معمای چوپان و پل

پاسخ:

ابتدا گوسفند را به آنطرف می برد و برمی گردد علف را به آنطرف میبرد و گوسفند را بر می گرداند و همان موقع گرگ را به آنطرف می برد و سپس بر می گردد و گوسفند را هم با خود می برد. در اینصورت هیچکدام طعمه دیگری نمی شوند.


مطالب مشابه :


معمای توپ پینگ پنگ

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای توپ پینگ پنگ طراحی سایت و خدمات
معمای چوپان و پل

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای چوپان و پل - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی
معمای دکتر حسابی

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای دکتر حسابی - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی
چهار معما ی جالب

معما و تست هوش و سرگرمی - چهار معما ی جالب - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی
معمای خر

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای خر - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و طراحی سایت و خدمات
تست تمرکز جالب

معما و تست هوش و سرگرمی - تست تمرکز جالب - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی
نکته عکس رو گرفتی باهوشی 14

معما و تست هوش و سرگرمی - نکته عکس رو گرفتی باهوشی 14 طراحی سایت و خدمات
معمای جملات درست و نادرست

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای جملات درست و نادرست طراحی سایت و خدمات
معمای مشاور و پدر باهوش

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای مشاور و پدر باهوش طراحی سایت و خدمات
برچسب :