مشاهده مبلغ یارانه واریز شده به حساب

می‌توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.refahi.ir با ارائه شماره ملی و شماره سریال شناسنامه، میزان یارانه نقدی واریز شده به حساب خود را مشاهده کنند.

میرزان یارانه نقدی واریزی به حساب سرپرست خانوار علاوه بر مراجعه به بانک یا دستگاه‌های خودپرداز بانکی، از طریق سامانهوزارت رفاه هم قابل مشاهده است…


هم اکنون مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.refahi.ir با ارائه شماره ملی و شماره سریال شناسنامه، میزان یارانه نقدی واریز شده به حساب خود را مشاهده کنند.

همچنین در این سامانه نام بانک، تعداد اعضای خانوار اعلام شده از مرکز آمار، چهار رقم آخر شماره کارت و چهار رقم آخر شماره حسابی که یارانه نقدی به آن واریز شده، قابل مشاهده است.

در این پایگاه این گونه نوشته شده که در حال حاضر امکان تغییر شماره حساب وجود ندارد.

همچنین اعلام شده در صورتی که به هر دلیل حسابی که در آن یارانه واریز شده‌است مشکلی داشته باشد، وجه به سازمان عودت داده می‌شود و در مرحله بعد مبلغ فوق به حساب واریز خواهد شد


مطالب مشابه :


سایت رفاهی,www.refahi.ir سایت ثبت نام یارانه ها

ثبت نام یارانه,www.refahi.ir,refahi.ir,refahi,سایت ثبت نام یارانه ها 93,دانلود فرم ثبت نام یارانه, ثبت نام
دانلود بازی فیفا ۱۱

آخرین مهلت ثبت نام یارانه ها آخرین مهلت ثبت اطلاعات
مشاهده مبلغ یارانه واریز شده به حساب

آخرین مهلت ثبت نام یارانه ها آخرین مهلت ثبت اطلاعات
ثبت نام هدفمندي يارانه ها

دفاتر خدمات بانكي شهري و روستايي جهت ثبت نام از طريق درخواست یارانه ها بوده و با
برچسب :