت ها و پرسش های کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان(فصل پنجم)

دوم تجربی (2) - پاسخ فعالیت ها و پرسش های کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان های تیزهوش دوم
پاسخ فعالیت ها و پرسش های کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان(فصل چهارم)

های دوم تجربی (2) - پاسخ فعالیت ها و پرسش های کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان پاسخ فعالیت
برچسب :